• Jak należy postępować po usunięciu zęba, aby zapewnić optymalne gojenie i zapobiec powikłaniom? W Japonii przeprowadzono badanie pacjentów jednego ze szpitali, którzy przeszli w nim zabieg ekstrakcji dolnych ósemek
  • Stosowana tam metoda polega na wkładaniu w miejsce po usuniętym zębie gazy nasączonej maścią antybiotykowo-kortykosteroidową
  • Wyniki badania wskazują, że ta metoda zmniejsza występowanie suchego zębodołu i bólu poekstrakcyjnego, informuje Oral Science International

Suchy zębodół. Po co trzej ekstrakcji zęba mądrości

Suchy zębodół, ból i poekstrakcyjna infekcja to częste dolegliwości odczuwane przez pacjentów poddawanych ekstrakcji trzeciego zęba trzonowego żuchwy.

Po zabiegu ekstrakcji zęba może dojść do:

  • suchego zębodołu (który jest  najczęściej występującym powikłaniem po tym zabiegu)
  • przedłużającego się krwawienia;
  • ropnego zapalenia zębodołu, którego przyczyną jest bakteryjne zakażenie rany, głównie w wyniku nieusunięcia fragmentu kości.

Pacjent po zabiegu może cierpieć również na ograniczoną możliwość otwierania ust, jednak te dolegliwości powinny minąć samoistnie.

Jeśli pacjent po usunięciu zęba odczuwa ból, który nie mija po kilku dniach, ma gorączkę i dreszcze powinien pójść do lekarza dentysty, gdyż te objawy mogą zapowiadać poważne powikłanie, i jedynie szybka interwencja stomatologa zapobiegnie dalszym komplikacjom.

Suchy zębodół jest jednym z najczęściej badanych powikłań i jest spowodowany częściowym lub całkowitym oderwaniem się skrzepu od miejsca ekstrakcji przed jego wygojeniem. Przy czym ryzyko tego powikłania bywa bardzo zmienne,  wynosi około:

Gaza nasączona lekami. Japońska metoda na suchy zębodół

W Japonii, w Shizuoka General Hospital, stosowana jest nowa metoda zaopatrywania rany poekstrakcyjnej. Na zębodół po usuniętym zębie nakłada się gazę nasączoną maścią z oksytetracykliną i hydrokortyzonem. Przeprowadzono badanie skuteczności tej metody w zapobieganiu  występowania suchego zębodołu i infekcji poekstrakcyjnej, o wynikach informuje Oral Science International.

Badaniem objęto 286 pacjentów, którzy w Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Shizuoka General Hospital przeszli ekstrakcję dolnych trzecich trzonowców. Wszystkie operacje wykonywali chirurdzy stomatologiczni z co najmniej 5-cio letnim doświadczeniem.

W zębodole była umieszczana gaza nasączona 1 g maści zawierającej 30 mg oksytetracykliny i 10 mg hydrokortyzonu. Pacjenci otrzymywali amoksycylinę w dawce 1500 mg/dobę doustnie przez 2 dni po operacji oraz tabletkę 60 mg loksoprofenu sodu w odstępie co najmniej 6 godzin, jeśli odczuwali ból. 

 We wcześniej wykonanym badaniu, dowiedziono że metoda ta  ogranicza ryzyko rozwoju suchego zębodołu i zmniejsza ból po ekstrakcji w porównaniu z grupą pacjentów, wobec których jej nie stosowano. Hydrokortyzon działa przeciwzapalnie, a oksytetracyklina przeciwbakteryjnie. Dodatkowo wprowadzenie gazy zabezpiecza zębodół przed mechanicznymi podrażnieniami i pozwala na dłuższe działanie leków 

Z aktualnej pracy wynika, że częstość występowania suchego zębodołu i zakażenia po ekstrakcji przy stosowaniu gazy nasączonej lekami jest bardzo niska i   wynosiła odpowiednio 1,05 proc. i 0,35 proc., czyli znacząco mniej niż  w innych badaniach tego problemu. - Wprowadzenie gazy z maścią do zębodołu poekstrakcyjnego spowodowało powstanie otwartej rany, co ograniczało rozwój bakterii i niebezpieczeństwo infekcji pooperacyjnej. Przeciwdrobnoustrojowe działanie tetracykliny zawartej w maści mogło również przyczynić się do zahamowania infekcji pooperacyjnej, wyjaśniają japońscy lekarze.