• Nie brakuje dowodów naukowych na istnienie związku między stanem zdrowia jamy ustnej a chorobami onkologicznymi, chorobami płuc i przewodu pokarmowego, a także ryzykiem problemów sercowo-naczyniowych
  •  Podobnie wielokrotnie został udowodniony, związek między lepszymi wynikami różnego typu operacji u pacjentów, którzy wyleczyli przedtem choroby zębów i dziąseł 
  • Nie badano do tej pory, czy pora szczotkowania zębów ma znaczenie dla zdrowia ogólnego. W Japonii, w Osaka University Hospital analizując wyniki leczenia blisko 1,7 tys. pacjentów dowiedziono, że dla zdrowia kardiologicznego bardzo duże znaczenie ma szczotkowanie zębów wieczorem, informuje  Scientific Reports

Zdrowe zęby i dziąsła. Warunek zdrowego serca

W ostatnich latach wiele się mówi o znaczeniu przeprowadzenia sanacji jamy ustnej przed planowaną operacją, która szczególnie jest zalecana u pacjentów z nowotworami złośliwymi, chorobami płuc, przewodu pokarmowego i układu krążenia. Związek między leczeniem problemów stomatologicznych a nowotworami złośliwymi, chorobami płuc i przewodu pokarmowego został wielokrotnie udowodniony, podobnie jak  lepsze wyniki operacji u pacjentów, którzy wyleczyli choroby zębów i dziąseł. 

Choroby zębów są także wyraźnie powiązane z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Ponadto kilka badań naukowych sugeruje, że okołooperacyjna pielęgnacja jamy ustnej ma pozytywny wpływ na wyniki operacji kardiochirurgicznych. Brakuje jednak jednoznacznych dowodów, że higiena jamy ustnej wiąże się z długoterminowym rokowaniem w chorobach układu krążenia.

Szczotkowanie zębów rano, to nie to samo co szczotkowanie wieczorem

- W praktyce klinicznej spotyka się wielu pacjentów, którzy myją zęby tylko raz dziennie i tylko rano. Wielu z nich uważa, że ​​właśnie rano jama ustna jest nieświeża i dlatego myją zęby przed śniadaniem. Tyle że po śniadaniu nalot bakteryjny nieusuwany  przez cały dzień zwiększa ryzyko chorób przyzębia i próchnicy. Doniesienia dotyczące pory szczotkowania zębów skupiały się głównie na jego związku z demineralizacją zębów. Brakuje doniesień na temat związku czasu szczotkowania zębów z chorobami ogólnoustrojowymi, w tym chorobami układu krążenia. Dlatego zbadaliśmy, czy pora szczotkowania zębów wpływa na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, piszą naukowcy z Unit of Dentistry, Osaka University Hospital, w Japonii na łamach Scientific Reports.

- Z naszego doświadczenia klinicznego wynika,  że wieczorne szczotkowanie zębów jest zaniedbywane ponieważ:

Mycie zębów tylko rano. Pozorne korzyści

Opierając się na założeniu, że bakteryjna płytka nazębna i resztki pokarmu są obecne przez cały dzień w jamie ustnej, szczotkowanie tylko rano oznacza niski poziom higieny jamy ustnej. Zastanawialiśmy się, czy oprócz chorób przyzębia i próchnicy wpływa to również na choroby ogólnoustrojowe, podkreślają badacze.

W japońskim badaniu oceniano związek pory szczotkowania zębów i ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Do badania włączono 1675 pacjentów w wieku  ≥ 20 lat, którzy byli hospitalizowani przed planową operacją, badaniem lub leczeniem. Uczestnicy zostali podzieleni na następujące kategorie na podstawie nawyków higienicznych:

  • grupa myjąca zęby dwa razy w ciągu doby (po przebudzeniu i wieczorem przed pójściem do łóżka),
  • osoby myjący zęby raz na dobę (tylko wieczorem), 
  • osoby myjący zęby raz na dobę  (tylko po przebudzeniu),
  • pacjenci, którzy wcale nie myją zębów.

Wieloczynnikowa analiza incydentów sercowo-naczyniowych wykazała istotnie wyższe oszacowania przeżycia w grupie osób myjących zęby dwa razy w ciągu dnia oraz wśród tych, którzy szczotkowali zęby raz ale za to wieczorem, w porównaniu z pacjentami, którzy wcale nie czyścili zębów. Nasze odkrycia ograniczają się do chorób sercowo-naczyniowych i nie można ich uogólniać. Sugerujemy jednak, że właśnie mycie zębów pójściem spać jest ważne dla obniżenia ryzyka problemów sercowo-naczyniowych, podsumowują naukowcy.