• Problemy w komunikacji z pacjentem są tematem wykładu online organizowanego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Wykład w języku angielskim: Communication challenges in a dental and orthodontic clinic wygłosi dr n. med. Beata Walawska-Zejdler
  • Wydarzenie ma charakter otwarty, termin - 20 kwietnia godz. 20:00

Komunikacja z pacjentem. Wyzwaniem dla lekarza dentysty

Studenci stomatologii mają niezwykłą okazję wysłuchania wykładu: Communication challenges in a dental and orthodontic clinic. Wykład w języku angielskim wygłosi  dr n. med. Beata Walawska-Zejdler.

Dr Beata Walawska-Zejdler jest specjalistą ortodontą, poza stomatologią ukończyła  studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego oraz zdrowia publicznego i zarządzania w ochronie zdrowia. 

Odbyła liczne kursy krajowe i zagraniczne z zakresu stomatologii i ortodoncji, zarządzania w ochronie zdrowia oraz prawa medycznego. Jako jedna z niewielu na świecie ukończyła dwuletni program szkoleniowy Dr McLaughlina w jego praktyce w San Diego (Two Year McLaughlin Program).

Jest autorką i współautorką prac i felietonów w dziedzinie stomatologii, ortodoncji oraz prawa medycznego. Ponadto tłumaczy i redaguje książki z zakresu stomatologii i ortodoncji. Jest także częstym i aktywnym gościem na sympozjach i szkoleniach dla lekarzy dentystów, techników dentystycznych oraz asystentek i higienistek stomatologicznych. Prowadzi własną praktykę ortodontyczną Ortomix w Lublinie.

Wykład online. Najczęstsze problemy w relacji dentysta - pacjent

Wykład, który dr n. med. Beata Walawska-Zejdler wygłosi dla społeczności akademickiej organizuje Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i SKN Komunikacji Medycznej przy SPNJO

Wykład w formie otwartej odbędzie się 20 kwietnia o godz. 20:00 na platformie ZOOM.

Dane do logowania:
Meeting ID: 935 0019 9106
Meeting Password: 077139