• Próchnica zębów  to choroba ściśle zależna od bakterii oraz diety
  • Uważa się, że Streptococcus mutans jest głównym patogenem w próchnicy dziecięcej
  • Naukowcy odkryli, że wśród innych mikroorganizmów, które aktywnie uczestniczą w chorobotwórczym procesie, ważną rolę odgrywa  bakteria Selenomonas sputigena, która wchodzi w interakcje ze Streptococcus mutans, jak informuje Nature Communications

Próchnica zębów. Winne bakterie i dieta

Próchnica zębów dotyka około 600 milionów dzieci na całym świecie i pozostaje głównym nierozwiązanym problemem zdrowia publicznego.

Próchnica ma złożoną etiologię, ale powszechnie uważa się, że zależy od diety oraz procesu demineralizacji tkanek zęba, u którego podłoża leży  zaburzenie równowagi bakteryjnej w środowisku jamy ustnej. Streptococcus mutans to Gram-dodatnia, tworząca biofilm, kwasotwórcza bakteria, która została klinicznie powiązana z próchnicą wieku dziecięcego.

W świetle aktualnych badań inne taksony bakteryjne, np. Scardovia wiggsiae i paciorkowce takie jak Streptococcus gordonii i Streptococcus oralis, zostały uznane za gatunki  współpracujące lub antagonizujące działanie S. mutans.  Mimo że inne gatunki drobnoustrojów gromadzących się na powierzchni szkliwa są związane z próchnicą zębów, jednak pozostaje niejasne, czy biorą aktywny udział w rozwoju choroby, wskazuje Nature Communications.

Bakteria która zaostrza próchnicę u dzieci

- Nasze dane dowodzą, że Selenomonas sputigena, Prevotella salivae i Leptotrichia wadei , do tej pory uznawane za niemające znaczenia w patogenezie  próchnicy wieku dziecięcego, są silnie powiązane z tą chorobą. Nieoczekiwanie stwierdziliśmy, że Gram-ujemna bakteria beztlenowa S. sputigena, występująca w ślinie odgrywa znaczącą rolę w biofilmie gromadzącym się na zębach i jest silnie związana z próchnicą zębów u dzieci. Wykazaliśmy, że S. sputigena zostaje uwięziona w pozakomórkowej matrycy wytwarzanej przez S. mutans, gdzie szybko się namnaża, tworząc wielokomórkowe rusztowanie przypominające plaster miodu, które otacza skupiska komórek paciorkowców i powoduje zwiększoną produkcję kwasu — czyli substancji kluczowej w rozwoju próchnicy zębów. Chociaż sama S. sputigena nie powoduje próchnicy, to znacznie zwiększa zaawansowanie choroby, piszą badacze z University of North Carolina na łamach Nature Communications.

Podsumowując badanie, wykonane na 416 dzieciach w wieku przedszkolnym, grupa badaczy podkreśla, że S. sputigena  to nowy gatunek zdolny do tworzenia struktury przestrzennej i współdziałania z innymi patogenami jamy ustnej, zwiększający zjadliwość biofilmu na zębach. To ważne odkrycie dla lepszego zrozumienia patogenezy chorób zębów u dzieci.