• Pacjentowi brakuje wiedzy, by obiektywnie ocenić stan zdrowia jamy ustnej i trafnie dokonać wyboru najlepszej w jego sytuacji metody leczenia 
  • Ekspertem w takiej sytuacji powinien być lekarz dentysta. Jednak bywa i tak, że pacjent kwestionuje motywy stomatologa, podejrzewając, że dentysta traktuje priorytetowo wyłącznie swoje interesy, wskazuje Journal of American Dentist Association
  • Pacjenci oczekują, że opieka, jaką otrzymują od dentysty, opiera się na najwyższym dostępnym poziomie dowodów naukowych oraz doświadczeniu klinicznym lekarza

Relacja dentysta-pacjent. Lekarz ma być niekwestionowanym autorytetem

Lekarz dentysta posiada specjalistyczną wiedzę, której brakuje pacjentowi. Naturalne jest więc, że pacjent odwołuje się do opinii lekarza przy podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia jamy ustnej. Taka relacja wymaga przekonania pacjenta, że dentysta działa w jego najlepszym interesie.

Zdarza się jednak, że pacjent kwestionuje motywy lekarza dentysty, zalecającego określony kierunek leczenia. W podtekście są obawy, że dentysta traktuje priorytetowo wyłącznie swoje interesy. Pacjenci obecnie nie mają problemu z szybkim dotarciem do różnego typu informacji; oczywiście nie wszystkie  są miarodajne. A do takich należą i  środki masowego przekazu i różnego typu serwisy internetowe, i opinie rodziny oraz znajomych. 

Kiedy lekarz dentysta nadużywa swojego autorytetu?

Pokusa pewnego typu nadużycia pojawia się, jeśli dentysta z udzielenia świadczenia uzyskuje korzyści, ale nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli w wyniku realizacji usługi pojawią się jakieś niepożądane skutki, podkreśla Journal of American Dentist Association.

Na przykład pacjent ma ropień zęba mądrości,  przeciwstawnego zęba brakuje, a zastąpienie chorego zęba implantem nie sprawi, że pacjent będzie lepiej funkcjonował lub poprawi estetykę jego uzębienia. Mimo to lekarz dentysta zaleca wszczepienie implantu, ponieważ jest to dla niego opłacalne. Pacjent ponosi jednak całe ryzyko, łącznie z odrzuceniem implantu lub powikłaniami medycznym w wyniku operacji. 

Misją lekarza dentysty jest zapewnienie pacjentom optymalnego  standardu opieki stomatologicznej. Jednak do niekorzystnej sytuacji dochodzi, gdy pacjent kontynuuje leczenie, które bez jego wiedzy przynosi minimalne lub żadne korzyści, a nawet może być szkodliwe. Do takiej sytuacji dochodzi, gdy dentysta spełnia prośbę pacjenta o wymianę w pełni trwałych wypełnień amalgamatowych na kompozyty. Pacjent uwierzył w nieprawdziwe informacje,  że istnieje związek między amalgamatem stomatologicznym,  a na przykład stwardnieniem rozsianym i z obawy przed problemami zdrowotnymi decyduje się na kosztowny zabieg wymiany plomb.

W takim przypadku pacjent nieefektywnie wykorzystuje swoje zasoby finansowe i ryzykuje potencjalne niepożądane skutki zabiegu stomatologicznego w ramach usługi, którą uważa za korzystną, choć taką nie jest. Pacjent może zminimalizować ryzyko niekorzystnego wyboru, zasięgając opinii kilku lekarzy.

Wybór metody leczenia oparty na zaufaniu

Dentyści powinni pełnić rolę konsultantów w procesie wspólnego podejmowania decyzji wraz z pacjentem. Lekarz pomaga pacjentowi w osiągnięciu pożądanych wyników leczenia (także pod względem finansowym) i zminimalizowaniu ryzyka szkód w przypadku alternatywnych metod terapii. Lepsze decyzje wynikają z informacji wysokiej jakości.

Pacjenci oczekują, że opieka, jaką otrzymują od dentysty, opiera się na dowodach naukowych. W szczególności podejmowanie decyzji klinicznych powinno opierać się na najwyższym dostępnym poziomie dowodów naukowych oraz  doświadczeniu klinicznym. Sama nauka nie narzuca jednak decyzji, ale kieruje nimi, wskazuje Journal of American Dentist Association.