• Skuteczność w hamowaniu rozwoju próchnicy  past do zębów z hydroksyapatytem badano m.in. na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
  • Wyniki badań klinicznych na grupie osób dorosłych i dzieci prezentowały na międzynarodowym sympozjum dr hab. Małgorzata Pawińska z UM w Białymstoku oraz prof. dr hab. Elżbieta Paszyńska  z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  • Polska praca była przedstawiona w trakcie Międzynarodowego Sympozjum “Prevention of Oral Diseases” w Bielefeld, w Niemczech, które odbyło się 24 maja 

Polskie badaczki prezentują swoje badania. Sympozjum międzynarodowe w Niemczech

Dr hab. Małgorzata Pawińska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz prof. dr hab. Elżbieta Paszyńska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prowadziły badania nad skutecznością past do zębów, w których skład wchodzi hydroksyapatyt. Sprawdzały na ile takie środki higieny ustnej są skuteczne w zwalczaniu próchnicy.

Hydroksyapatyt (HAP) to fosforan wapnia, który stanowi podstawowy składnik mineralny zębów i kości. Syntetyczny HAP wykazuje fizyczne i chemiczne cechy zbliżone do tych charakteryzujących twarde tkanki ludzkiego organizmu i dlatego jest powszechnie stosowany jako biomateriał w medycynie i stomatologii. Wspomaga proces remineralizacji odwapnionych tkanek, jest nietoksyczny, nieimmunogenny i nie wywołuje istotnych reakcji zapalnych w komórkach i tkankach.

Jak skutecznie zapobiegać chorobom jamy ustnej. Problem wielu wymiarów

Międzynarodowe Sympozjum “Prevention of Oral Diseases” w Bielefeld, w  Niemczech, na którym polskie badaczki prezentowały swoje badania odbywało się 24 maja 2023 r.

Niemal w całości było poświęcone zastosowaniu hydroksyapatytu (HAP) w profilaktyce i leczeniu chorób jamy ustnej.

W sympozjum brali udział eksperci z różnych dziedzin chemii, mikrobiologii, epidemiologii, farmacji oraz stomatologii z wiodących ośrodków naukowych Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Polskę reprezentowały prof. dr hab. Elżbieta Paszyńska i dr hab. Małgorzata Pawińska.

 

Wykłady wygłoszone podczas sympozjum

  • Biomimetyczne i naturalne składniki aktywnych past do zębów - dr Joachim Enax i dr Frederik Meyer, (senior scientists Dr. Wolff Oral Care)
  • Przegląd i metaanaliza piśmiennictwa dotyczącego zastosowania hydroksyapatytu w zapobieganiu i leczeniu próchnicy zębów i nadwrażliwości zębiny, a także w zabiegu wybielania zębów - prof. Hardy Limeback (Faculty of Dentistry, University of Toronto, Canada) 
  • Skuteczność kariostatycznego działania past do zębów z hydroksyapatytem w randomizowanych badaniach klinicznych u osób dorosłych i dzieci - prof. Elżbieta Paszyńska i dr hab. Małgorzata Pawińska 
  • Mikrostruktury szkliwa i zębiny zębów mlecznych i stałych - zdrowych oraz dotkniętych próchnicą i zmiany erozyjne - prof. Helge-Otto Fabritius (Bionics and Materials Development, Hamm-Lippstadt, University of Applied Sciences, Hamm, Germany)
  • Zastosowania w stomatologii białka szkliwnego – amelotiny - prof. Bernard Ganss (Faculty of Dentistry, University of Toronto, Canada)
  • Zdolności remineralizacyjne różnych preparatów fosforanu wapnia w warunkach in vitro i in situ - prof. Bennnetta Amaechi (Department of Comprehensive Dentistry, University of Texas Health, San Antonio, USA).

Hydroksyapatyt może zastępować fluor

Prezentowane wykłady dowiodły, że hydroksyapatyt spełnia wiele ról jako pożądany składnik produktów do pielęgnacji jamy ustnej. Powoduje remineralizację zmian próchnicowych oraz niepróchnicowego pochodzenia, redukuje nadwrażliwość zębiny, przyczynia się do rozjaśnienia barwy zębów.

Mechanizm działania hydroksyapatytu  polega na wspomaganiu remineralizacji i reparacji szkliwa; tworzeniu ochronnej warstwy na powierzchni twardych tkanek zęba oraz hamowaniu adhezji bakteryjnej i ograniczaniu powstawania płytki nazębnej.

Pasty do zębów z hydroksyapatytem są równie skuteczne w zapobieganiu próchnicy u dzieci i dorosłych jak pasty z fluorem. Zastosowanie biomimetycznego HAP jako aktywnego składnika w produktach do higieny jamy ustnej, może być klinicznie użyteczne i pomocne w planowaniu opieki stomatologicznej nad dziećmi i dorosłymi nawet w przypadku wysokiego ryzyka próchnicy. W przeciwieństwie do fluorków HAP jest biokompatybilny i  bezpieczny, jeśli zostanie przypadkowo połknięty.

Polskie badania były finansowane przez firmę Dr Wolff i realizowane w dwóch projektach badawczych (w latach 2018-19 i 2020-2022) w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetów Medycznych w Poznaniu i Białymstoku w ramach wieloośrodkowej współpracy.

Firma Dr Wolff, której początki działalności sięgają 1905 roku, zajmuje się produkcją farmaceutyków i kosmetyków m. in. do pielęgnacji jamy ustnej. Obecnie firma zatrudnia 785 pracowników w Niemczech i za granicą oraz posiada swoje filie w 11 krajach. Bielefeld to główna siedziba firmy Dr Wolff, gdzie znajdują się działy naukowe, rozwoju technologicznego, laboratoria badawcze oraz fabryka, w której wytwarzane są kosmetyki i farmaceutyki.