• Nawet co dziesiąty dorosły pacjent odczuwa lęk  przed dentystą lub wręcz dentofobię
  • Pracownikom gabinetu stomatologicznego niełatwo rozpoznać przestraszonych pacjentów. Najcelniej poziom lęku przed leczeniem stomatologicznym odczuwany przez pacjenta oceniają starsi lekarze dentyści, jak wykazało badanie przeprowadzone na terenie Szwecji
  • W Finlandii przeprowadzono badanie, którego celem było opracowanie nowego sposobu sygnalizowania lęku przed leczeniem stomatologicznym. W ocenie badaczy konwencjonalne formularze, powinny zostać uzupełnione o kody kolorystyczne. 
  • Skala na wzór „sygnalizacji świetlnej” pomagająca pacjentowi określić  samopoczucie, może być jednym z elementów wywiadu zbieranego przez dentystę przed wizytą. Kolor czerwony powinien oznaczać konieczność dalszej oceny lęku stomatologicznego oraz weryfikację planu leczenia. 

Pacjent z dentofobią. Uniemożliwia przeprowadzenie leczenia

Dentofobia  to wyzwanie, z którym raz po raz musi się uporać każdy dentysta. W sondażach nawet do 75 proc. stomatologów zgłasza, że mają przypadki kiedy nie mogą udzielić odpowiedniej opieki stomatologicznej pacjentowi, który panicznie boi się leczenia. 

W opisanym w  European Journal of Oral Sciences badaniu, prowadzonym przez Karolinska Institute w Szwecji, wzięło udział 104 pracowników z publicznych klinik stomatologicznych - dentystów, higienistek i asystentek stomatologicznych. Badanie wykazało, że lekarze niedoszacowują lęk odczuwany przez pacjentów, uznają że jest on o wiele słabszy, niż leczone przez nich osoby.

 Zdecydowanie rozbieżne były oceny poziomu lęku w przypadku pacjentów, u których dentofobia była najsilniejsza. Wyjątkiem od reguły wydają się być starsi dentyści oraz starsi pacjenci, w tej grupie wiekowej korelacja ocen intensywności lęku była najbardziej zbliżona.

Rozpoznać przestraszonego pacjenta

 W Finlandii w Department of Cariology, Endodontology, and Paediatric Dentistry, University of Oulu, próbowano ustalić, jak w najprostszy sposób ocenić strach pacjenta. Jako narzędzie do badania lęku zaproponowano trójkolorową skalę, w której czerwony kolor oznacza paniczny lęk, a zielony brak obaw przed zabiegiem. O wnioskach płynących z eksperymentu, informuje International Dental Journal.

W ocenie badaczy konwencjonalne formularze, powinny zostać uzupełnione o kody kolorystyczne. Według autorów badania pandemia zwiększyła strach przed dentystą wśród najbardziej lękliwych pacjentów. Skala na wzór „sygnalizacji świetlnej” pomagająca pacjentowi określić samopoczucie, może być jednym z elementów wywiadu zbieranego przez dentystę przed wizytą. Kolor czerwony powinien oznaczać konieczność dalszej oceny lęku stomatologicznego oraz weryfikację planu leczenia.

Nawet co dziesiąty dorosły pacjent, a winnych szacunkach od 5-15 proc. pacjentów odczuwa lęk przed leczeniem u dentysty. Takie osoby najczęściej korzystają z usług stomatologicznych tylko w przypadku dużych problemów. Nie ma zatem mowy ani o regularnych wizytach, ani co jest tego skutkiem dobrym zdrowiem jamy ustnej. Co zwiększa ryzyko konieczności korzystania z doraźnej opieki stomatologicznej i zamiast leczenia zachowawczego zabiegi ekstrakcji zniszczonych przez próchnicę zębów. Wielokrotnie potwierdzono, że najczęłściej na lęk przed dentystą cierpią kobiety i osoby młode w porównaniu z pacjentami płci męskiej.

Z eksperymentu, w którym wzięło udział 167 pacjentów wynika, że w stresującej sytuacji wizualna skala ostrzegawcza - przypominająca sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych jest najprostsza, gdyż nie wymaga koncentrowania się nad wielopunktowym kwesionariuszem. Taka skala jak wykazało badanie, może też  niezawodnie identyfikować najmniejszych pacjentów cierpiących na dentofobię.