• Czasopismo naukowe „Dental and Medical Problems”, wydawane przez UM we Wrocławiu, jest pierwszym w Polsce i Europie Wschodniej periodykiem naukowym o profilu stomatologiczno - medycznym z impact factor od Clarivate Analytics
  • Gratulacje od prof. dr hab. Marzeny Dominiak, prorektor ds. Strategii Rozwoju UM we Wrocławiu otrzymali związani z D&MP m.in. prof. Mieszko Więckiewicz, dr hab. Helena Martynowicz oraz prof. Tomasz Konopka
  • Gratulacje otrzymali także prof. Donata Kurpas i prof. Wojciech Kosmala z „Advances in Clinical and Experimental Medicine” za ponowne zwiększenie wskaźnika IF

„Dental and Medical Problems” z impact factor 

Prof. dr hab. Marzena Dominiak, prorektor ds. Strategii Rozwoju Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu tak scharakteryzowała osiągnięcie polskich naukowców związanych z „Dental and Medical Problems”.

Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii polskiej stomatologii. 

W aktualnym rankingu według Journal Citation Reports czasopismo zajmuje pozycję 72/322 (Q1) w kategorii Medicine, General & Internal oraz pozycję 70/156 (Q2) w kategorii Dentistry, Oral Surgery & Medicine.

Aktualny ranking czyni „Dental and Medical Problems” jednym z najlepszych czasopism o takim profilu naukowym w Europie.

Chciałabym pogratulować zarówno obecnym redaktorom naczelnym czasopisma: prof. Mieszko Więckiewiczowi i dr hab. Helenie Martynowicz, jak również poprzedniemu redaktorowi naczelnemu prof. Tomaszowi Konopce, którego praca w latach 2002–2020 niewątpliwie przyczyniła się do aktualnego sukcesu czasopisma.

Gratulacje dla „Advances in Clinical and Experimental Medicine”

Gratulacje należą się także redakcji miesięcznika „Advances in Clinical and Experimental Medicine” z prof. Donatą Kurpas i prof. Wojciechem Kosmalą na czele za ponowne zwiększenie wskaźnika IF.

Proszę przyjąć moje szczere wyrazy uznania! Aktualny IF czasopisma wynosi 2,1, co oznacza przyrost w stosunku do ubiegłego roku o 0,4. Jest to największy odnotowany przyrost tego wskaźnika w ciągu ostatnich 5 lat. Czasopismo nieprzerwanie utrzymuje wysoki poziom publikacji, co jest tym trudniejsze, że reprezentuje wyjątkowo wymagającą kategorię Medicine, Research & Experimental.

Cieszymy się, że spośród trzech wydawanych przez naszą uczelnię czasopism aż dwa posiadają IF i w obu przypadkach o wartości powyżej 2.

***

Podziękowania otrzymali wszyscy autorzy, którzy zdecydowali się podzielić swoimi badaniami z resztą społeczności poprzez publikację w „Dental and Medical Problems”. Naukowcy są zachęcani do przesyłania do czasopisma manuskryptów zawierających wysokiej jakości treści związane ze zdrowiem jamy ustnej i medycyną.

„Dental and Medical Problems”
JCR Impact Factor (IF) – 2,6
Scopus CiteScore (2022) – 2,9
Index Copernicus (ICV 2021) – 132,50
MEiN – 70 pkt
Średni współczynnik odrzuceń (2022) – 79,69%
ISSN 1644-387X (druk)
ISSN 2300-9020 (online)
Cykliczność – kwartalnie