• Implanty zębowe to coraz częściej wybierana opcja leczenia
  • Przeciwskazaniem do tej metody leczenia braków w uzębieniu jest m.in osteoporoza
  • Porównano trwałość implantów dentystycznych oraz utratę kości brzeżnej w grupie pacjentów z osteoporozą i bez osteoporozy, wyniki publikuje Clinical Oral Investigation

Implanty zębowe dla każdego?

Leczenie  implantologiczne staje się coraz powszechniejsze, zaś rozwój techniki umożliwia przeprowadzenie zabiegu u coraz większej liczby osób.

Jednak zabieg wszczepienia implantów wiąże się z przerwaniem ciągłości tkanek, przyjmowaniem określonych leków, procesem gojenia rany i osteointegracją. Żeby wszystko przebiegło sprawnie, i co najważniejsze, bezpiecznie, trzeba wykluczyć czynniki ryzyka, a należą do nich m.in. określone choroby, takie jak nowotwory, nieleczona cukrzyca, próchnica i paradontoza, osteoporoza i choroby reumatyczne oraz te schorzenia, które prowadzą do obniżenia odporności, czyli zakażenie wirusem HIV lub niedobory wrodzone.

Przeciwwskazaniem będą też miejscowe warunki anatomiczne, jak zbyt mała gęstość kości, ale też różnego typu choroby tkanek w miejscu, w którym miałyby być wszczepione implanty.

Nie wszystkie przeciwskazania ostatecznie przekreślają szansę na zabieg. Ważne jest kontrolowanie chorób przewlekłych i ogólnie dobry stan zdrowia. 

Osteoporoza wrogiem implantów?

Czy rzeczywiście implanty zębowe wszczepiane pacjentom z osteoporozą wiążą się z większym ryzykiem niepowodzenia leczenia? Na tak postawione pytanie miała dać odpowiedź analiza opublikowanych do tej pory prac naukowych.  

Uwzględniono 12 badań,  w sumie 1132 pacjentów w wieku od 54 do 76 lat. Większość  stanowiły kobiety (73,6 proc.). Oceniono łącznie 3505 implantów — 983 u pacjentów z osteoporozą i 2522 u pacjentów bez osteoporozy.

Okazało się, że nie ma różnic we wskaźnikach przeżywalności implantów między tymi grupami pacjentów. Tyle że u osób z osteoporozą zaobserwowano znaczną utratę masy kostnej wokół implantów zębowych. 

Wyniki badania sugerują, że implanty dentystyczne stanowią jedną z opcji terapeutycznych w leczeniu  braków uzębienia u pacjentów z osteoporozą. Jednak specjalistyczna opieka kliniczna jest konieczna, aby zapewnić utrzymanie stabilności kości wokół implantu, ponieważ pacjenci ci mogą być podatni na zwiększoną utratę masy kostnej, wskazuje Clinical Oral Investigations

 Badanie przeprowadzono w Department of Dentistry, Federal University of Juiz de Fora, w Brazylii.