• Co jakiś czas standardy postępowania w leczeniu stomatologicznym ulegają zmianie ze względu na rozwój nowych technologii i odkryć naukowych.  O najważniejszych będą mówili eksperci z PTS podczas Warsaw Denatl Medica Show
  • Pomimo znacznego postępu w dziedzinie stomatologii, wiele osób wciąż boryka się z problemem ograniczonego dostępu do specjalistów i odpowiedniej opieki stomatologicznej. Jak można przeciwdziałać temu zjawisku? O tym także podczas WDMS
  • Jednym z głównych czynników wpływających na brak równowagi pomiędzy podażą a popytem jest nierównomierny rozkład stomatologów w różnych regionach Polski 

Co ma wpływa na rozwój stomatologii

Co jakiś czas standardy postępowania w leczeniu stomatologicznym ulegają zmianie ze względu na rozwój nowych technologii i odkryć naukowych. Zagrożenie nieosiągnięcia oczekiwanego rezultatu leczenia u pacjenta zmusza do refleksji nad poszczególnymi procedurami.

Podobny efekt na działania lekarzy dentystów ma wprowadzenie nowych materiałów i rozwiązań technologicznych np. w leczeniu zębów, techniki regeneracji tkanek czy tez w poprawie estetyki uśmiechu.

Digitalizacja, endodoncja, nakładki

Dodatkowo naukowcy cały czas udoskonalają obecne metody pracując nad pionierskimi rozwiązaniami zaspakajając wciąż rosnące wymagania lekarzy oraz pacjentów. Przede wszystkim należy tu wspomnieć o endodoncji, digitalizacji czy leczeniu nakładkami, gdzie co rocznie pojawia się wiele udoskonaleń, które chcemy właśnie przestawić na naszym kongresie. W kwestii leczenia kanałowego – od dłuższego czasu trwają liczne badania nad nowymi metodami, które przynoszą i będą dalej przynosić lepsze efekty niż dotychczasowa endodoncja.

Endodoncja regeneracyjna skupia się przede wszystkim na regeneracji.

Dzięki endodoncji regeneracyjnej zostaną zachowane nie tylko funkcje zęba, ale i jego żywotność.

Dostęp do świadczeń stomatologicznych. W zależności od regionu  

Rynek stomatologiczny w Polsce stoi obecnie przed licznymi wyzwaniami związanymi z dostępnością usług stomatologicznych oraz dalszym rozwojem.

Pomimo znacznego postępu w dziedzinie stomatologii, wiele osób wciąż boryka się z problemem ograniczonego dostępu do specjalistów i odpowiedniej opieki stomatologicznej.

Jednym z głównych czynników wpływających na brak równowagi pomiędzy podażą a popytem jest nierównomierny rozkład stomatologów w różnych regionach Polski. W większych miastach, gdzie popyt jest największy, zazwyczaj znajduje się większa liczba gabinetów stomatologicznych, jednak w mniejszych miejscowościach dostępność usług może być znacznie ograniczona, a zwłaszcza do specjalistów.

Dodatkowym problemem jest rosnąca liczba pacjentów, zwłaszcza w starszym wieku, którzy potrzebują kompleksowej opieki stomatologicznej. Wzrost liczby osób, wymagających specjalistycznych i skomplikowanych zabiegów, przyczynia się do dalszego napięcia na rynku stomatologicznym i utrudnia dostęp do tych usług.

Z tego powodu chcemy na panelu dyskusyjnym porozmawiać na temat podyplomowego kształcenia w Polsce. Zaproszeni goście będą dyskutować na temat pracy specjalistów i lekarzy ogólnie praktykujących w gabinetach. Będzie też możliwość zadawania pytań i poddania dyskusji gdzie są nasze kompetencje i uprawnienia w leczeniu.

Szczegółowy program sesji PTS

dr n. med. Hubert Gołąbek

  • „Endodoncja mikrochirurgiczna -wskazania praktyczne”

Endodoncja mikrochirurgiczna jest nieodłączną częścią współczesnej endodoncji. To cała gałąź procedur pozwalających na długoczasowe zachowanie zęba w jamie ustnej w przypadku braku możliwości przewidywalnego przeprowadzenia leczenia endodontycznego.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

  • „Bioceramika w endodoncji - nie tylko w tzw. trudnych przypadkach, ale i na co dzień”

Uczestnicy wykładu zostaną zapoznani z obecnie dostępnymi na rynku materiałami bioceramicznymi stosowanymi w leczeniu endodontycznym zębów

prof. Hande Sar Sancaklı 

  • „Current adhesive cementation protocols - an update on the materials”

Cementowanie adhezyjne to złożona procedura, która wymaga znajomości zasad adhezji i przestrzegania protokołu klinicznego w celu uzyskania trwałego połączenia między strukturą zęba a materiałem odtwórczym.

prof. Ali Cekici

  • „Successful non-surgical periodontal therapy in daily dental practice”

Niechirurgiczne leczenie periodontologiczne, zwane także terapią fazy I lub wstępną terapią przyzębia, jest jednym z najważniejszych etapów w systemowej strukturze podejścia do leczenia periodontologicznego.