•   260 czasopism naukowych z branży stomatologicznej na liście MEiN
  • Progi punktowe dla czasopism naukowych uszeregowanych przez MEiN to 20, 40, 70, 100, 140 i 200 (200 najwyższa ranga światowa) 
  • Publikowanie w czasopismach o wyższej punktacji jest szczególnie wskazane z uwagi na przebieg kariery naukowców 

Czasopisma naukowe w stomatologii 

Pismom naukowym przyznawane są punkty. Im wyższe znaczenie w świecie nauki, tym wyższa punktacja. Te o randze światowej wyceniane są w Polsce na 200 punktów, a czołowe krajowe – na 100 punktów.

Punktacja ma znaczenie dla karier, wpływają bowiem na ocenę działań naukowców, którzy poprzez publikacje w renomowanym czasopismach mogą liczyć na awans naukowy.

Dla czasopism jest sześć progów: 20, 40, 70, 100, 140 i 200 punktów. 

 

Pełna lista czasopism naukowych