• 23 i 24 września w OIL w Warszawie konferencja naukowa (z warsztatami) „Międzypokoleniowe problemy współczesnej stomatologii”
 • Ostatnie odkrycia dotyczące ludzkiego mikrobiomu dostarczyły dowodów na to, że biofilmy są korzystne dla zdrowia i dobrego samopoczucia
 • Struktura biofilmu jest jak linie papilarne człowieka - unikatowa dla każdej osoby. Na jego skład wpływają: genetyka, wiek, dieta, styl życia głównie zachowania prozdrowotne
 • Lekarz dentysta w ciągu zaledwie kliku minut można wstępnie ocenić: słuch, pamięć, wzrok i sprawność fizyczną seniora
 • Istnieje konieczność uaktywnienia formy opieki stomatologicznej w miejscu zamieszkani niepełnosprawnego pacjenta. Takimi miejscami powinny być w pierwszej kolejności domy opieki społecznej
 • Wiele materiałów kompozytowych, stosowanych do wypełnień, zawiera monomery, które są uznane za substancję niepożądaną w środowisku. Stąd, wiele uwagi poświęca się cementom szkłojonomerowym

Faktem jest, że nie tyle tytuł konferencji naukowej w OIL w Warszawie „Międzypokoleniowe problemy współczesnej stomatologii”, co jej tematyka i wiedza zaproszonych wykładowców - przyniosły korzyść uczestniczącym w wydarzeniu lekarzom dentystom. O ile wnioski z tej konferencji trafią do przekonania animatorom systemu opieki zdrowotnej - to istnieje szansa, że jej beneficjentami staną się także pacjenci.

Konferencja, która odbyła się 24 września 2022 r. w siedzibie OIL w Warszawie (poprzedziły ją warsztaty 23 września) miała co najmniej kilka mocnych stron, każda zasługuje na uwagę.

Po pierwsze konferencja silna była siłą pięciu organizacji uzupełniających się aktywnościami w branży stomatologicznej. Mowa o:

 • Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie,
 • Polskim Towarzystwie Stomatologii Dziecięcej,
 • Polskim Towarzystwie Stomatologii Geriatrycznej,
 • Komisji ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie,
 • Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Po drugie konferencja była silna siłą wiedzy wykładowców, międzynarodowych autorytetów, których obecność w roli prelegentów zawsze ustawia poziom wydarzeń naukowych na najwyższym poziomie.

Po trzecie konferencja była silna formułą wypracowaną przez Komisję Stomatologiczną OIL w Warszawie. Ta teza wymaga kilku słów wytłumaczenia.

Dr n.med. Dariusz Paluszek wiceprezes ORL w Warszawie i przewodniczący Komisji Stomatologicznej ORL na pytanie infoDENT24.pl o przyczynę dość intensywnych kontaktów z przedstawicielami stomatologii geriatrycznej i dziecięcej (podpisane umowy o współpracy) zaprzeczył, że te właśnie dziedziny stomatologii są w sposób szczególny wyróżnione.

  Krótka przerwa pomiędzy wykładami

- Działamy na wielu polach, aktywni jesteśmy na wielu kierunkach. Mamy przekonanie, że wiele dobrego przyniesie nasza współpraca z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Implantologii Stomatologicznej. Ważne, aby mieć cel skupiający energię do działania. Lekarze dentyści z OIL w Warszawie tą energią chcą się dzielić z każdym kto umiałby nie tylko ją zagospodarować, ale - na zasadzie wzajemności - miałby ochotę podzielić się swoją. Faktem jest, że razem z towarzystwami stomatologii dziecięcej i stomatologii geriatrycznej udało się wzbudzić pozytywne wibracje, co skutkuje wspólnymi działaniami także na konferencyjnym polu – mówi Dariusz Paluszek.

- Opracowaliśmy skuteczne kanały komunikacyjne łączące lekarzy i lekarzy dentystów. Wiemy także jak dotrzeć ze świadomą, spójną  akcją profilaktyczną do pacjentów. Dobrym przykładem, że można - jest chociażby sformalizowana współpraca pomiędzy OIL w Warszawie a Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym. To korzyść przede wszystkim dla chorych, którzy prosto z gabinetu stomatologicznego mogą być, w specjalnym, przyspieszonym trybie kierowani na leczenie onkologiczne. Cieszy, że tego typu przedsięwzięcia nie są tylko uporządkowaniem naszych wyobrażeń o tym jak powinno być, ale, że stanowią rzeczywistą pomocą dla leczących i – co najważniejsze – dla leczonych – informuje Dariusz Paluszek.

Międzynarodowi eksperci w OIL w Warszawie 

- Każdego z zaproszonych wykładowców konferencji witała prof. Agnieszka Mielczarek, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Geriatrycznej.

