• Program specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej obejmuje 13 kursów specjalizacyjnych i 9 staży kierunkowych
  •  Listę kursów specjalizacyjnych, publikowaną corocznie na stronie internetowej CMKP: www.cmkp.edu.pl.
  • Program zaprezentowało Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej

 

Kursy specjalizacyjne w dziedzinie stomatologii dziecięcej 

Lekarz dentysta może uzyskać zaliczenie tylko tych kursów, które zostały wpisane na prowadzoną przez CMKP listę kursów specjalizacyjnych, publikowaną corocznie na stronie internetowej CMKP: www.cmkp.edu.pl.

Czas trwania kursów jest określony w dniach i godzinach dydaktycznych, przy czym jedna godzina dydaktyczna = 45 minut. Łączny czas trwania poszczególnych zajęć dydaktycznych w trakcie jednego dnia kursu nie może przekraczać 8 godzin dydaktycznych.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningowej.
Kursy specjalizacyjne objęte programem specjalizacji są realizowane w dni robocze.

Kursy specjalizacyjne w stomatologii dziecięcej 

1. Kurs wprowadzający: „Podstawy diagnostyki i postępowania
profilaktyczno-leczniczego w stomatologii dziecięcej”

2. Kurs: „Pacjent pediatryczny obciążony chorobami ogólnoustrojowymi
- opieka stomatologiczna”

3. Kurs: „Onkologia jamy ustnej i części twarzowej czaszki w wieku
rozwojowym”

4. Kurs: „Uszkodzenia pourazowe zębów i tkanek otaczających u dzieci
i młodzieży"

5. Kurs: „Choroby przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej u dzieci
i młodzieży – etiologia, diagnostyka i leczenie”

6. Kurs: „Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia jamy ustnej
u dzieci, młodzieży oraz kobiet ciężarnych”

7. Kurs: „Elementy ortodoncji w praktyce stomatologa dziecięcego”

8. Kurs: „Zaburzenia rozwojowe zębów - etiologia, diagnostyka i terapia”

9. Kurs: „Leczenie endodontyczne chorób miazgi i tkanek
okołokorzeniowych zębów u pacjentów w wieku rozwojowym”

10. Kurs: „Diagnostyka radiologiczna w stomatologii wieku
rozwojowego"

11. Kurs: „Orzecznictwo lekarskie”

12. Kurs: „Profilaktyka i promocja zdrowia”

13. Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Stomatologia dziecięca”

Staże kierunkowe stomatologia dziecięca

1. Staż podstawowy w zakresie stomatologii dziecięcej

2. Staż kierunkowy w zakresie ortodoncji

3. Staż kierunkowy w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją

4. Staż kierunkowy w zakresie protetyki stomatologicznej

5. Staż kierunkowy w zakresie chorób przyzębia i błony śluzowej jamy
ustnej

6. Staż kierunkowy w zakresie chirurgii stomatologicznej

7. Staż kierunkowy w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowe

8. Staż kierunkowy w zakresie pediatrii

9. Staż kierunkowy w zakresie otorynolaryngologii dziecięcej

Szkolenia w zakresie wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Obowiązujący program w dziedzinie stomatologii dziecięcej