• Według danych brytyjskich szkarlatyna występuje nawet 9 razy częściej po pandemii COVID-19 niż wcześniej
  • To potencjalne zagrożenie, przed którym ostrzega International Dental Journal, zmusza lekarzy dentystów do zachowania czujności podczas badania pacjentów, zwłaszcza dzieci
  • Wczesne wykrycie infekcji i odpowiednie postępowanie, zapobiegnie nie tylko dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby, ale także wyniszczającym następstwom szkarlatyny, trwającym często przez całe życie 

Szkarlatyna atakuje częściej po pandemii COVID-19

Lekarze dentyści powinni być świadomi wczesnych objawów szkarlatyny w celu wykrycia infekcji i postępowania z pacjentem w nagłych wypadkach, podkreśla periodyk International Dental Journal przedstawiając informacje na temat  częstości występowania, patogenności, objawów w obrębie jamy ustnej oraz ogólnoustrojowych tej choroby.

Epidemie szkarlatyny zostały prawie wyeliminowane w XX wieku, dzięki antybiotykom. Mimo to we Francji, Holandii, Szwecji, Irlandii i Wielkiej Brytanii, zwłaszcza od września 2022 r., odnotowano wzrost zachorowań na szkarlatynę i inne infekcje powodowane przez paciorkowce wśród dzieci poniżej 10 r.ż. 

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) zgłosiła blisko 27,5 tys. przypadków szkarlatyny i 94 zgonów, we wszystkich grupach wiekowych w Anglii, w tym 21 osób w wieku poniżej 18 lat, w okresie od września 2022 r. do grudnia 2022 r.  Podczas gdy w analogicznym okresie w latach 2017–2018 zdiagnozowano ok.  3,3 tys. przypadków. Przyczyny wzrostu zachorowań na szkarlatynę pozostają niejasne, podkreśla  International Dental Journal.

Szkarlatyna jest wywoływana przez paciorkowce z gatunku Streptococcus pyogenes wytwarzające pirogenne egzotoksyny, choroba ta powoduje do ponad 0,5 mln zgonów rocznie na całym świecie.

Język malinowy. Typowy objaw szkarlatyny 

Substancje wydzielane przez paciorkowce nadmiernie stymulują ludzki układ odpornościowy, wywołując wzmocnioną reakcję nadwrażliwości, która prowadzi do początkowych objawów, takich jak:

  • ból gardła,
  • wysoka gorączka, 
  • wysypka przypominająca papier ścierny,
  • a w jamie ustnej - język "malinowy” (czerwony, z dobrze widocznymi brodawkami).

Niedawny nawrót zachorowań na  szkarlatynę jest niepokojący. Choroba może prowadzić do cięższych i zagrażających życiu stanów z powodu złego leczenia w początkowym okresie choroby. Specjaliści zajmujący się zdrowiem jamy ustnej, zwłaszcza lekarze dentyści, mogą szybko rozpoznać wczesne objawy infekcji na twarzy i ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby.

 Wczesna diagnoza i prawidłowe leczenie szlarlatyny pozwala ochronić pacjenta przed jej ogólnoustrojowymi następstwami, takimi jak ostra gorączka reumatyczna, zapalenie wsierdzia i zapalenie kłębuszków nerkowych. Antybiotyki należy przepisywać wcześnie, aby złagodzić czas trwania infekcji oraz rozprzestrzenianie się choroby, przypomina International Dental Journal.