- Idea konferencji kiełkowała od jakiegoś czasu. Wiele problemów jamy ustnej wynika ze stylu życia. Jestem przekonana, że bardzo istotne było połączenie sił w walce o to, aby korzystne nawyki, właściwe wychowanie prozdrowotne i szerzenie wiedzy opartej na faktach dotyczącej profilaktyki zdrowia jamy ustnej - dotarło do świadomości nie tylko lekarzy dentystów, bo ci taką wiedzę mają, ale także do jak największej grupy pacjentów. Mam nadzieję, że to co słyszymy z ust zaproszonych gości, jeśli chodzi o zasady diagnozowania i leczenia pacjentów o szczególnych potrzebach będzie standardem postępowania, stanie się rutyną w działalności stomatologicznej – mówiła prof. Agnieszka Mielczarek.

 Co prawda cykl wykładów skierowany był tylko do lekarzy dentystów, to z ich tezami powinni zapoznać się przede wszystkim osoby mające wpływ na kształtowanie się polityki prozdrowotnej.

- Tematyka konferencji jest wyjątkowa, bo zagadnienia w niej poruszane dotyczą zarówno seniorów, jak i dzieci. Idea wspólnej konferencji Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej i Polskiego Towarzystwa Stomatologii Geriatrycznej tworzyła się od dłuższego czasu - mówiła - mówiła prof. Dorota Olczak - Kowalczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.

- Dzięki obecności wykładowców o międzynarodowej renomie, dzięki zaprezentowanej wiedzy, opartej na faktach - istnieje szansa, że uczestnicy wydarzenia uzyskają szereg informacji przydatnych w ich codziennej pracy klinicznej - dodała prof. Dorota Olczak - Kowalczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.

Dotarcie do wszystkich zainteresowanych zapewnia hybrydowa formuła spotkania, w której część gości obecna jest w siedzibie OIL w Warszawie, a znakomita większość słuchaczy uczestniczy w spotkaniu online. Takie rozwiązanie sprawdziło się już w trakcie poprzednich tego typu wspólnych spotkań - .

- Dzięki temu formatowi możemy gościć w Warszawie m.in. prof. Svante Twetmana, specjalistę stomatologii dziecięcej od lat związanego z Wydziałem Zdrowia i Nauk Medycznych Uniwersytetu w Kopenhadze. Prof. Svante Twetman od szeregu lat współpracuje z PTSD i PTSG w realizowaniu programów badawczych. Wspiera on nasze środowiska, abyśmy mogli lepiej, bardziej efektywnie leczyć pacjentów, zarówno dzieci, jak i seniorów - witała zaproszonego gościa prof. Dorota Olczak - Kowalczyk prezes PTSD.

Mikrobiom jamy ustnej. Nie na wszystkie pytania znamy odpowiedzi

Tym razem prof. Svante Twetman podzielił się z uczestnikami konferencji swoją wiedzą na temat złożoności mikrobiomu jamy ustnej i jego specyfiki w zależności od wieku i czynników okołoporodowych. 

Ostatnie odkrycia dotyczące ludzkiego mikrobiomu dostarczyły dowodów na to, że biofilmy są korzystne dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Mikrobiom jamy ustnej zawiera ponad 600 gatunkóww i 13 rodzajów, a jego podstawowy skład jest wspólny dla większości ludzi.

Struktura biofilmu jest jak linie papilarne człowieka - unikatowa dla każdej osoby. Na jego skład wpływają: genetyka, wiek, dieta, styl życia głównie zachowania prozdrowotne.

Skład bakterii nie jest dany człowiekowi w momencie narodzin, zmienia się w ciągu całego życia, a kolejność i czas ekspozycji na różne gatunki drobnoustrojów może wpływać na występowanie chorób jamy ustnej w dorosłym wieku.

Decydujące są trzy początkowe lata życia dziecka. Tworzony biofilm to pochodna sposobu porodu (cesarskie cięcie czy poród naturalny), karmienie piersią,wczesna ekspozycja na antybiotyki. Kolonizacja płytki nazębnej w pierwszych latach życia ma kapitalne znaczenie dla funkcjonowania organizmu w późniejszym okresie.

Zrównoważony i zróżnicowany biofilm zębowy to mocny punkt w utrzymaniu na pożądanym poziomie zdrowia ogólnego (homeostaza symbiotyczna). Zdestabilizowany biofilm oznaczać może wyższe zagrożenie próchnicą (dysbioza).

Nadmierne spożycie cukrów w połączeniu z zaniedbaniem higieny jamy ustnej i nieoptymalną ekspozycją na fluor są czynnikami, które mogą zmienić skład biofilmu z „bezpiecznego” na „patologiczny”. Kluczowymi czynnikami zapobiegającymi próchnicy u dzieci jest eliminowanie czynników powodujących dysbiozę.

