• Zmarł prof. Jerzy Sokalski, wieloletni kierownik Kliniki Chirurgii Stomatologicznej UM w Poznaniu
  • Uczony był postacią wybitną: uznany naukowiec, lekarz i wychowawca wielu pokoleń stomatologów
  • Wyrazy współczucia rodzinie zmarłego złożyła społeczność UM w Poznaniu  

Nie żyje prof. dr hab. Jerzy Sokalski 

Prof. dr hab. Jerzy Sokalski w latach 2005 - 2013 pełnił funkcję prodziekana ds. Stomatologii na Wydziale Lekarskim II. Był członkiem licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Pracował w zarządzie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Zmarły, wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, był doskonałym lekarzem, zasłużonym nauczycielem akademickim. Profesor wychował wiele pokoleń lekarzy dentystów.

Wyrazy najgłębszego współczucia rodzinie prof. Jerzego Sokalskiego złożyli: rektor, Senat, dziekani i Rady Wydziałów Medycznego, Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu, kanclerze Kolegiów Nauk, Zarząd Uczelni i społeczność akademicka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.