• Dr Luciano Augusto Cano Martins, radiolog stomatologiczny i szczękowo-twarzowy z Uniwersytetu Campinas w Piracicaba w Brazylii realizował w UM w Lublinie program naukowo - dydaktyczny w ramach NAWA Medyk

  • Celem programu NAWA Medyk jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, prowadzących kształcenie w zawodach medycznych 

Radiolog stomatologiczny z Brazylii w Lublinie

Dr Luciano Augusto Cano Martins, radiolog stomatologiczny i szczękowo-twarzowy z Uniwersytetu Campinas w Piracicaba w Brazylii realizował w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Lekarsko - Dentystycznym w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej program naukowo - dydaktyczny w ramach NAWA Medyk (Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej).

Doktor Martins nie tylko prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami anglojęzycznymi na kierunku lekarsko - dentystycznym, ale również aktywnie brał udział w innych wydarzeniach takich jak:

  • warsztaty na DzJUMLa i w ramach Winter School;
  • wykłady na spotkaniach uczelnianych, m.in. Forum Akademickie;
  • konferencje krajowe i zagraniczne.

 7 i 8 sierpnia 2023 r. dr Luciano Augusto Cano Martins spotkał się z władzami UM w Lublinie. Pożegnalne spotkanie odbyło się także w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej kierowanym przez prof. Ingrid Różyło-Kalinowską.

Nawa Medyk 

Celem programu NAWA Medyk jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, prowadzących kształcenie w zawodach medycznych w oparciu o standardy kształcenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 755).

Cel ten jest realizowany poprzez zaproszenie do uczelni przedstawicieli zawodów medycznych (lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek, położnych, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych z zagranicy). Chodzi zarówno o Polaków na stałe pracujących za granicą, jak i obcokrajowców.

Program pozwala na zwiększenie współpracy międzynarodowej w zakresie nauk medycznych oraz na dzielenie się najnowszą wiedzą i najlepszymi praktykami wykorzystywanymi w zawodach.

Program jest realizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej przez ministra edukacji i nauki na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy o NAWA.