• Utworzono Sekcję Endodontyczną PTS. Jej prezesem został dr n. med. Hubert Gołąbek
 • Zadania Sekcji Endodontycznej PTS to działalność: naukowa, szkoleniowa i promująca wiedzę o endodoncji w społeczeństwie
 • W ramach PTS funkcjonuje 9 sekcji merytorycznych, reprezentujących specjalności związane ze stomatologią      

Sekcja Endodontyczna PTS: kierunki rozwoju   

W rozmowie z infoDENT24.pl dr n. med. Hubert Gołąbek zapewniał, że uruchomienie Sekcji Endodontycznej PTS wynikało z zapotrzebowania na wymianę doświadczeń w tej właśnie specjalności.

- Jesteśmy gotowi na podejmowanie projektów naukowych, które mogłyby być w określonej formule realizowane pod egidą PTS. Jest liczna grupa młodych, ambitnych ludzi, którzy z ochotą podjęłaby się zadań związanych z realizacją programu naukowego w obszarze endodoncji. W oparciu o potencjał Sekcji łatwiej byłoby promować publikacje naukowe jej członków. Chcemy także przekazywać wiedzę bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów, tym, którym zależy na rozwoju zawodowym. Służyć temu będą specjalistyczne szkolenia - mówił Hubert Gołąbek.

- Nie ukrywam, że część naszej aktywności w Sekcji Endodontycznej chcielibyśmy skierować do pacjentów, przekazując im szereg wskazówek na co zwracać uwagę, aby korzyść z leczenia w gabinecie stomatologicznym była jak największa – zapewnił rozmówca infoDENT24.pl.

Sekcje merytoryczne Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Sekcje PTS:

 • Chirurgii Stomatologicznej, prezes: dr hab. n. med. Grzegorz Trybek
 • Endodoncji, prezes: dr n. med. Hubert Gołąbek
 • Ortopedii Szczękowej, prezes: dr n. med. Maria Iwanecka-Zduńczyk
 • Periodontologii, prezes: prof dr hab. n. med. Renata Górska
 • Profilaktyki i Promocji  Zdrowia, prezes dr n. med. Katarzyna Ostrowska
 • Protetyki, prezes prof. dr hab. n med. Monika Łukomska-Szymańska
 • Radiologii Szczękowo Twarzowej i Stomatologicznej, prezes: prof. dr hab. T. Katarzyna Różyło,
 • Stomatologii Dziecięcej, prezes prof. dr hab. n med. Maria Mielnik-Błaszczak
 • Stomatologii Zachowawczej, prezes dr hab. n. med. Anna Kierklo

Hubert Gołąbek: nie tylko endodoncja

Dr n. med. Hubert Gołąbek:

 • pracę doktorską z zakresu irygacji systemu kanałowego obronił z wyróżnieniem na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,
 • absolwent Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • uczestnik International Program in Endodontics na University of Pennsylvania
 • ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Podmiotami Leczniczymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
 • autor licznych publikacji naukowych, przede wszystkim z zakresu endodoncji,
 • wykładowca kongresów, konferencji, a także szkoleń w tematyce endodontycznej i nie tylko, w kraju i za granicą,
 • autor książki "Stomatologiczny Taktyk Negocjacyjny czyli techniki negocjacyjne w prowadzeniu działalności stomatologicznej", obejmującej biznesową stronę stomatologii w zakresie negocjacji,
 • w pracy klinicznej zajmuje się głównie endodoncją niechirurgiczną, jak i chirurgiczną..