Główne działania chroniące przed próchnicą, zapewniające kontrolę biofilmu:

 • domowa i profesjonalna aplikacja związków fluoru jako czynniki inicjujące remineralizację i hamujące metabolizm bakterii próchnicotwórczych,
 • regularna higiena jamy ustnej w celu ograniczenia powstania dojrzałego biofilmu,
 • ograniczenie spożycia cukru w ramach pierwotnej i wtórnej profilaktyki.

Wskazania dla geriatrii stomatologicznej

Prof. Anastassia E. Kossioni profesor gerostomatologii w Dental School of the National and Kapodistrian University of Athens (NKUA), mająca dyplom w dziedzinie gerostomatologii Uniwersytetu Londyńskiego przekonywała, że wizyta u dentysty pacjenta w wieku senioralnym powinna przebiegać według wytycznych WHO.

Wskazane jest przeprowadzenie krótkiej ankiety. Ważne jest prowadzenie badań screeningowych osób starszych, które przychodzą do gabinetu stomatologicznego. W ciągu zaledwie kliku minut można wstępnie ocenić: słuch, pamięć, wzrok i sprawność fizyczną seniora. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, należałoby o niepokojących spostrzeżeniach poinformować opiekuna pacjenta oraz lekarza pierwszego kontaktu.

Lekarze dentyści mogą także w równie prosty sposób dokonać diagnostyki dotyczącej funkcji żucia. Prosty test z użyciem dwukolorowej gumy do żucia natychmiast daje odpowiedź, czy pacjent ma problemy z prawidłowym przeżuwaniem pokarmu. Kwestie te są ważne nie tylko w przypadku osób ze źle dobranymi uzupełnieniami protetycznymi.

Uczona zwróciła uwagę na konieczność uaktywnienia formy opieki stomatologicznej w miejscu zamieszkani niepełnosprawnego pacjenta. Takimi miejscami, do których dotrze lekarz dentysta, powinny być w pierwszej kolejności domy opieki społecznej.

Pomocna w diagnostyce stanu zdrowia starszych pacjentów może być w znacznie większym stopniu niż obecnie telestomatologia. Stać się to może dzięki współczesnym technologiom wykorzystującym sztuczną inteligencję, chociażby do monitorowania sposobu czyszczenia uzębienia. To pierwszy krok w bardziej zaawansowanych badaniach diagnostycznych, które będą coraz szerzej stosowane do oceny stanu zdrowia pacjenta.

Ta logiczna sekwencja wydarzeń nie będzie jednak miała znaczenia, gdy system reagujący pracę lekarzy dentystów nie uwzględni stomatologicznych potrzeb seniorów. Wskazania te, tak bardzo użyteczne, powinny być znane tym, którzy kierują polityką w zakresie ochrony zdrowia.

Szkłojonomery w leczeniu dzieci i osób starszych

Prof. J.E. Frencken od lat związany z Uniwersytetem Nijmegen w Holandii. Jego zainteresowania skupiają się na stomatologii minimalnie interwencyjnej w tym atraumatycznej metodzie preparacji ubytków, profilaktyce stomatologicznej i epidemiologii próchnicy.

Średnia długość życia ludzi wzrasta osiągając poziom 80-90 lat, zachowanie tkanek zęba w dobrym stanie w młodym wieku jest zasadnicze dla tego co będzie się działo z funkcjonalnością uzębienia przez resztę życia.

Wiele materiałów kompozytowych, stosowanych do wypełnień, zawiera monomery, które są uznane za substancję niepożądaną w środowisku. Stąd, wiele uwagi poświęca się cementom szkłojonomerowym. Materiały te w ciągu ostatnich dziesięcioleci znacznie poprawiły właściwości mechaniczne i estetyczne

Współczesne zasady opracowania ubytków oraz zastosowanie nowoczesnych szkłojonomerów i materiałów hybrydowych opierają się na zasadach ART (atraumatic restorative treatment). Metoda ta jest nie tylko z powodzeniem stosowana u dzieci, ale coraz częściej uważana jest za bardzo dobrą opcję leczenia ubytków próchnicowych u osób dorosłych i starszych.

Ze względu na to, że ART wykorzystuje instrumenty ręczne, daje możliwość zapewnienia opieki nad osobami starszymi w miejscu ich pobytu. Trwałość wypełnień wykonanych techniką ART jest porównywalna z wypełnieniami wykonanymi z materiałów kompozytowych.

Konferencji towarzyszyła sesja Alliance for a Cavity-Free Future, podczas której zaprezentowano: 

 • Zespołowe leczenie i rehabilitacja patologicznego zużycia zębów – dr n. med. Ewa Rusyan, lek dent. Karolina Obroniecka, dr n. med. Kamil Adamczyk
 • Skuteczność postępowania w urazach zębów stałych – doświadczenia własne – dr n. med. Piotr Sobiech
 • Prace laureatek konkursu Stern Weber studentom stomatologii