• Przybywa dowodów naukowych potwierdzających, że chore przyzębie zwiększa ryzyko chorób kardiologicznych, ale i neurologicznych
  • Zapalenie przyzębia może być uznane za modyfikowalny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego
  • W Japonii udowodniono związek między paradontozą a migotaniem przedsionków, informuje  JACC: Clinical Electrophysiology.

Zapalenie przyzębia. Częste u pacjentów kardiologicznych

Zapalenie przyzębia może stanowić czynnik ryzyka migotania przedsionków, jak dowodzą naukowcy na podstawie badania przeprowadzonego na grupie 76 kardiologicznych pacjentów .

Zapalenie przyzębia, powszechna choroba zakaźna o podłożu zapalnym, zaostrza przebieg niektórych chorób ogólnoustrojowych. Szacuje się, że schorzenie to występuje u ponad 50 proc. światowej populacji. Częstość jego  występowania jest różna i, zależnie od wieku badanej populacji, wynosi od około 30 proc. wśród osób w wieku 30–44 lat do około 60 proc. wśród seniorów w wieku co najmniej 65 lat. Ponadto choroba ta częściej dotyczy mężczyzn, u których szczyt zapadalności występuje zazwyczaj około 60. roku życia.

Zapalenie przyzębia u osoby, która na przykład pali papierosy, prawdopodobnie zwiększa ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, w wyniku czego może być uznane za modyfikowalny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego.

Nadciśnienie tętnicze i zapalenie przyzębia często współistnieją, zwłaszcza u osób starszych, mężczyzn palących tytoń, chorych z nadwagą lub otyłością,
chorych na cukrzycę, osób o niskim statusie socjoekonomicznym oraz osób słabo wykształconych. Jednak związek zapalenia przyzębia z migotaniem  przedsionków pozostaje niejasny.

Zaburzenia rytmu serca i zły stan dziąseł

Badanie wykonane w Japonii ujawnia kilka parametrów ustalonych podczas badania jamy ustnej, które mają silną korelację z migotaniem przedsionków. O wynikach pracy informuje JACC: Clinical Electrophysiology.

Do badania wytypowano 76 pacjetnów z migotaniem przedsionków, którzy mieli przejść operację kardiologiczną. Wszyscy przeszli badanie stomatologiczne, jako wskaźniki zaawansowania choroby dziąseł oceniano:

  • pozostałą liczbę zębów,
  • intensywność krwawienia podczas badania sondą periodontologiczną,
  • głębokość kieszonek zębowych,
  • powierzchnię dotkniętą zapaleniem przyzębia (PISA, periodontal inflamed surface area).

Jak podają autorzy w podsumowaniu swoich wyników krwawienie podczas sondowania, kieszonki zębowe ≥4 mm  oraz powierzchnia zapalenia przyzębia miały dodatnią, statystycznie istotną korelację z migotaniem przedsionków.

Ponadto wśród pacjentów, którzy mieli mniej niż 10 własnych zębów, powierzchnia objętego stanem zapalnym przyzębia miała dodatnią i silną korelację z migotaniem przedsionków. Ten parametr miał również istotny związek z zaburzeniami rytmu serca, nawet po uwzględnieniu wieku, wskaźnika masy ciała, niedomykalności zastawki mitralnej oraz CHADS₂ (zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie, wiek, cukrzyca, poprzedni udar/przemijający atak niedokrwienny).

Wykazanie związku przyczynowo-skutkowego wymaga badań prowadzonych na szerszą skalę, ale jak podkreślają naukowcy już te wyniki mogą mieć znaczenie dla ogólnego zdrowia pacjentów.