• Prof. Mansur Rahnama jest jednym z 23 kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej, reprezentujących dyscyplinę: nauki medyczne
 • Prof. Mansur Rahnama jest w tym gronie jedynym lekarzem stomatologiem.
 • Do pracy w RDN naukowca rekomendują władze m.in.: Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej i Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich
 •  Głosowanie na członków RDN drogą online potrwa od 1 do 30 września

Głosowanie na kandydatów do RDN potrwa cały wrzesień

Prof. zw. dr hab. n. med.  Mansur Rahnama jest jednym z 23 kandydatów, reprezentujących dyscyplinę - nauki medyczne, spośród których wybrana zostanie trójka członków Rady Doskonałości Naukowej (RDN).

Prof. Mansur Rahnama pełni wiele odpowiedzialnych funkcji i zajmuje ważne stanowiska. Naukowiec jest m.in.:

 • konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii stomatologicznej;
 • kierownikiem Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
 • prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej;
 • członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 • członkiem Rady Doskonałości Naukowej;
 • członkiem Izby Nauk Medycznych Akademii Kopernikańskiej;
 • członkiem  Rady Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA.

Jest szansa, aby świat medycyny, w tym także stomatologii, przez kolejne cztery lata reprezentowany był w RDN przez lekarza dentystę (prof. Mansur Rahnama pracował w RDN I kadencji).  

Niebawem procedura wyborów wkroczy w etap głosowania online, które potrwa od 1 do 30 września 

Procedura wyborcza

Zadania i obowiązki członków RDN

Rada Doskonałości Naukowej (RDN) to działające od 1 czerwca 2019 r. gremium, które wspiera rozwój kadry uczonych w Polsce - kadry o jak najwyższym potencjale naukowym.

Do obowiązków członków RDN należy m.in.:

 • rozstrzyganie kwestii spornych w postępowaniach dotyczących obron rozpraw doktorskich, postępowań w sprawach o nadanie tytułu doktora, doktora habilitowanego i profesora;
 • wyznaczanie podmiotów habilitujących;
 • wydawanie rekomendacji dotyczących oceny kompetencji kandydatów na członków komisji habilitacyjnych i recenzentów powoływanych przez RDN oraz powierzanie tych funkcji członkom RDN. 

Rekomendacja Ogólnopolskiego Stowarzyszania Implantologii Stomatologicznej 

Rekomendację prof. Mansura Rahnama do pracy w Radzie Doskonałości Naukowej zgłosiło Ogólnopolskie Stowarzyszanie Implantologii Stomatologicznej. 

Prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz, prezes honorowy Ogólnopolskiego Stowarzyszania Implantologii Stomatologicznej uważa, że kontynuacja pracy profesora Mansura Rahnama w Radzie Dyscypliny Nauki jest korzystna ze względu na jego doświadczenie, zaangażowanie, wkład w naukę i środowisko stomatologiczne oraz szacunek, jaki zdobył wśród kolegów i naukowców.

List rekomendujący Ogólnopolskiego Stowarzyszania Implantologii Stomatologicznej

Poparcie od Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich

Wśród towarzystw naukowych, rekomendujących prof. Mansura Rahnama do pracy w Radzie Doskonałości Naukowej jest Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich. 

Gorąco zachęcam do oddania głosów na prof. Mansura Rahnama, którego rekomenduję jako osobę dająca rękojmię wspierania kadry medycznej w procesie awansu naukowego, zgodnie z najwyższymi standardami wymaganymi do uzyskania stopni i tytułów naukowych - pisze prof. Robert Rejdak.

List rekomendacyjny Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich

Rekomendacja UM w Lublinie   

Przypomnijmy, że na początku sierpnia list rekomendujący z nazwiskiem prof. Mansura Rahnama, wystosował rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Wojciech Załuska.

Gorąco zachęcam koleżanki i kolegów do oddawania głosów na pana profesora, który godnie reprezentował Uniwersytet Medyczny w Lublinie w RDN I kadencji i aktywnie wspierał rozwój kadry naukowej naszej uczelni, zgodnie z najwyższymi standardami, wymaganymi do uzyskiwania stopni i tytułów naukowych - napisał prof. dr hab. Wojciech Załuska.

Rekomendację dla prof. Mansura Rahnama wystosowały także władze Uniwersytetu Rzeszowskiego