• Migreny i paradontoza wiążą się ze sobą, wskazują na to ostatnie badania. Stąd sugestia, że intensywne leczenie zapalenia przyzębia może przynieść ulgę w bólach głowy
  • Na taką korelację między chorobami przyzębia a przewlekłą migreną wskazują różne biomarkery i mediatory stanu zapalnego. O których szczegółowo pisze International Dental Journal
  • W celu dalszej oceny potencjalnych korzyści leczenia periodontologicznego u pacjentów z przewlekłą migreną, potrzebne są dodatkowe badania szerzej zakrojone, także badania kliniczne

Migrena i paradontoza. Powszechne choroby obniżające jakość życia

Migrena czyli intensywny pulsujący ból po jednej stronie głowy  dotyka około 1 miliarda ludzi na całym świecie. Z przewlekłą migreną wiąże się wiele czynników ryzyka, do których należy wiek, płeć żeńska i otyłość. 

Choroby przyzębia to przewlekła choroba zapalna, która niszczy struktury podtrzymujące zęby, powodując zmniejszenie  przyczepu łącznotkankowego i utratę kości. Podatność każdego na infekcję jest określona przez odpowiedź układu odpornościowego na infekcję.

W kilku badaniach podkreślających udział chorób przyzębia w powstawaniu przewlekłej migreny badacze sugerują również związek biologiczny. Choroby przyzębia są wywoływane przez patogeny bakteryjne wchodzące w interakcje z organizmem gospodarza, co skutkuje wytwarzaniem miejscowych mediatorów stanu zapalnego i biomarkerów neurogennych, a te odgrywają znaczącą rolę w chronicznym przebiegu migreny.

Naukowcy tropią związek migreny i paradontozy

Wykonano badanie, którego autorzy postawili sobie za cel przeanalizowanie   związku między przewlekłymi migrenami a zapaleniem przyzębia, na który mogą wskazywać istniejące już prace naukowego. Do systematycznego przegląd literatury tematu włączono  8 badań (3 przekrojowe, 3 kliniczno-kontrolne,  2  raporty kliniczne i dokumenty dotyczące hipotez medycznych).

Analiza tych prac wskazuje, że  7 z 8 włączonych badań dowodzi istnienie związku między chorobą przyzębia a przewlekłą migreną.

Wskazywały na to m.in. podwyższone poziomy niektórych biomarkerów we krwi ( leptyny, peptydy związane z genem kalcytoniny, pentraksyna 3  i rozpuszczalny czynnik martwicy nowotworu podobny do słabego induktora apoptozy).  

Skoro taka korelacja między chorobami przyzębia a przewlekłą migreną istnieje (o czym świadczą różne biomarkery i mediatory stanu zapalnego) to ważne z klinicznego punktu widzenia wnioski są dwa.

Choroby przyzębia, zwłaszcza nieleczone mogą potencjalnie przyczynić się do rozwoju przewlekłej migreny. Ponadto leczenie zapalenia przyzębia może osłabić dolegliwości bólowe. Jednak potrzebne są na ten temat dalsze i szeroko zakrojone badania, podkreślają autorzy pracy publikowanej przez International Dental Journal.