• Zęby leczone kanałowo wytrzymują w dobrej kondycji od 6,5 do 20 lat
  • Antykanałowcy łączą leczenie kanałowe z rakiem piersi
  • Związek pomiędzy leczeniem kanałowym zębów a nowotworem piersi jest absurdalny - komentują autorytety naukowe   

Zęby leczone kanałowo: jak długo nie stwarzają problemów  

Analizę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z 99 praktyk dentystycznych (głównie jednoosobowych) z całego obszaru USA. Łącznie opisano przypadki ponad 46 tys. pacjentów leczonych kanałowo.

Zęby, które nie tylko były leczone kanałowo, ale także odbudowywane lub uzupełniane protetycznie, wytrzymują średnio 11,1 lat. Natomiast te poddane wyłącznie podstawowemu leczeniu endodontycznemu - nie dłużej niż 6,5 roku. Przetrwanie najlepiej zaopatrzonych zębów określono na ok. 20 lat.

Endodoncja jest procedurą skomplikowaną i kosztowną 

Badacze poinformowali, że najdłużej udaje się zachowywać zęby leczone endodontycznie mieszkańcom północno – wschodnich rejonów kraju (średnio 20,5 roku), najkrócej – na obszarach południowo – środkowych (9,0 lat).

Taki stan wiąże się zapewne z poziomem usług stomatologicznych, a ten wynika bezpośrednio z zamożności pacjentów. Nie wszystkich Amerykanów stać jest na drogie procedury związane z rozbudowanymi procedurami endodontycznymi.

Praca naukowców z Instytutu Regenstrief oraz Indiana University School of Dentistry opisana została w Journal of Dental Research.

Ruch antykanałowców o raku piersi

Od lata aktywna jest grupa osób dyskredytująca leczenie kanałowe. Ich najbardziej bulwersująca opinia dotyczyła rzekomego związku pomiędzy leczeniem kanałowym zęba a rakiem piersi. 98 proc. kobiet z rakiem piersi ma ząb leczony kanałowo po tej samej stronie, co złośliwy rak piersi – donosili antykanałowcy.

infoDENT24.pl prezentował wówczas stanowiska ekspertów odnoszących się do internetowych rewelacji. 

Autorytety naukowe dyskredytują doniesienia antykanałowców 

Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, prezydent PTS potwierdziła istnienie bakterii, bytujących w kanale zęba. - Nikt nie zaprzecza - to są kwestie dobrze znane lekarzom dentystom. To, że z tego powodu mamy szereg procesów chorobowych ogólnoustrojowych - też wiemy. Bakterie, które przechodzą do organizmu są i zawsze będą. O ile chorobotwórcze baterie przemieszczą się z zęba do kości, to w tym miejscu powstaje stan zapalny i to są ogniska, rezerwuary bakterii. Jeśli ząb zostanie właściwie wyleczony - w wielu przypadkach te zmiany mogą się cofnąć, to znaczy pozbędziemy się bakterii. Jeśli ząb zostanie należycie wyleczony kanałowo - na pewno nie będzie żadnych powikłań – zapewniała prezydent PTS.

Na pytanie o informację, iż ludzie leczeni kanałowo chorują na raka, prof. Marzena Dominiak kategorycznie twierdzi: nie znam takich statystyk. W żadnym z czasopism naukowych nie znalazłam takiej informacji.

Podobnie sytuację oceniła dr n.med. Katarzyna Brus – Sawczuk: nie ma żadnego związku przyczynowo – skutkowego bezpośredniego, ani niebezpośredniego pomiędzy prawidłowo wykonanym leczeniem endodontycznym a rozwojem choroby nowotworowej. Dodała, że były badania ustalające związek pomiędzy leczeniem kanałowym a zawałami serca. Naukowcy analizowali tę zależność przez 44 lata, nie doszukano się związku pomiędzy zawałem a prawidłowo wykonanym leczeniem endodontyczym.

Prof. Marzena Dominiak zapewniła: absolutnie nie powinniśmy przestać leczyć kanałowo, mówimy o evidence basice medicine. Leczenie kanałowe jest sprawdzoną metodą od wielu lat i na pewno nie powoduje niczego złego.