• Dużym osiągnięciem medycyny regeneracyjnej są tzw. skafoldy, rusztowania pozwalające regenerować ubytki tkankowe i odbudowywać patologicznie zmienione tkanki 
  • Naukowcy próbują opracować także rusztowania, które będą wspierać procesy gojenia w leczeniu implantologicznym
  • Okazuje się, że w takiej roli świetnie sprawdza się rusztowanie wzbogacone w stront, pierwiastek, który poprawia gęstość i wytrzymałość kości, a także stymuluje aktywność fibroblastów dziąsła

Stront. Pierwiastek wspierający leczenie implantologiczne

Powodzenie leczenia implantologicznego zależy od wzrostu i adhezji tkanek dziąsła do powierzchni implantu zębowego. Z badań wynika, że stront - pierwiastek, który poprawia gęstość i wytrzymałość kości, wspiera również funkcje tkanek miękkich. Jak się okazuje, może stymulować funkcję fibroblastów  tworzących tkankę łączną i odgrywających ważną rolę w procesie gojenia ran.

Naukowcy z uniwersytetu stanowego Nowy Jork w Buffalo wykorzystując metody inżynierii tkankowej opracowali nową technologię, która zastosowana przy wszczepianiu implantu, poprawi wyniki leczenia, donosi Journal of Biomedical Materials Research.

Skafoldy. Przełom w regeneracji i gojeniu tkanek

Dzięki inżynierii tkankowej, nowej dziedzinie w medycynie, udaje się regenerować ubytki tkankowe, odbudowywać patologicznie zmienione tkanki  z wykorzystaniem trójwymiarowych rusztowań tzw. skafoldów. Niezwykłe znaczenie ma rodzaj materiału, z jakiego produkowane są skafoldy, gdyż musi on być m.in. biozgodny, wytrzymały mechanicznie i porowaty.

Te rusztowania stanowią matrycę do osadzania komórek, zapewniają im odpowiednie mikrootoczenie,  stymulując procesy adhezji, proliferacji, różnicowania  i w końcu odtwarzania tkanek.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymagania stawiane biomateriałom stosowanym
w inżynierii tkankowej, kluczowy jest skład chemiczny rusztowania, jego właściwości fizyczne oraz aktywność biologiczna, bowiem dopiero połączenie tych wszystkich cech gwarantuje powodzenie procesu regeneracji tkanek.

Naukowcy z uniwersytetu stanowego Nowy Jork w Buffalo wykazali, że rusztowania z dodatkiem strontu — nawet w niskich stężeniach — sprzyjają gojeniu się ran kości i tkanek dziąsła w trakcie leczenia implantologicznego. Przy czym są minimalnie toksyczne.

Zostały opracowane hydrożelowe rursztowania w formie elastycznych pierścieni. Zawarty w nich stront zaczyna być uwalniany w początkowej fazie w ciągu 24 godzin, a następnie jego dawka jest  podtrzymywana przez cztery kolejne dni. Rozmiar rusztowań może być dostosowywany do każdego rozmiaru implantu zębowego, informuje  Journal of Biomedical Materials Research.