Konferencja „Międzypokoleniowe problemy współczesnej stomatologii” odbędzie się 24 września 2022 r. w godz. 9:00 – 15:30 online za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Organizatorami konferencji są

 • Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej,
 • Polskie Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej,
 • Okręgowa Izba Lekarską w Warszawie,
 • Komisja ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie,
 • Sekcja Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Zasady uczestnictwa w Konferencji:

 • Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny (link tutaj)
 • O udziale decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc, pomimo formuły online, jest ograniczona)
 • Za udział w Konferencji przysługuje 6 pkt. edukacyjnych 

  Rejestracja uczestników 

  Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk oraz prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek przedstawią rekomendacje polskich ekspertów dotyczące środków fluorkowych w zapobieganiu i leczeniu próchnicy i erozji zębów u dzieci, młodzieży i dorosłych.

  Program Konferencji

Sesja PTSD i PTSG (24 września 2022)

9:00 – 9:10

Otwarcie – prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, prof. Agnieszka Mielczarek, dr n. med. Dariusz Paluszek
9.10 – 10:15
Gerodontologia a zdrowe starzenie się (Gerodontology and Healthy Ageing) – prof. Anastassia E. Kossioni (45 min + tłumaczenie)
Główne wątki wykładu tutaj
10:15 – 11:20
Mikrobiom jamy ustnej w zależności od wieku i czynników okołoporodowych (The oral microbiome in relation to age and perinatal factors) – prof. Svante Twetman (45 min + tłumaczenie)
Główne wątki wykładu tutaj
11:20 – 11:30
Przerwa
11:30 – 12:30
Współczesne leczenie próchnicy u dzieci i osób starszych z zastosowaniem szkłojonomerów (Contemporary cariological treatment of children and elders using glass-ionomers) – prof. J.E. Frencken
Główne wątki wykładu tutaj
12:30 – 13:00
Przerwa

Sesja Alliance for a Cavity-Free Future (24 września 2022)
13:00 – 13:05
Otwarcie sesji – prof. Dorot Olczak Kowalczyk
13:05 – 13:50
Zespołowe leczenie i rehabilitacja patologicznego zużycia zębów – dr Ewa Rusyan, lek dent. Karolina Obroniecka, dr n. med. Kamil Adamczyk
Główne wątki wykładu tutaj
13:50 – 14:35
Skuteczność postępowania w urazach zębów stałych – doświadczenia własne – dr Piotr Sobiech
Główne wątki wykładu tutaj
14:35 – 14:50
Prezentacja laureatek konkurs Stern Weber studentom stomatologii
14:50 – 15:15
Środki fluorkowe w zapobieganiu i leczeniu próchnicy i erozji zębów u dzieci, młodzieży i dorosłych – rekomendacje Polskich Ekspertów – prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek
15:15 – 15:30
Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Wykłady przeprowadzone zostaną przez uznanych wykładowców:

prof. Anastassia E. Kossioni
Anastassia E. Kossioni jest profesorem gerostomatologii w Dental School of the National and Kapodistrian University of Athens (NKUA), Grecja. Studia stomatologiczne i doktorat ukończyła w Grecji, a magisterium w dziedzinie gerostomatologii na Uniwersytecie Londyńskim. Uzyskała również certyfikat w zakresie kształcenia on-line  oraz telemedycyny na Hellenic Open University.

Jej działalność naukowa koncentruje się na gerostomatologii  i edukacji stomatologicznej. Obecnie jest honorowym sekretarzem i przewodniczącą Komisji Edukacji w European College of Gerodontology (ECG) oraz współprzewodniczącą Special Interest Group in Gerodontology w European Geriatric Medicine Society (EuGMS).

prof. Svante Twetman
Prof. Svante Twetman jest specjalistą stomatologii dziecięcej i emerytowanym profesorem na Wydziale Zdrowia i Nauk Medycznych Uniwersytetu w Kopenhadze w Danii. Jego badania skupiają się na ekologii mikrobiomu jamy ustnej i zapobieganiu próchnicy u dzieci. W ostatnich latach przeprowadził szereg badań laboratoryjnych i klinicznych dotyczących wpływu działań profilaktycznych na stan zdrowia jamy ustnej. Jest autorem ponad 300 recenzowanych prac i licznych rozdziałów w podręcznikach,  a na przestrzeni lat otrzymał kilka prestiżowych międzynarodowych nagród naukowych.

