• Zaburzenia odżywiania są stosunkowo powszechne i mogą dotknąć każdego pacjenta
 • Chociaż pierwotnie klasyfikowane jako zaburzenia psychiczne, mają złożoną etiologię i objawy, wraz z chorobami współistniejącymi wymagają wielodyscyplinowego podejścia, w tym także leczenia stomatologicznego, gdyż pogarszają stan zdrowia jamy ustnej
 • Personel stomatologiczny może zidentyfikować wczesne objawy zaburzeń odżywiania, czyli anoreksji i bulimii
 • Lekarz dentysta ma możliwości wspierania pacjenta w walce z problemem, może mu wydajnie pomóc w powrocie do zdrowia, wskazuje British Dental Journal

Anoreksja i bulimia. Rola dentysty w rozpoznaniu problemu

Zaburzenia odżywiania to grupa zaburzeń psychicznych, które często rozpoczynają się w okresie dojrzewania, ale mogą wystąpić w każdym wieku. Najbardziej rozpowszechnione są anoreksja i bulimia. Mogą mieć głęboki wpływ na zdrowie jednostki, jak również na rozwój i funkcjonowanie fizyczne, psychiczne i społeczne. Anoreksja charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem śmiertelności ze wszystkich zaburzeń psychicznych.

 Zaburzenia odżywiania często stają się sposobem radzenia sobie z trudnymi emocjami lub sytuacjami. Zachowania te mogą pomóc danej osobie, przynajmniej początkowo. Jednak prędzej czy później prowadzą do różnych problemów ze zdrowiem, także zdrowiem jamy ustnej. Co może być albo bezpośrednim skutkiem np. częstych wymiotów, lub pośrednim wynikającym ze złej higieny jamy ustnej związanej z depresją lub unikania opieki dentystycznej.

Dentysta może wykryć wczesne oznaki zaburzeń odżywiania, doradzić jak walczyć z problemem,  zachęcać do szukania wsparcia i leczenia. Pacjenci, u których te zaburzenia są bardziej zaawansowane wymagają intensywnego leczenia odtwórczego.

 Zaburzenia odżywiania. Szkodzą dziąsłom i zębom

W niektórych przypadkach dentyści  mogą być pierwszymi pracownikami medycznymi, którzy orientują się, że pacjent zmaga się z zaburzeniami odżywiania. Zatem właśnie personel stomatologiczny ma doskonałą okazję, by taktownie zbadać problem i skierować pacjenta do odpowiedniego specjalisty, który może mu skutecznie pomóc, a jednocześnie zaoferować leczenie skutków powikłań stomatologicznych związanych z zaburzeniem odżywiania.

Niektóre z często obserwowanych objawów tych zaburzeń w  obszarze jamy ustnej:

 • uogólniona erozja zębów,
 • próchnica,
 • samookaleczenia w postaci urazów podniebienia lub jamy ustnej i gardła,
 • zanik błony śluzowej,
 • obustronne powiększenie ślinianek przyusznych,
 • kserostomia,
 • choroby przyzębia.

 Absolwent stomatologii powinien umieć zidentyfikować, ale też właściwie kontrolować problemy zaburzeń odżywiania.  - Tymczasem studenci stomatologii nie czują się "mocni" w rozwiązywaniu problemów ze zdrowiem psychicznym, zwłaszcza gdy są one jeszcze zdiagnozowane. Ich  wiedza o zaburzeniach odżywiania może pochodzić bardziej z mediów niż z formalnej edukacji, informuje British Dental Journal.

Pacjent z zaburzeniami odżywiania może jeszcze nie wiedzieć, że jego zachowania są już poważnym problemem zdrowotnym. Poza tym z anoreksją i bulimią wiąże się znaczne poczucie winy i wstydu, co w konsekwencji prowadzi do opóźnień w szukaniu pomocy, Ci pacjenci unikają także dentystów, właśnie  z powodu poczucia wstydu.

Oznaki zaburzeń odżywiania. Co może zobaczyć dentysta 

Najczęstszą patologią  jamy ustnej jest erozja powierzchni podniebiennych przedni górnych zębów. Powodują ją soki żołądkowe zawarte w zwracanej treści żołądka. Inna przyczyna to zmniejszona ilość wydzielanej śliny, która może nasilać proces erozji wywołany wymiotami.  Natomiast erozja tylnych powierzchni żujących i językowych zębów to efekt działania kwasów pochodzącymi z dużych ilości kwaśnych napojów gazowanych, wypijanych w celu zwiększenia uczucia sytości lub wywołania wymiotów. Co też charakterystyczne - wypełnienia amalgamatowe mogą wydawać się bardziej widoczne, ponieważ otaczające je szkliwo ulega erozji.

Pacjent z bulimią. Ma większą próchnicę

Zwiększona próchnica zębów występuje u osób z zaburzeniami odżywiania. Stwierdzono wiele czynników, które nasilają chorobę zębów:

 • objadanie się pokarmami o wysokiej zawartości cukru
 • nadmierny wysiłek fizyczny prowadzący do odwodnienia
 • leki przeciwdepresyjne lub inne leki psychotropowe stosowane w leczeniu  zaburzeń odżywiania lub współistniejących zaburzeń lękowych, depresji lub zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zmieniają proces wydzielania śliny i prowadzą do suchości w jamie ustnej. W efekcie kserostomia i zmiana odczynu śliny na kwaśny może skutkować demineralizacją i próchnicą,
 • urazy podniebienia lub gardła w wyniku prowokowanych wymiotów,
 • częste szczotkowanie, zwłaszcza bezpośrednio po wymiotach w celu odświeżenia oddechu i zamaskowania choroby może nasilić erozję
 • kandydoza jamy ustnej z powodu zmniejszonego przepływu śliny
 • zapalenie dziąseł brzeżnych wywołane brakiem witaminy C; ponadto na zdrowie przyzębia może mieć wpływ niedobór mikroelementów, takich jak cynk, żelazo, wapń, magnez, selen lub miedź,
 • zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego, zwłaszcza u osób z prowokowanymi wymiotami.

Istnieje potrzeba lepszego edukowania i szkolenia personelu stomatologicznego w zakresie problemów zdrowia psychicznego.  Tylko większa wiedza z tego tematu może zwiększyć pewność i skuteczność radzenia sobie z pacjentami z zaburzeniami odżywiania.  Potrzebna jest także ściślejsza współpraca lekarzy dentystów i psychiatrów, by poprawić wyniki leczenia tych osób, wskazuje British Dental Journal.