• Praca polskich naukowców na temat skuteczności hydroksyapatytów w remineralizacji zmian próchnicowych zębów u dzieci
  • Stosowanie preparatów do higieny jamy ustnej, zawierających środki remineralizujące, pomaga zapobiegać próchnicy zębów
  • Biomimetyczny hydroksyapatyt jest skutecznym i bezpiecznym środkiem remineralizującym, który warto wykorzystywać nie tylko w stomatologii dziecięcej.

Podwójny sukces polskich naukowców pracujących pod kierownictwem dr hab. Elżbiety Paszyńskiej prof. UMP z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz dr hab. Małgorzaty Pawińskiej z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   prof. Elżbieta Paszyńska

Podczas najważniejszego światowego kongresu  badań naukowych dotyczących stomatologii - IADR 2022 (Chengdou, Chiny),  będą przedstawione wyniki obserwacji klinicznych, pt. „Hydroxyapatite toothpaste in preventing caries lesions in children: a 1-Year RCT”.

   prof. Małgorzata Pawińska

Drugim ważnym osiągnięciem jest udział, jako współautorek, dr hab. Elżbiety Paszyńskiej prof. UMP oraz dr hab. Małgorzaty Pawińskiej. w międzynarodowej publikacji na temat skuteczności hydroksyapatytów w remineralizacji zmian próchnicowych zębów u dzieci. Praca została  zamieszczona w czasopiśmie  Frontiers in Dental Medicine.  

Skala problemu próchnicy

Próchnica wczesnego dzieciństwa (ECC) jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób społecznych. Potwierdzają to dane epidemiczne wg, których ECC jest obserwowana u co drugiego dziecka na świecie. ECC wynika z braku równowagi między procesami  re- i demineralizacji. U dzieci dominuje demineralizacja, z powodu częstego narażenia powierzchni zębów na kwasy wytwarzane przez kariogenne bakterie, obecne w biofilmach jamy ustnej.

Stosowanie preparatów do higieny jamy ustnej, zawierających środki remineralizujące, pomaga zapobiegać próchnicy zębów. Ze względu na częste połykanie (świadome lub nie) dużych ilości past do zębów przez małe dzieci,  wszystkie składniki, zwłaszcza te aktywne, powinny być nietoksyczne.

Zakres badań

W wieloośrodkowym projekcie, przeprowadzonym w grupie ponad 200 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w ramach randomizowanych badaniach klinicznych, porównano działanie syntetycznych hydroksyapatytów HAP i aminofluorków, w pastach do zębów dla dzieci przeznaczonych do codziennej higieny jamy ustnej.

Wnioski z badań

Z rocznych obserwacji wynika, że pasty do zębów z mikrokryształami hydroksyapatytów są równie skuteczne w zapobieganiu zmian próchnicowych szkliwa u dzieci jak pasty z fluorem.

Zatem regularne stosowanie biomimetycznych hydroksyapatytów, jako aktywnych składników past do zębów, jest istotne i powinno być uwzględniane w pielęgnacji jamy ustnej u dzieci.

Zasady remineralizacji z udziałem hydroksyapatytów (HAP)

Remineralizacja zmian próchnicowych odbywa się w wyniku osadzania się na powierzchni zębów cząstek HAP, które tworzą mostki mineralno - mineralne z kryształami szkliwa. Ponadto działanie remineralizujące następuje pośrednio poprzez uwalnianie jonów wapnia i fosforanów z HAP  do śliny oraz właściwości buforujące hydroksyapatytu w kwaśnym środowisku płytki nazębnej. HAP indukuje jednorodną remineralizację w podpowierzchniowych zmianach szkliwa.

W przeglądzie piśmiennictwa przedstawiono aktualne dowody wskazujące, na remineralizacyjną skuteczność hydroksyapatytów stosowanych w produktach do pielęgnacji jamy ustnej dla dzieci. W kilku badaniach klinicznych, a także badaniach in situ i in vitro wykazano, że HAP skutecznie remineralizuje zmiany próchnicowe w szkliwie i zębinie. Ponadto przedstawiono dodatkowe korzystne efekty HAP, takie jak zmniejszenie tworzenia się biofilmu i łagodzenie nadwrażliwości zębów w przypadku hipomineralizacji siekaczowo-trzonowcowej u dzieci (MIH).

Biomimetyczny hydroksyapatyt (HAP) - Ca5(PO4)3(OH) posiada korzystne właściwości remineralizujące i w połączeniu z doskonałą biokompatybilnością jest  bezpieczny w przypadku niezamierzonego połknięcia.

HAP jest skutecznym i bezpiecznym środkiem remineralizującym, który warto wykorzystywać nie tylko w stomatologii dziecięcej.

***

Bezpłatny dostęp do artykułu można uzyskać poprzez link (Meyer et al. 2022 Hydroxyapatite as remineralization agent for children’s dental care. Front. Dent. Med.  doi: 10.3389/fdmed.2022.859560)