• Prof. zw. dr hab. n. med. Mansura Rahnama Hezavah - kandydatem do Rady Doskonałości Naukowej II kadencji
  • Gorąco zachęcam koleżanki i kolegów do oddawania głosów na pana profesora - mówi rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Wojciech Załuska
  • Rada Doskonałości Naukowej to działające od 1 czerwca 2019 r. gremium, które ma wspierać rozwój kadry uczonych w Polsce - kadry o jak najwyższym potencjale naukowym
  • Prof. Mansur Rahnama Hezavah (jedyny reprezentant lekarzy dentystów) był członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji 

Stomatolog kandydatem do Rady Doskonałości Naukowej  

- Od Państwa aktywności w głosowaniu zależy sukces prof. zw. dr hab. n. med. Mansura Rahnama Hezavah  - kandydata do Rady Doskonałości Naukowej (RDN) z ramienia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (w dyscyplinie nauki medyczne) - przekonuje rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Wojciech Załuska.

Gorąco zachęcam koleżanki i kolegów do oddawania głosów na pana profesora, który godnie reprezentował Uniwersytet Medyczny w Lublinie w RDN I kadencji i aktywnie wspierał rozwój kadry naukowej naszej uczelni, zgodnie z najwyższymi standardami, wymaganymi do uzyskiwania stopni i tytułów naukowych - mówi prof. dr hab. Wojciech Załuska.

Rada Doskonałości Naukowej (RDN) to działające od 1 czerwca 2019 r. gremium, które ma wspierać rozwój kadry uczonych w Polsce - kadry o jak najwyższym potencjale naukowym.

Rada Doskonałości Naukowej ma wyjątkowe znaczenie w świecie nauki. Szczęśliwie się stało, że w sposób szczególny reprezentowani są w niej także lekarze dentyści - a to właśnie za sprawą prof. Mansura Rahnama, krajowego konsultanta do spraw chirurgii stomatologicznej.

Jest on pierwszym i jedynym - jak do tej pory - lekarzem dentystą zasiadającym w Radzie Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji. Zgodnie ze statutem RDN, prof. Mansur Rahnama oczywiście reprezentował całe środowisko uczonych funkcjonujących w obszarze nauk medycznych - nie tylko lekarzy dentystów.

Prof. Mansur Rahnama jest jednym z 25 kandydatów z branży medycznej, spośród których wybrana zostanie trójka członków RDN. Mają to być osoby z najwyższym autorytetem w dziedzinie nauk medycznych.

To budujące, iż branża stomatologiczna nie jest w świecie nauki zapomnianą dyscypliną. Jest szansa, aby przez kolejne cztery lata o tym przypominała aktywność osoby prof. Mansura Rahnama.

Zasady wyboru Rady Doskonałości Naukowej  

W skład Rady Doskonałości Naukowej wchodzą po trzy osoby, które w danej dyscyplinie nauki uzyskają największą liczbę głosów. Jednym spośród ośmiu zespołów RDN jest właśnie zespół nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 

Wybór nie będzie dziełem przypadku, gdyż dokonają go w tajny głosowaniu naukowcy z tytułami profesorów i doktorów habilitowanych. Głosowanie kandydatur na członków RDN, wśród których znajduje się jedyny reprezentant lekarzy dentystów - prof. zw. dr. hab. n. med. Mansur Rahnama, rozpocznie się 1 września i zakończy ostatniego dnia tego miesiąca. Prawo do głosowania mają naukowcy z tytułem profesora i doktora habilitowanego.

Do 14 sierpnia 2023 r. komisja wyborcza sporządzi ostateczną listę osób uprawnionych do głosowania, uwzględniając wyniki weryfikacji danych przez wyborców.

Instrukcja wyborcza  i link do systemu, w ramach którego realizowana będzie procedura głosowania.

Zadania Rady Doskonałości Naukowej   

Rada Doskonałości Naukowej pełni funkcję centralnego organu administracji rządowej. Pierwsza kadencja RDN rozpoczęła się 1 czerwca 2019 r. Czas na drugą.

Do obowiązków członków RDN należy m.in.

  • rozstrzyganie kwestii spornych w postępowaniach dotyczących obron rozpraw doktorskich, postępowań w sprawach o nadanie tytułu doktora, doktora habilitowanego i profesora;
  • wyznaczanie podmiotów habilitujących; wydawanie rekomendacji dotyczących oceny kompetencji kandydatów na członków komisji habilitacyjnych i recenzentów powoływanych przez RDN oraz powierzanie tych funkcji członkom RDN.

Przypomnijmy, że RDN zastąpiła Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.