• Zapalenie płuc to zapalenie dolnych dróg oddechowych powodowane przez mikroorganizmy. Wielokrotnie częściej zagraża ono osobom  powyżej 65 r. ż. niż młodszym pacjentom
  • Protezy zębowe stanowią czynnik ryzyka zachorowania na zapalenie płuc, jak dowodzą naukowcy na łamach Journal of Medical Microbiology
  • Mogą się na nich rozwijać bakterie i inne patogeny, które odpowiadają za tę chorobę. Brytyjskie badania podkreślają znaczenie dokładnego czyszczenia protez 

Protezy zębowe. Miejsce do życia dla chorobotwórczych bakterii

Naukowcy z Cardiff University w Wielkiej Brytanii założyli, że na powierzchni protez  zębowych rozwijają się patogeny układu oddechowego, a zatem mogą zwiększać ryzyko zapalenia płuc u osób na nie podatnych.

By sprawdzić tę hipotezę pobrali wymazy z jamy ustnej, języka i protez od 26 pacjentów hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc oraz od 35 seniorów noszących protezy zębowe bez infekcji dróg oddechowych. Próbki były analizowane pod kątem ilości i rodzaju drobnoustrojów.

Okazuje się, że liczba bakterii mogących wywoływać zapalenie płuc jest blisko 20-krotnie większa na protezach  pacjentów z zapaleniem płuc w porównaniu z osobami bez infekcji.

Zapalenie płuc. Śmiertelnie groźne dla seniorów

To ważne odkrycie biorąc pod uwagę, że infekcje dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenie płuc, to czwarta najczęstsza przyczyna zgonów na świecie i najczęstsza przyczyna zgonów z powodu chorób zakaźnych. Na zapalenie płuc zapadają osoby bardzo młode i starsze. Jednak w Wielkiej Brytanii, dużej części Europy i USA, na zapalenie płuc częściej chorują seniorzy, w grupie pacjentów w wieku powyżej 65 lat ryzyko tej choroby jest nawet z dziesięciokrotnie większe. Ponadto  85 proc. zgonów związanych z zapaleniem płuc występujących w osób, które mają ukończone 60 lat, podaje Journal of Medical Microbiology

Zapalenie płuc to termin opisujący ostre zapalenie dolnych dróg oddechowych. W większości przypadków jest efektem wtórnego zakażenia drobnoustrojami - wirusami, bakteriami lub innymi mikroorganizmami. 

Z pewnością nie można stwierdzić, że ktoś zachorował na zapalenie płuc ponieważ nosił protezy zębowe, jednak wyniki brytyjskiego zespołu wskazują, że dla zdrowia ogólnego bardzo ważne ich czyszczenie, gdyż rozwijają się na nich potencjalnie szkodliwe bakterie, które stanowią zagrożenie szczególnie dla podatnych osób.