• Naukowcy dowodzą, że dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego u dzieci pojawia się po leczeniu w znieczuleniu ogólnym. Jednak nie ma pewności czy problem  spowodowany przez  zabieg nie nasilił się pod wpływem jakiegoś czynnika związanego z narkozą, informuje Journal of Oral Rehabilitation
  • Zaburzenia skroniowo-żuchwowe najczęściej dotykają osób w wieku od 20 do 40 lat, ale też sporadycznie występują także u dzieci i młodzieży
  • Dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego to problem, z którym zmaga się nawet do 34 proc. pacjentów

Zaburzenia skroniowo-żuchwowe. Dość częsta przypadłość

Zaburzenia skroniowo-żuchwowe to cały  zespół schorzeń wpływających na staw skroniowo-żuchwowy, mięśnie żucia oraz powiązane z nimi struktury.  Najczęściej pierwsze tego typu problemy pojawiają się w wieku od 20 do 40 r. życia, ale też sporadycznie występują u dzieci i młodzieży. Z danych epidemiologicznych wynika, że częstość dysfunkcji stawu s-ż waha się od 4,2 proc. do 34 proc. co wynika z różnic w wielkości badanej populacji, kryteriów diagnostycznych i metod badawczych, wyjaśniają naukowcy.

Wiele czynników może stać się przyczyną schorzenia skroniowo-żuchwowego,  a należą do nich: 

Długo otwarte usta. Zagrożeniem dla stawu skroniowo-żuchwowego

Makrouraz może mieć nawet charakter jatrogenny i powstać w trakcie  inwazyjnego leczenia stomatologicznego, kiedy usta pozostają otwarte przez dłuższy czas. na przykład podczas ekstrakcji trzeciego zęba trzonowego, czy zabiegu endodontycznego. 

Szukając potwierdzenia tej hipotezy wykonano przegląd literatury tematu. Tylko jedno badanie spełniało kryteria badania, ale dowody wskazywały na potencjalny związek pomiędzy znieczuleniem ogólnym podczas zabiegów stomatologicznych u dzieci a późniejszym rozwojem dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego jeszcze w wieku dziecięcym, informuje Journal of Oral Rehabilitation.

- Dowody są ograniczone, ale można mieć nadzieję, że nasza praca wskaże luki w wiedzy na temat skutków leczenia stomatologicznego prowadzonego w znieczuleniu ogólnym i rozwoju zaburzeń stawu s-ż. Chociaż nie ma obecnie namacalnych dowodów naukowych na to, że powszechne i rutynowe procedury stomatologiczne lub medyczne prowadzą do dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego, jednak którykolwiek z czynników lub kombinacja kluczowych czynników sprzyjających rozwojowi tego problemu, może się nasilić przez jatrogenne mikrourazy podczas znieczulenia ogólnego stomatologicznego – napisał kierujący badaniem dr Christopher Donnell z oddziału stomatologii dziecięcej w Charles Clifford Dental Hospital w Sheffield w Wielkiej Brytanii.