prof. Jo E. Frencken
Prof. Jo E. Frencken jest emerytowanym profesorem uniwersytetu Nijmegen w Holandii. Uzyskał tytuł magistra w dziedzinie zdrowia publicznego na Uniwersytecie w Londynie oraz stopień doktora na Uniwersytecie w Nijmegen. Jego obecne zainteresowania skupiają się na stomatologii minimalnie interwencyjnej w tym atraumatycznej metodzie preparacji ubytków, profilaktyce stomatologicznej i epidemiologii próchnicy.

W latach 1998-1999 Academy of Dentistry International przyznała mu tytuł „International Dentist-of-the-Year” za międzynarodową działalność w obszarze stomatologii. Laureat nagrody Yngve Ericsson za badania w dziedzinie profilaktyki stomatologicznej ufundowaną przez szwedzki Fundusz Dochodów Patentowych. Uniwersytet w Dundee w 2020 r. nadał mu stopień Doktora Honoris Causa.

dr n. med. Ewa Rusyan
Dr n. med. Ewa Rusyan jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie, specjalistą I stopnia stomatologii ogólnej i specjalistą II stopnia periodontologii. Uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wybrane parametry kliniczne i biochemiczne, a występowanie erozji twardych tkanek zębów u pacjentów z zaburzeniami odżywiania”. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego WUM

lek. dent. Karolina Obroniecka
Lek. dent. Karolina Obroniecka jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Pracuje jako asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej WUM. Jest laureatką prestiżowego, międzynarodowego konkursu pt. „Anatomiczna technika warstwowa w estetycznych odbudowach kompozytowych wg Lorenzo Vaniniego”. Warsztat doskonaliła pracując m.in. w na włoskim Università Degli Studi „G. D’Annunzio“ Chieti – Pescara. Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej z endodoncją, która od zawsze była jej ogromną pasją.

dr n. med. Kamil Adamczyk
Dr n. med. Kamil Adamczyk ukończył  Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2016 r. Od 2019 r. lekarz rezydent w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala CSK MSWiA w Warszawie. Jest autorem  monografii oraz publikacji naukowych. W 2022 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk.

 • dr Piotr Sobiech
  Nauczyciel akademicki w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytety Medycznego. Autor i współautor publikacji naukowych, współautor rozdziałów w podręczniku dla studentów i lekarzy dentystów. Członek PTSD. Uczestnik licznych konferencji naukowych, autor wykładów z zakresu traumatologii stomatologicznej, leczenia zachowawczego i endodontycznego pacjentów w wieku rozwojowym.

Koszt uczestnictwa w Konferencji

 • dla członków PTSD, PTSG, Sekcji Stomatologii PTS Dziecięcej oraz członków OIL w Warszawie - 150 zł
 • dla pozostałych lekarzy - 250 zł

Warsztaty towarzyszące Konferencji

Warsztaty odbędą się 23 września 2022 r., a więc w dniu poprzedzającym Konferencję.

9:00 – 11:30

Rozwój nowych technologii w endodoncji – system Pro Taper Ultimate oraz nowy uszczelniacz bioceramiczny AH Plus BC Sealer. Dr n. med. Aleksandra Palatyńska-Ulatowska 

Zagadnienia poruszane na kursie:

 • ProTaper Ultimate oraz AH Plus Bioceramic Sealer – rozwiązanie systemowe
 • Procedura kliniczna z wykorzystaniem pilników oraz dedykowanych akcesoriów systemu PT Ultimate
 • ProTaper Ultimate – korzyści zaawansowanej metalurgii
 • Kształtowanie kanałuMorfologia komory – dostęp do ujść i do kanałów
  - Technika instrumentacji
  - Gładka ścieżka – slider czy glider

  Ćwiczenie praktyczne – opracowanie kanałów w bloczkach treningowych.
  Chemiczne opracowanie kanałów korzeniowych 
 • Kształt kanału a efektywność irygacji – hydrodynamika cieczy w kanale
 • irryganty, temperatura, procedury
 • aktywacja roztworów płuczących

  Ćwiczenie praktyczne – opracowywanie kanałów w modelu  za pomocą TruNatomy irigation needle oraz endoaktywatora.

