• Według badań opublikowanych w BMJ Open zmiany w kości żuchwy u kobiet w wieku średnim mogą wskazywać na zbliżającą się utratę wzrostu w miarę starzenia 
  • Monitorowanie i odnotowywanie zmian w kości żuchwy może pomóc dentystom i lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej oferować starzejącym się pacjentów  właściwą opiekę profilaktyczną
  • Takie wnioski płyną z badania wykonanego na grupie 937 kobiet na terenie Szwecji

Utrata wzrostu. Groźny objaw zmian związanych ze starzeniem 

Utrata wzrostu u starszych kobiet postępuje stopniowo, proces ten wyraźnie przyspiesza, gdy przekroczą 75 lat.  Wskazuje na związane z wiekiem deformacje szkieletu, takie jak kifoskolioza, spłaszczenie łuku stopy, zmiany w postawie lub procesy zwyrodnieniowe w tym:

  •  osteoporozę,
  • kompresję kręgów,
  • ścieranie dysków międzykręgowych,
  • złamania kręgów.

Utrata wzrostu wiąże się też ze wzrostem zachorowalności i śmiertelności, zaś choroby współistniejące to najczęściej czynnościowe upośledzenie, zaburzenia funkcji poznawczych i zwiększone ogólne ryzyko śmiertelności.

Potrzebne są proste i praktyczne metody wczesnej identyfikacji procesów zwyrodnieniowych szkieletu. 

Zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne są zwykle integralną częścią rutynowego badania ustnego. Na ich podstawie można oceniać żuchwę, strukturę kości korowej i beleczkowej. Naukowcy założyli, że takie zdjęcia mają duży potencjał jako metoda pozwalająca przewidzieć procesy prowadzące do utraty wzrostu w ciągu najbliższych 12-13 lat. W ich opinii  kości żuchwy zawierają wystarczająco dużo informacji o ogólnym stanie kości, aby przewidzieć przyszłą utratę wzrostu, podkreśla BMJ Open.

Zmiany w kości żuchwy. Zapowiadają zmiany w kręgosłupie

W długoterminowym badaniu wzięło udział 937 kobiet urodzonych w 1914, 1922 i 1930 r. Jednym z wymaganych kryteriów kwalifikujących do projektu, było co najmniej jedno zdjęcie pantomograficzne z 1968, 1980 lub 1992, na podstawie których można było ocenić zmiany w korze żuchwy i zagęszczenie beleczek kostnych.

W ramach badania cykliczne zbierano dane (1968–1969, 1980–1981, 1992–1993 i 2004–2005) na temat ogólnego stanu zdrowia a także przeprowadzano kontrolne badanie stomatologiczne. Każdorazowo rozpoczynano badania jesienią i kończono wiosną następnego roku.

- Zmiany w kości żuchwy mogą być wskaźnikiem podczas badań przesiewowych we wczesnych fazach patogenezy zwyrodnienia kości, sygnalizując potrzebę dalszej częstej kontroli klinicznej starszych kobiet. Kobiety te mogą być zagrożone utratą wzrostu, napisała w podsumowaniu wyników dr Nivetha Natarajan Gavriilidou która prowadziła badania na Karolinska Institute, w Sztokholmie.