• Zaburzenia skroniowo-żuchwowe pogarszają jakość życia, powodując np bóle głowy, ból przy ziewaniu, czy odgłosy trzaskania przy otwieraniu ust
  • W niektórych przypadkach zaburzenie stawu skronio żuchwowego  (ssż) może powstawać w bardzo wczesnej młodości, jeśli dziecko przechodziło zabiegi stomatologiczne w narkozie, wskazuje Journal of Oral Rehabilitation
  • Nie można wykluczyć, że urazy jatrogenne podczas rutynowych zabiegów stomatologicznych, prowadzonych u dzieci w narkozie, stymulują rozwój dysfunkcji ssż, dowodzą brytyjscy naukowcy

Zaburzenia skroniowo-żuchwowe. Obniżają jakość życia 

Zaburzenia skroniowo-żuchwowe to dysfunkcja, uniemożliwiająca prawidłowe działanie złożonego systemu mięśni, więzadeł, krążków stawowych i kości. Bywa, że dysfunkcja ta wywołuje:

  • bóle głowy (często przypominające migrenę), 
  • bóle uszu
  • ból i ucisk za oczami,
  • bóle przy ziewaniu lub przeżuwaniu,
  • odgłos trzaskania lub pękania przy otwieraniu lub zamykaniu ust,
  • nagła zmiana wzajemnego ułożenia zębów górnych i dolnych.

W wielu przypadkach jedynym ratunkiem jest zabieg chirurgiczny w obrębie stawu żuchwy.

Leczenie zębów w znieczuleniu ogólnym. Może powodować problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym?

Zaburzenia skroniowo-żuchwowe mają wiele przyczyn. Istnieją dowody, że inwazyjne i długotrwałe procedury dentystyczne zwiększają ryzyko powstawania tego problemu.  Naukowcy z Paediatric Dentistry, Charles Clifford Dental Hospital, w University of Sheffield, w Wielkiej Brytanii sprawdzali, czy takie powikłania mogą mieć również zabiegi stomatologii dziecięcej prowadzone w znieczuleniu ogólnym. 

Przeprowadzono analizę opublikowanych prac z elektronicznych baz danych  MEDLINE, Embase, Scopus, Web of Science oraz Cochrane Library.  W sumie zakwalifikowano do badania 260 prac naukowych, informuje Journal of Oral Rehabilitation.

Analiza dowodzi, że zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego mogą pojawić się już w okresie dziecięcym po zabiegach stomatologicznych prowadzonych w znieczuleniu ogólnym.

Nie ma jednak wystarczających dowodów że rutynowe leczenie może wywołać ten problem. Chociaż na razie trudno wykluczyć, że zaburzenia ssż zaostrzyły się lub rozwinęły pod wpływem np. jatrogennego  makrourazu  podczas procedury stomatologicznej. Potrzebne są dalsze badania, by tę kwestię wyjaśnić, podkreślają brytyjscy naukowcy.