  Obturacja
   
 • Wypełnienie czy uszczelnienie -  żywica, czy bioceramika
 • Zastosowanie sealerów bioceramicznych w praktyce klinicznej
 • Bioaktywność w praktyce
 • Technika kondensacji pionowej

12:00 – 14:30

Retencja czasowa lub permanentna, a może uzupełnienie braku? Potencjał włókien syntetycznych w stomatologii.  dr n. med. Marcin Aluchna 

Zagadnienia poruszane na kursie: 

 • Właściwości i zastosowania włókna kompozytowego
 • Metoda przygotowania podłoża przed osadzeniem włókna
 • Zasady dostosowania długości włókna
 • Postępowanie podczas wykonywania szynowania czasowego
 • Postępowanie podczas retencji-szynowania permanentnego
 • Uzupełnienie pojedynczych braków ilościowych przy użyciu włókna kompozytowego

  Ćwiczenia praktyczne: praktyczne wykonanie krok-po kroku mostu kompozytowego z odtworzeniem braku siekacza w żuchwie.

  15:00 – 19:00

Estetyka łatwa do osiągnięcia z materiałami kompozytowymi GC – Tech. dDent. Justyna Kasta. Członkini międzynarodowej grupy Opinion Leaderów materiałów stomatologicznych oraz laboratoryjnych.  Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Warszawie na wydziale Techniki Dentystyczne. Absolwentka Curriculum okluzyjnego w Vienna School of Interdisciplinary Dentistry w Wiedniu.  Absolwentka licznych kursów zagranicznych dotyczących morfologii zębów, estetyki i funkcji oraz stomatologii cyfrowej.

Zagadnienia poruszane na kursie: 

 • Zasady rekonstrukcji zębów w oparciu o anatomiczna technikę warstwową.
  Ćwiczenie praktyczne: 
 • Odbudowa ubytku klasy IV anatomiczną techniką wielowarstwową z zastosowaniem indeksu silikonowego i materiału kompozytowego.
 • Odbudowa ubytku klasy I anatomiczną techniką z zastosowaniem kompozytu typu pasta, kompozytu iniekcyjnego oraz kompozytu wzmocnionego włóknami.

  - Uczestnicy warsztatu wykonają bezpośrednią odbudowę kompozytową ubytku klasy IV oraz klasy I. Prowadząca warsztaty zaprezentuje odbudowę ubytku klasy I techniką cusp by cusp.
  - Uczestnicy będą mieć do dyspozycji modele, sprzęt i narzędzia do pracy. Część prezentacyjną poprowadzi Konsultant GC. Część praktyczną poprowadzi Justyna Kasta.

  Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest wpłata na konto firmy Kol-Dental kwoty 155 zł. W ramach opłaty każdy z uczestników otrzyma strzykawkę G-ænial Universal Injectable A2, o wartości 155 zł.

  Liczba uczestników: 18 osób

Za udział w warsztatach przysługuje 9 pkt. edukacyjnych.

Warsztaty będą przeprowadzone w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, ul. Puławska 18, w sali im. W. Szenajcha, w godzinach 9.00 – 19.00.

Koszt uczestnictwa w warsztatach praktycznych

 • dla członków PTSD, PTSG, Sekcji Stomatologii PTS Dziecięcej oraz członków OIL w Warszawie - 150 zł,
 • dla pozostałych lekarzy – 250 zł

  Zapisy na warsztaty tutaj

 Uwaga. W przypadku większego zainteresowania niż liczba miejsc, Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej zorganizuje dodatkowe warsztaty w innym terminie.