• Najnowsze wydanie kwartalnika „Protetyka Stomatologiczna / Prosthodontics”  zawiera m.in. artykuł badaczy z Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Doniecku „Korelacja nadwrażliwości zębiny z objawami stresu psycho-emocjonalnego”
  • W czasopiśmie naukowym szereg prac naukowych uczonych z UM we Wrocławiu, Warszawie, UKS w Krakowie
  • Kwartalnik naukowy „Protetyka Stomatologiczna / Prosthodontics” wydawane jest od 60 lat 

Artykuły naukowe w „Protetyce Stomatologicznej / Prosthodontics” 

  • Najnowsze wydanie kwartalnika (2/2023 vol. 73) otwiera artykuł badaczy z Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Doniecku (Ukraina) zatytułowany „Korelacja nadwrażliwości zębiny (DH) z objawami stresu psychoemocjonalnego, jej cechy u pacjentów z patologią przyszyjkową zębów”.
  • Autorzy reprezentujący Katedrę Protetyki Stomatologicznej WUM przybliżają zagadnienie właściwości biomechanicznych układu implant–łącznik podczas funkcjonalnego obciążenia,
  • Praca „Rehabilitacja protetyczna pacjenta po resekcji szczęki i egzenteracji oczodołu z powodu nowotworu” to opis przypadku leczonego w Poradni Protetyki Stomatologicznej UKS w Krakowie.
  • Kolejny opis przypadku, dotyczący leczenia zębów z resorpcją zewnętrzną jako elementu przygotowania jamy ustnej do postępowania protetycznego, został przygotowany przez autorów reprezentujących Zakład Stomatologii Zintegrowanej WUM.
  • „Zastosowanie uzupełnienia stałego z różową ceramiką u pacjentów z poziomym zanikiem kości w odcinku przednim szczęki – studium wybranych przypadków” to praca naukowców związanych z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu.
  • Właściwości fizykochemiczne koron złożonych lanych licowanych porcelaną i koron złożonych na podbudowie z tlenku cyrkonu ocenia – na podstawie piśmiennictwa – to artykuł autorów z Katedry Protetyki Stomatologicznej WUM.
  • W ostatnim numerze także sprawozdanie z zebrania ogólnego członków Sekcji Polskiej Akademii Pierre Faucharda oraz XXXVIII Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Sekcji Protetyki Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. 

„Protetyka Stomatologiczna / Prosthodontics” wydawane od 60 lat 

Wydawany przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne kwartalnik „Protetyka Stomatologiczna / Prosthodontics” (MEiN: 20; ICV 2020: 108,51) jest obecny na rynku od 1965 r. Jest to recenzowane czasopismo naukowe, w którym ukazują się prace poświęcone wszystkim aspektom protetyki stomatologicznej oraz pokrewnym dziedzinom naukowym.

Redaktorem naczelnym „Protetyki Stomatologicznej” jest prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, a funkcję zastępcy redaktora naczelnego pełni prof. dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka.

Redakcja czasopisma mieści się w siedzibie Katedry Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Pełne teksty każdego artykułu oraz więcej informacji o czasopiśmie „Protetyka Stomatologiczna / Prosthodontics” (ISSN:0033-1783; eISSN:2391-601X) znaleźć można na stronie internetowej tego periodyku.