• Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska deklaruje wsparcie osób niepełnosprawnych, które wymagają leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym
 • Eksperci przekonują, że systematycznie i dokładnie wykonywane zabiegi higieniczne, z czynnym udziałem rodzica lub opiekuna w domu, są nieodzowne w przypadku pacjentów - dzieci niepełnosprawnych 
 • Dentyści zalecają m.in. stosowanie past z dodatkiem fluoru, sterowanie dietą, regularne wizyty kontrolne w gabinecie stomatologicznym

W trakcie posiedzenia Komisji Zdrowia (1 grudnia) padła z ust wiceministra zdrowia Waldemara Kraski deklaracja wsparcia osób niepełnosprawnych, które wymagają leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym. Od lat znane są problemy z dostępem do tego typu świadczeń. W wielu przypadkach potrzebujący szukają pomocy za granicą, na przykład w Czechach.

Pojawiła się propozycja, aby wyodrębnić wycenę pracy anestezjologa i płacić za nią z oddzielnego funduszu. Taki zabieg mógłby wesprzeć nieopłacalne obecnie świadczenia udzielane w narkozie.

- Zmierzymy się z problemem, dokonamy odpowiednich wycen, tak aby zapewnić nie tylko leczenie planowe, ale także pomóc pacjentom z nagłym bólem - zapewnił Waldemar Kraska

Szczególną troską powinny być objęte dzieci z niepełnosprawnościami, których leczenie stomatologiczne z reguły wymaga znieczulenia ogólnego. 

Przypominamy, sygnowane przez Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej, niezależne opracowanie w zakresie zaleceń, dotyczących zapobiegania próchnicy u dzieci niepełnosprawnych, jest efektem pracy grupy roboczej ACFF ds. zapobiegania próchnicy u dzieci niepełnosprawnych.

Autorkami wytycznych są prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka oraz dr n. med. Karolina Gerreth.

Informacje dla lekarzy, higienistek stomatologicznych oraz rodziców 

Charakterystyka stanu jamy ustnej osób niepełnosprawnych w oparciu o dane z piśmiennictwa i doświadczenie kliniczne:

 • większe potrzeby lecznicze w porównaniu z populacją osób zdrowych,
 • większa liczba zębów z próchnicą, więcej zębów usuniętych, gorsza higiena jamy ustnej,
 • większa frekwencja wad zębowo-twarzowych oraz upośledzenie funkcji jamy ustnej,
 • różnice u poszczególnych osób w zależności od współistnienia choroby ogólnoustrojowej oraz stopnia niepełnosprawności.

Przyczyny złego stanu zdrowia jamy ustnej u pacjentów z niepełnosprawnością:

 • skupienie rodziców/opiekunów na chorobie ogólnoustrojowej – nie spostrzegają konieczności wykonywania zabiegów profilaktycznych i leczenia stomatologicznego,
 • mała świadomość problemu u rodziców i opiekunów - niewystarczający poziom edukacji prozdrowotnej,
 • często występujące mniejsze zdolności manualne u chorych nie zezwalające na prawidłowe przeprowadzenie codziennych zabiegów profilaktycznych,
 • lęk pacjenta i opiekuna przed wizytą w gabinecie,
 • brak wystarczającej liczby jednostek przeprowadzających zabiegi leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym,
 • brak wiedzy oraz mała praktyka personelu medycznego w zakresie leczenia stomatologicznego osób o obniżonej sprawności,
 • niechęć lekarzy do leczenia osób z tej populacji,
 • brak postrzegania przez lekarzy związku pomiędzy stanem jamy ustnej oraz chorobą przewlekłą lub niepełnosprawnością,
 • bariery w dostępie do opieki stomatologicznej (architektoniczne, transportowe, sprzętowe, ekonomiczne, informacyjne, w porozumiewaniu się, itp.).

Działania profilaktyczne u osób niepełnosprawnych, do których należy dążyć, powinny obejmować:

 • systematycznie i dokładnie wykonywane zabiegi higieniczne z czynnym udziałem rodzica lub opiekuna w domu,
 • systematyczne kontrole stanu jamy ustnej i profesjonalne zabiegi higieniczne przeprowadzane w gabinecie,
 • stosowanie fluorków (z past do zębów oraz preparatów aplikowanych w gabinecie),
 • sterowanie dietą,
 • regularne wizyty kontrolne w gabinecie stomatologicznym.

Istotna jest rola lekarza stomatologa i higienistki dentystycznej w doborze odpowiedniej szczoteczki, a także pasty do zębów oraz ewentualnie innych przyborów i środków pomocnych w utrzymywaniu higieny jamy ustnej na właściwym poziomie.

Ustalenie planu leczenia i przeprowadzenie działań terapeutycznych:

 • adaptacja dziecka do warunków gabinetu stomatologicznego,
 • wyczerpujący wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka (w tym zebranie informacji na temat funkcjonowania dziecka, sposobów komunikowania się, współpracy),
 • dokładne badanie jamy ustnej,
 • badania dodatkowe (w tym badanie rtg),
 • przygotowanie historii choroby i zebranie informacji dotyczących dotychczasowego leczenia stomatologicznego,
 • leczenie zabiegowe i terapeutyczne (w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych w znieczuleniu ogólnym),
 • działania profilaktyczne – zależnie od oceny ryzyka chorób jamy ustnej,
 • ponowna ocena stanu zdrowia pacjenta w określonych przez lekarza okresach czasu,
 • kompleksowa opieka nad ogólnym stanem zdrowia jamy ustnej,
 • przeciwdziałanie powstawaniu i leczenie wad zgryzu sprzężonych z niepełnosprawnością,
 • terapia nawyków okołoustnych, takich jak ssanie palca, ślinienie się, itp.

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną lub sensoryczną powinny przejść badanie oceniające stopień zagrożenia chorobami jamy ustnej skutkiem czego będą kwalifikowane do określonych grup ryzyka i objęte wskazanymi działaniami zapobiegawczymi.

Ważna jest rola lekarza stomatologa w zespole specjalistów opiekujących się niepełnosprawnym pacjentem.