• Prof. Teresa Sierpińska 16 września oficjalnie objęła funkcję prezydenta European Prosthodontic Association EPA
  • 47. Kongres EPA odbędzie się pomiędzy 19 a 24 września w Białymstoku   
  • Tematem wiodącym 47. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Protetycznego będzie: Okluzja - klucz do sukcesu w rehabilitacji protetycznej? 

Prof. Teresa Sierpińska na czele EPA 

16 września podczas 46. Kongresu EPA prof. Teresa Sierpińska została wybrana na prezydenta EPA (European Prosthodontic Association).

Stojąc na czele EPA prof. Teresa Sierpińska zaprasza zainteresowanych na 47. Kongres tej organizacji, który odbędzie się pomiędzy 19 a 24 września 2024 r. w Białymstoku.   

47. Kongres EPA w Białymstoku

- Konferencja EPA to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu protetyków z całego świata. Niezależnie od zaangażowania w funkcjonowanie EPA, Konferencja EPA jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń dla każdego lekarza dentysty - podkreśla prof. Teresa Sierpińska.

- Białystok i Podlasie cenią sobie wielokulturowość, którą uczestnicy rozpoznają – szukając relaksu po ciekawych wykładach i dyskusjach – poznając kulturę lub architekturę regionu. Jesteśmy przekonani, że wspólnie znajdziemy tu dobrą platformę do udowodnienia i ugruntowania tezy, że okluzja jest kluczem do leczenia protetycznego - zapewnia prof. Teresa Sierpińska.

Tematem wiodącym 47. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Protetycznego będzie: Okluzja - klucz do sukcesu w rehabilitacji protetycznej?

Uczestników Kongresu EPA gościć będą Opera i Filharmonia Podlaska.

O organizację Kongresu EPA, z uwagi na promocyjny charakter tego wydarzenia, ubiega się wiele krajów. Poprzednie Kongresy odbywały się m. in. w Madrycie, Amsterdamie, Atenach, Sienie.

W Polsce Kongres EPA odbył się dotychczas tylko raz, w 2005 r. w Poznaniu. Był to 29. Kongres EPA.

Przyznanie roli organizatora Kongresu jest unikalną szansą zaprezentowania dorobku naukowego zarówno uczelni, jak i lekarzy z całej Polski na forum o zasięgu światowym. Kongresy EPA  od lat gromadzą środowisko protetyków, zarówno tych pracujących w uczelniach medycznych, jak i tych praktykujących poza ośrodkami naukowymi.

Organizatorzy spodziewają się ok. tysiąca uczestników nie tylko z krajów europejskich, ale także chociażby z Japonii.

Tematyka Kongresu to szeroko pojęta protetyka od materiałoznawstwa, poprzez stałe, ruchome uzupełnienia protetyczne, po implantoprotetykę.

Do przeprowadzenia wykładów zostali zaproszeni wybitni klinicyści z całego świata.

Więcej informacji o Kongresie

EPA zostało zawiązane w 1976 r w Wielkiej Brytanii, a jednymi z założycieli EPA byli zmarły w 2018 r. prof. Eugeniusz Spiechowicz oraz prof. Włodzimierz Józefowicz (zmarł w 1993 r).

Dorobek naukowy prof. Teresy Sierpińskiej 

Prof. dr hab. Teresa Sierpińska – jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 2019 r. uzyskała tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Od 2018 r. jest kierownikiem Zakładu Protetyki Stomatologicznej UMB.

Posiada specjalizacje ze stomatologii ogólnej oraz protetyki stomatologicznej, a także certyfikat umiejętności z implantoprotetyki, a także międzynarodowy certyfikat BioResearch, który umożliwia prowadzenie badań diagnostycznych przy użyciu urządzeń komputerowych T-Scan, EMG, JVA, Jaw-tracker.

Odbyła liczne szkolenia w kraju i za granicą (USA, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy).

Jest autorką niemal dwustu publikacji naukowych 

Należy do kolegium redakcyjnego czasopism CRANIO, Czasopisma Stomatologicznego oraz Protetyki Stomatologicznej.

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie dydaktyczne. Na potrzeby dydaktyki pozyskała fundusze z NCBiR na dwa projekty: Program rozwoju kompetencji studentów technik dentystycznych i kierunku lekarsko-dentystycznego UMB, co dało możliwość kształcenia w dziedzinie zaawansowanych technologii komputerowych (CAD/CAM) oraz Zintegrowany Program Cyfryzacji Kształcenia na Kierunkach Stomatologicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Od 2016 r. pełni funkcję prodziekana ds. Jakości Kształcenia, Programów Studiów i Oddziału Stomatologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), od 2013 r. pełni funkcję prezesa Sekcji Protetyki PTS, od 2019 r. zasiada we władzach Europejskiego Towarzystwa Protetycznego (EPA).