• Niedawno zakończone badania na wielu milionach osób ujawniają, że  istnieje silny związek między otyłością a ryzykiem raka jamy ustnej, a nie tylko ,jak do tej pory wierzono, podwyższonym ryzykiem nowotworów przewodu pokarmowego, raka piersi, raka trzustki czy raka jajnika
  • Naukowcy z University of Michigan Rogel Cancer Center and School of Dentistry wyjaśnili mechanizm wpływu otyłości na rozwój nowotworów jamy ustnej, który polega na "rozbrojeniu" odpowiedzi układu odpornościowego 
  • Odkrycie to wymaga wielu badań naukowych, zanim będzie je można wdrożyć do procedur klinicznych

Nowotwór kontra układ odpornościowy

Naukowcy z University of Michigan Rogel Cancer Center and School of Dentistry,  zidentyfikowali mechanizm wpływu otyłości na zdolność niektórych nowotworów jamy ustnej do "ucieczki" przed układem odpornościowym. Badania prowadzono na myszach.

Badacze wykazali, że otyłość sprzyja stworzeniu takiego mikrośrodowiska guza, w którym łatwiej się on rozrasta. To, jak dokładnie to się dzieje, zależy od oddziaływania między nasyconymi kwasami tłuszczowymi, szlakiem STING typu I oraz NLRC3.

Warto w tym miejscu wyjaśnić, że w świetle najnowszych badań aktywacja białka stymulatora genów interferonu (STING) jest uważana za skuteczną strategię przeciwnowotworową. W wyniku aktywacji szlaku STING dochodzi do
produkcji interferonu typu I i wystąpienia przeciwnowotworowej odpowiedzi układu odpornościowego. Ponadto następuje duży naciek neutrofili w guzie nowotworowym.

Neutrofile związane z nowotworem mają różne funkcje, w zależności od mikrośrodowiska i stadium rozwoju nowotworu. Na przykład neutrofile N1,  wykazują właściwości przeciwnowotworowe, zaś neutrofile N2 są uważane za komórki promujące wzrost nowotworu. Istnieją też dowody na to, że neutrofile mogą nabywać cechy komórek N1 w obecności interferonów typu I. Wiele  aspektów tego mechanizmu nadal pozostaje do wyjaśnienia. Nie wiadomo czy aktywacja ścieżki STING przekształca neutrofile w przeciwnowotworowe komórki typu N1 w mikrośrodowisku nowotworowym.

Inne komórki odpornościowe obecne w nowotworach w dużej liczbie to makrofagi. Makrofagi i neutrofile współdziałają podczas infekcji- neutrofile, które jako pierwsze pojawiają się w obszarze stanu zapalnego, stymulują napływ makrofagów oraz ich przekształcenie w kierunku komórek prozapalnych (M1), o właściwościach przeciwnowotworowych. 

Otyłość rozbraja układ odpornościowy

W przypadku otyłości zwykło się myśleć o podwyższonym ryzyku nowotworów przewodu pokarmowego, raka piersi, raka trzustki i raka jajnika. - Tymczasem dużo niedawno zakończonych badań kohortowych, obejmujących miliony osób z kilku kontynentów, ujawniło wcześniej bagatelizowany związek między otyłością a ryzykiem raka jamy ustnej, podkreśla immunolog dr Yu Leo Lei, główny autor badania.

- Komórki szpikowe u otyłych myszy były niewrażliwe na agonistów STING i bardziej hamowały aktywację limfocytów T w porównaniu do komórek szpikowych pochodzących od szczupłych gospodarzy. Ta właściwość doprowadziła do znacznego obniżenia odporności przeciwnowotworowej w mikrośrodowisku guza.

Zespół badaczy odkrył, że nasycone kwasy tłuszczowe mogą blokować szlak STING, jest to pierwsze badanie ustalające mechanizm związku między otyłością a "ucieczką immunologiczną" raka jamy ustnej.

Otyłość jest częstą chorobą współistniejącą u pacjentów z rakiem. Dwa ostatnie badania ujawniły, że pacjenci z rakiem jamy ustnej, którzy przyjmowali statyny,  żyli dłużej niż ci którzy leków obniżających poziom cholesterolu, nie stosowali.

- To badanie ujawnia,  że metabolizm kwasów tłuszczowych może być kluczem do wzmocnienia  przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej gospodarza – powiedział dr Lei.

Badacz chce się teraz skupić na tym, w jaki sposób otyłość reguluje inne szlaki aktywacji układu odpornościowego i będzie próbował zidentyfikować nowe cele interwencji, które poprawią skuteczność profilaktyki raka jamy ustnej u osób z grupy wysokiego ryzyka.