• FDI zaprasza autorów opracowań naukowych dla prezentacji swoich prac na łamach International Dental Journal (impact factor 3,3)
  • Biorąc pod uwagę ciągłe zmiany, jakie wdraża w procesie edytorskim IDJ, periodyk ten z pewnością staje się znaczącym głosem w branży stomatologicznej - oceniają specjaliści z FDI

Dental Journal z impact factor 3,3

IDJ chce służyć jako platforma dla recenzowanych artykułów klinicznych i poglądowych dotyczących zdrowia jamy ustnej. Materiały te publikowane są w cyklu co dwa miesiące.

Czasopismo stara się rzucić światło na najnowsze problemy z zakresu zdrowia publicznego i zaprezentować globalnej populacji czytelników ogólnodostępne badania kliniczne.

Biorąc pod uwagę ciągłe zmiany, jakie wdraża w procesie edytorskim IDJ, periodyk ten z pewnością staje się znaczącym głosem w branży stomatologicznej. 

Apel o publikacje naukowe na łamach IDJ

Autor, przesyłając pracę do IDJ, zapewnia publikowanym treściom zmaksymalizowany zasięg, a to pozwala wywrzeć globalny wpływ na stomatologiczną rzeczywistość – piszą redaktorzy czasopisma.

- Niezwykły wzrost współczynnika wpływu IDJ jest świadectwem wspólnych wysiłków naszych redaktorów, redaktorów współpracujących, naszego wydawcy - Elsevier, FDI i naszych czytelników. Z całego serca zachęcam autorów do przesyłania nam swoich manuskryptów na przykład do nowego działu  poświęconego nauce i technologii w stomatologii – zachęca prof. Lakshman Samaranayake, redaktor naczelny IDJ.

Dołącz do społeczności ekspertów zajmujących się poprawą zdrowia jamy ustnej, przesyłając swój artykuł do IDJ - czytamy na stronie FDI.

Zgłoszenie artykułu do publikacji