• Rak płaskonabłonkowy jamy ustnej stanowi 90 proc. wszystkich nowotworów jamy ustnej
  • Wysoka ekspresja genu ITGA6 jest związana ze złymi rokowaniami  u pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym jamy ustnej
  • Gen ITGA6 został zidentyfikowany i zatwierdzony jako skuteczny biomarker diagnostyczny i prognostyczny dla raka płaskonabłonkowego jamy ustnej, informuje International Dental Journal

Rak jamy ustnej. Trudne wyzwanie diagnostyczne

Rak jamy ustnej jest dziewiątym najczęściej występującym nowotworem na świecie i główną przyczyną zgonów związanych z nowotworami. Rak płaskonabłonkowy jamy ustnej (OSCC – oral squamous cell carcinoma) stanowi 90 proc. wszystkich nowotworów jamy ustnej. Autofagia to proces kataboliczny związanym z rakiem płaskonabłonkowym jamy ustnej. W School of Medicine, Xiamen University, w Chinach, przeprowadzono  badanie, które miało za cel wyjaśnienie diagnostycznych i prognostycznych biomarkerów związanych z autofagią w OSCC, informuje International Dental Journal.

Rak płaskonabłonkowy jamy ustnej. Wysokie ryzyko zgonu

Rak jamy ustnej jest dziewiątym pod względem częstotliwości występowania nowotworem na świecie i jedną z głównych przyczyn zgonów związanych z rakiem. W 2018 roku zdiagnozowano około 350 tys.  nowych przypadków raka jamy ustnej i stwierdzono blisko 170 tys. zgonów  spowodowanych tą chorobą. 

Rak jamy ustnej to zmiany nowotworowe błony śluzowej policzka, języka, czerwieni wargowej, dna jamy ustnej, podniebienia lub dziąseł. Rak płaskonabłonkowy jamy ustnej  jest agresywnym nowotworem złośliwym, wiąże się z wysoką śmiertelnością.

Główne czynniki ryzyka raka płaskonabłonkowego:

  •  palenie tytoniu,
  • spożywanie alkoholu.

Ponadto środowiskowe czynniki ryzyka i czynniki genetyczne zwiększają częstość występowania tej choroby. Rokowanie jest ściśle związane ze stadium choroby w chwili rozpoznania, im późniejsza diagnoza, tym gorsze rokowanie.

Autofagia jest procesem, w którym uszkodzone składniki komórkowe są przenoszone do lizosomu i tam zostają zniszczone. Autofagia odgrywa kluczową rolę w wielu różnych procesach biologicznych. Natomiast jej defekty  zostały powiązane z kilkoma chorobami ludzkimi, w tym z rakiem. 

Coraz więcej dowodów wskazuje, że autofagia przyczynia się do rozwoju OSCC, przyspieszając aktywność metaboliczną, a tym samym promując przeżycie komórek nowotworowych. przypomina International Dental Journal

Gen powiązany z postępem raka jamy ustnej

Naukowcy zidentyfikowali 27 genów związanych z autofagią. Przy czym z analizy wynikało, że ​​ITGA6 miał najwyższą dokładność diagnostyczną dla OSCC. Ekspresja ITGA6 była związana z naciekami immunologicznymi, podkreślają naukowcy.

Jak pisze w podsumowaniu dr Churen Zhang, jeden z autorów badania, rak płaskonabłonkowy jamy ustnej pozostaje jedną z najbardziej zagrażających życiu chorób na świecie. Pomimo postępu w leczeniu tego nowotworu, 5-letnie wskaźniki przeżycia są nadal rozczarowująco niskie. Istnieje zatem  potrzeba identyfikacji nowych biomarkerów,  które staną się przydatne w opracowaniu nowych terapii.