• Większość pacjentów nie jest świadoma swojej choroby przyzębia, podkreśla British Dental Journal
  • Dentyści na ogół nie są zaniepokojeni zapaleniem dziąseł, ponieważ ten stan jest odwracalny; przyznają jednak, że ich pacjenci mają problem z długotrwałym przestrzeganiem ich zaleceń dotyczących higieny jamy ustnej
  • Pacjenci i dentyści uważali, że świadomość konsekwencji jakimi grozi zła higiena jamy ustnej może poprawić przestrzeganie zaleceń
  • Pacjenci byli w dużej mierze nieświadomi zwiększonego ryzyka stanu zapalnego przyzębia związanego z chorobami innymi niż choroby stomatologiczne, takimi jak cukrzyca, czy infekcyjne zapalenie wsierdzia

 Chore dziąsła. Problem powszechny

Choroby przyzębia są bardzo powszechne, szacuje się, że obecnie zaawansowana forma tej choroby – paradontoza - jest w skali globalnej jedną z sześciu najczęściej występujących i dotyka ponad 11 proc. osób. Nieleczona prowadzi do utraty zębów i znacząco pogarsza komfort i jakość życia, utrudniając jedzenie oraz mówienie.

Paradontoza wiąże się także ze zwiększonym ryzykiem problemów ze zdrowiem ogólnym, na przykład rozwojem lub pogorszeniem istniejących chorób, takich jak:

Stan zapalny dziąseł. Ma 76 proc. dorosłych

Początkowa postać choroby przyzębia – stan zapalny dziąseł, jeśli nie jest leczony, stopniowo postępuje i rozwija się w bardziej agresywne formy choroby. W przeciwieństwie do zaawansowanego stadium, stan zapalny dziąseł jest odwracalny, zaś podstawową metodą profilaktyki i leczenia jest dobra higiena jamy ustnej.

Stan zapalny dziąseł to niestety bardzo często występujący problem. Szacuje się, że w Europie nawet u 75 proc. 15-19 -latków podczas badania dziąseł sondą periodontologiczną, pojawia się krwawienie z dziąseł. Według danych brytyjskich, wśród pacjentów gabinetów stomatologicznych w wieku 18-92 lat u 76 proc. występuje krwawienie z dziąseł. Tak wysoka częstotliwość wskazuje na potrzebę lepszego informowania pacjentów na temat zasad dbania o zdrowie dziąseł i zębów, by mogli uniknąć lub zahamować postępy stanu zapalnego miękkich tkanek i uniknąć związanego z nim ryzyka.

Do osiągnięcia tego celu potrzebna jest wiedza:

  •  jakiego typu informacje otrzymują pacjenci od swojego lekarza dentysty,
  • co z tych rozmów zapamiętują,
  • co może im pomóc w zachowaniu długoterminowej dobrej higieny jamy ustnej i dobrego zdrowia dziąseł.

Przeprowadzono badanie mające wykazać w jakim stopniu pacjenci rozumieją przyczyny i naturę choroby przyzębia oraz praktykowane przez nich sposoby dbania o higienę jamy ustnej. 

Dobre postanowienia. Realizacja tylko na krótką metę

Specjalnie przygotowaną ankietę wypełniło  224 pacjentów i 50 lekarzy dentystów. Zdrowe dziąsła miało zaledwie 2 proc. pacjentów, stan zapalny dziąseł 33 proc. zaś chorobę przyzębia w bardziej zaawansowanej formie aż 56 osób.  

Co trzeci respondent twierdził, że nigdy nie doświadczył krwawienia dziąseł. Dla dwóch trzecich spośród badanych zdrowie dziąseł było bardzo ważne, ale zaledwie co druga osoba mająca stan zapalny, niepokoiła się poważnie stanem swoich dziąseł.

Co drugi pacjent wiedział, że zapalenie dziąseł powoduje zły stan zdrowia jamy ustnej, ale mniej niż 20 proc. zdawało sobie sprawę, że choroba ta zwiększa ryzyko innych chorób ogólnoustrojowych. Pacjenci uważali, że edukacja na temat zagrożeń związanych ze złym stanem zdrowia jamy ustnej i zaleceniami dotyczącymi produktów higieny jamy ustnej są najbardziej przydatne w codziennym dbaniu o zęby i dziąsła.

Jeśli zaś chodzi o lekarzy dentystów to  40 proc. badanych uważało, że ich pacjenci są stosunkowo nieświadomi znaczenia zdrowia dziąseł, w ich ocenie 77 proc. pacjentów miało zapalenie dziąseł, zaś dobra higiena jamy ustnej zaledwie u co trzeciego pacjenta z chorymi dziąsłami przyniosła poprawę.

Wszyscy byli zgodni, że potrzebna jest lepsza komunikacja z pacjentami i  indywidualny instruktaż z zasad higieny jamy ustnej.

W skali populacji podniesienie świadomości na temat chorób przyzębia może ograniczyć występowanie tego problemu, podsumowuje British Dental Journal.