• Wskaźniki infekcji toczącej się w jamie ustnej mogą być bardzo pomocne w określeniu ryzyka rozwoju choroby sercowo-naczyniowych u konkretnego pacjenta
  • W badaniu analizowano czy wskaźniki stanu przyzębia i zębów wiążą się z problemami kardiologicznego i czy mają potencjał w tworzeniu modelu uczenia maszynowego, pod kątem profilaktyki chorób kardiologicznych 
  • Wyniki analizy wykonanej w University of Pittsburgh School of Dental Medicine dowodzą, że wskaźniki próchnicy mogą być wykorzystane w przewidywaniu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Zdrowa jama ustna. Warunkiem zdrowia ogólnego

Zdrowie zaczyna się w jamie ustnej - to ulubione w środowisku stomatologów powiedzenie po raz kolejny przekłada się na praktyczne rozwiązania profilaktyczne, tym razem w kardiologii.

Niektóre wskaźniki infekcji toczącej się w jamie ustnej mogą być bardzo pomocne w określeniu ryzyka rozwoju choroby sercowo-naczyniowej u konkretnego pacjenta. Postępy w opracowaniu nowatorskiej metody wykorzystującej wskaźnik próchnicy zostały przedstawione na konferencji  American Association for Dental, Oral, and Craniofacial Research (AADOCR), w Stanach Zjednoczonych.

Wysokie ryzyko chorób serca. Przy chorych dziąsłach i nieleczonych zębach

W badaniu prowadzonym w University of Pittsburgh został przeanalizowany związek między markerami infekcji jamy ustnej  a zgłaszanymi przez pacjentów chorobami układu krążenia, takim jak:

  • operacja serca,
  • operacja zastawki serca,
  • szmery w sercu,
  • nieregularne bicie serca,
  • wrodzone wady serca

Badanie objęło blisko 5,2 tys. pacjentów biorących udział w projekcie Dental Registry and DNA Repository prowadzonym w University of Pittsburgh School of Dental Medicine.

W analizie wykorzystano dane na temat:

  • stanu przyzębia ocenianego za pomocą wskaźnika PSR, który umożliwia rozpoznanie stanu dziąseł pacjenta (obecność krwawienia oraz dotychczasowy przebieg procesów patologicznych w obrębie tkanek przyzębia w postaci głębokości kieszeni przyzębnych i związanej z nim utraty przyzębia)  dla 740 osób
  • stanu zębów za pomocą wskaźników próchnicy (DMFT i DMFS, czyli w odniesieniu do liczby zębów zaatakowanych przez chorobę lub powierzchni zębów z próchnicą ) dla  5010 osób. 

Skuteczniejsza profilaktyka kardiologiczna. Sztuczna inteligencja wykorzysta wskaźniki stanu zdrowia jamy ustnej

Wyniki wskazały na istotny związek między współczynnikami DMFT i DMFS a chorobami sercowo-naczyniowymi. Był on niezależny od takich czynników jak płeć i palenie papierosów, a także wiek uczestników. Model uczenia maszynowego przewidywał  toczącą się chorobę sercowo-naczyniową na podstawie poziomu wskaźnika DMFS z dokładnością do 84,3 proc. 

Potwierdzono zatem związek między próchnicą zębów a problemami kardiologicznymi. I co nie mniej ważne, jest to dowód na duży potencjał sztucznej inteligencji w tworzeniu skuteczniejszej profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych na podstawie wskaźników infekcji jamy ustnej,  podkreśla Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań Stomatologicznych (IADR) w oświadczeniu cytowanym przez Eurekalert.org.