• Akademia Kopernikańska to elitarna szkoła wyższa, miejsce, w którym, w ramach Szkoły Kopernikańskiej, będą szkoleni najzdolniejsi polscy naukowcy 
 • Prof. Mansur Rahnama w składzie członków międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej
 • Prof. Mansur Rahnama zaproszony został także do udziału w Światowym Kongresie Kopernikańskim 

Prof. Mansur Rahnama członkiem Akademii Kopernikańskiej  

16 lutego 2023 r. prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama powołany został przez prezydenta Andrzeja Dudę na członka Izby Nauk Medycznych w Akademii Kopernikańskiej.

Akademia Kopernikańska to nowo powołana do życia platforma mająca wspierać współpracę polskich i zagranicznych naukowców, wzmacniać inicjatywy naukowe i badawcze polskich naukowców pracujących m.in. w zagranicznych jednostkach naukowych.

Prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama w składzie członków międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej to wyróżnienie nie tylko dla niego osobiście, ale także dla Medycznego Uniwersytetu w Lublinie i wszystkich lekarzy dentystów.

Akademia Kopernikańska to elitarna szkoła wyższa, miejsce, w którym, w ramach Szkoły Kopernikańskiej, będą szkoleni najzdolniejsi polscy naukowcy we współpracy z najwyższej klasy zagranicznymi przedstawicielami świata nauki.

Prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama jest m.in.:

 • konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii stomatologicznej,
  kierownikiem Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej,
 • członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • członkiem Rady Doskonałości Naukowej.
 • powołany został w skład Izby Nauk Medycznych Akademii Kopernikańskiej.

W skład Akademii wchodzą:

 • Izba Astronomii i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych;
 • Izba Nauk Medycznych;
 • Izba Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
 • Izba Filozofii i Teologii;
 • Izba Nauk Prawnych;
 • Izba Laureatów Nagrody Kopernikańskiej.

Prof. Mansur Rahnama zaproszony został także do udziału w Światowym Kongresie Kopernikańskim, który zainaugurowany został 19 lutego 2023 r. w Toruniu.

19 lutego 2023 r. przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika,, który do dziś inspiruje uczonych na całym świecie. Dlatego też władze państwowe oraz polskie środowiska naukowe, postanowiły uczcić tę rocznicę organizując Światowy Kongres Kopernikański i powołując do życia międzynarodową Akademię Kopernikańską. Ustanowiona została także Nagroda Kopernikańska, którą zostaną wyróżnione osoby o wybitnym wkładzie w rozwój nauki na świecie.

Roczny budżet Akademii wynosić ma 25 mln zł

Światowy Kongres Kopernikański

Celem Światowego Kongresu Kopernikańskiego jest przedstawienie stanu badań nad życiem i działalnością wybitnego uczonego i astronoma, a także jego wpływem na rozwój nauki, kultury i sztuki.

Organizatorami Kongresu są Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

Obrady będą odbywały się kolejno w Toruniu, Krakowie i Olsztynie i z powrotem w Toruniu.  W każdym z tych miast zorganizowane zostaną sekcje tematyczne skierowane do poszczególnych grup badaczy.

Do Krakowa (24–26 maja 2023 r.) zaproszono ekonomistów, filozofów oraz badaczy historii tych dyscyplin.

Olsztyńskie obrady (21–24 czerwca 2023 r.) skupią się na biografii wielkiego astronoma, a także muzeach mu poświęconych.

Toruńska część Kongresu (12–15 września 2023 r.) zgromadzi historyków, kulturoznawców, literaturoznawców i historyków sztuki zainteresowanych miejscem Mikołaja Kopernika w szeroko rozumianej kulturze, a także astronomów i historyków astronomii oraz przedstawicieli nauk medycznych, i będzie jednocześnie zakończeniem tego wyjątkowego wydarzenia.