• Naukowcy z sukcesem zastosowali nową metodę produkcji amorficznego fosforanu wapnia ze skorupek jaj, informuje Smart Materials in Medicine
  • Amorficzny fosforan wapnia pochodzący ze skorupek jaj jest bogaty w magnez i stront , które organizm  podobnie jak wapń wbudowuje w strukturę kości
  • Amorficzny fosforan wapnia pochodzący ze skorupek jaj jest bezpieczny pod względem biologicznym i pobudza rozwój komórek kościotwórczych

Przeszczepy kości. Możliwości materiałowe

Złamania kości, ubytki, utrata zębów, ubytek szczękowo-twarzowy, czy różnego typu deformacje najczęściej w procesie leczenia wymagają przeszczepów kostnych.  Materiały do ​​przeszczepów śródkostnych są szeroko stosowane do odtwarzania prawidłowych funkcji uszkodzonej tkanki.

W zależności od pochodzenia można je podzielić na materiały:

  • autologiczne/allogeniczne,
  • ksenogeniczne
  • syntetyczne.

Autogeniczne (wykorzystanie własnej tkanki) i allogeniczne (tkanka pochodzi od osoby spokrewnionej) przeszczepy kostne zawierają białko osteoindukcyjne i komórki osteoblastyczne zdolne do syntezy nowej kości oraz macierz strukturalną, która działa jak rusztowanie. To sprawia, że materiały te są  „złotym standardem” w odbudowie kości. Tyle że ich komercjalizacja na dużą skalę nie jest możliwa z powodu m.in. ograniczonej podaży,  procesu gojenia w miejscu pobrania, ryzyka przenoszenia chorób, wymienia Smart Materials in Medicine.

Kość świńska, kość bydlęca vs skorupki jajek kurzych

Natomiast półsyntetyczne ksenogeniczne materiały (np. kalcynowana kseno-kość) były wykorzystywane w wielu zastosowaniach chirurgicznych , gdyż są stosunkowo łatwe do pozyskania i biozgodne. Jednak większość dostępnych na rynku materiałów ksenoprzeszczepów jest przygotowywana z tkanki ssaków (np. świńskie i bydlęce kości/ścięgna) co wiąże się z dużymi kosztami biologicznymi  istotnymi w skali hodowli zwierząt, a także generuje potencjalne problemy etyczne.

Dlatego jednym z głównych priorytetów w rozwoju materiałów do przeszczepów kostnych jest uzyskanie bezpiecznych, modyfikowalnych i przyjaznych dla środowiska nowych syntetycznych biomateriałów, które będą w stanie zastąpić auto/alloprzeszczepy.

 Idealnym materiałem to taki, który w jak największym stopniu będzie przypominał składem naturalną tkankę kostną (a ta zwiera 70 proc. związków nieorganicznych, głównie fosforanu wapnia i  30 proc. związków organicznych, głównie kolagenów).

Okazuje się, że skorupki jaj kurzych mogą stać się atrakcyjnym źródłem biomateriałów. Są bogate w fosforan wapnia, ale też kilka cennych pierwiastków śladowych. 

Międzynarodowy zespół naukowców opracował nową metodę syntezy cząstek, które będzie można wykorzystać do przeszczepów kostnych. Źródłem mającego do tego celu służyć amorficznego fosforanu wapnia są skorupki jaj, donosi periodyk Smart Materials in Medicine

Technika ta ma zdaniem naukowców wielki potencjał przy jednoczesnym zminimalizowaniu problemów powstających podczas pozyskiwania i produkcji wykorzystywanych obecnie preparatów do przeszczepów kostnych.

Badacze mają nadzieję, że ich praca stanie się początkiem drogi, która pozwoli  przekształcić zwykłe odpady żywnościowe w biomateriały o wysokiej wartości.