• FlexiOss materiał opracowany i opatentowany przez polskich naukowców pod względem składu i właściwości jest podobny do tkanki kostnej, charakteryzuje się biozgodnością, bioaktywnością i nietoksycznością
  • FlexiOss może być szeroko wykorzystywany w ortopedii, chirurgii urazowej i szczękowo-twarzowej oraz chirurgii stomatologicznej
  • Materiał wykorzystywany w chirurgii stomatologicznej sprzedawany jest pod marką FlexiOss®Dent 

Centrum e-Zdrowia, państwowa jednostka budżetowa, powołana przez ministra zdrowia, przedstawia przegląd innowacyjnych startupów medycznych w Polsce i w regionie CEE 2023. “Top Disruptors in Healthcare”. Wśród wielu projektów opisany jest także FlexiOss, bioaktywny kompozyt kościozastępczy.

FlexiOss stanowi oryginalne rozwiązanie w zakresie nowoczesnych preparatów implantacyjnych III generacji pod kątem składu bio zgodnego z tkanką kostną, bioaktywności, wpływu na regenerację tkanki kostnej i wspomagania procesu rekonstrukcji kości oraz poręczności chirurgicznej i sprężystości. Jest innowacją produktową w skali rynku światowego, o czym świadczy chociażby międzynarodowa ochrona patentowa.

Podstawowe właściwości FlexiOss  

Pod względem składu i właściwości jest podobny do tkanki kostnej, charakteryzuje się biozgodnością, bioaktywnością i  nietoksycznością.

Z  uwagi na wysoką i  zróżnicowaną porowatość może stanowić rusztowanie dla komórek osteogennych pochodzących ze ścian ubytku kostnego oraz dzięki wysokiej reaktywności jonowej (bioaktywności) może znacząco wpływać na proces rekonstrukcji kości.

Jest materiałem wchłaniającym płyny (m. in. krew, osocze, roztwory leków), dzięki czemu może pełnić rolę nośnika substancji biologicznych, a  zwłaszcza leków przeciwbakteryjnych, co pozwala ograniczać systemowe stosowanie antybiotyków w  okresie okołozabiegowym. Implant FlexiOss® wykazuje własności sprężyste, dobrą poręczność chirurgiczną, w stanie wilgotnym można go podczas zabiegu dopasowywać do pożądanego kształtu.

Jest podatny na indywidualne dopasowanie do wymiarów (kształtu) uzupełnianego ubytku w trakcie operacji poprzez cięcie lub zginanie.

Dzięki spoistości nie przemieszcza się i nie wydziela z miejsca wszczepienia. Łatwość jego stosowania, tj. formowania, cięcia i wypełniania ubytków kostnych, daje dużą swobodę osobie operującej, pozwalając wypełnić ubytki dużych rozmiarów o nieregularnym kształcie.

Szerokie zastosowanie materiału

Ta poręczność chirurgiczna oraz możliwość nasączania materiału roztworami leków (np. antybiotyków) oraz krwią pacjentów (działanie hemostatyczne) spotkała się z dużym zainteresowaniem badanej grupy lekarzy.

Dzięki właściwościom biokompozyt może ułatwić pracę lekarzom prowadzącym niejednokrotnie wielogodzinne operacje. Kompozyt nie zawiera składowych odzwierzęcych w przeciwieństwie do wielu komercyjnych biomateriałów na bazie kolagenu zwierzęcego.

Dodatkowo preparat może być nasączany substancjami przeciwbakteryjnymi lub sprzyjającymi wzrostowi tkanek, stanowiąc rusztowanie dla osteoblastów.

Z punktu widzenia pacjenta FlexiOss® daje możliwość prawidłowej odbudowy tkanki kostnej, małego ryzyka zakażenia i odrzutu gojenia, uniknięcia uczuleń i ognisk zapalnych.

FlexiOss® to wyrób medyczny do zastosowań w ortopedii i traumatologii. Dla zastosowań w chirurgii stomatologicznej sprzedawany jest pod marką FlexiOss®Dent, a do wykorzystania w weterynarii pod marką FlexiOss®Vet.

Autorzy opatentowanego rozwiązania mówią o rosnącej liczbie ośrodków testujących wyrób.

Rola prof. Grażyny Ginalskiej

Przypomnijmy, że pracami zespołu naukowców kierowała prof. Grażyna Ginalska. W 2013 r. zakończono, trwające cztery lata, doświadczenia na zwierzętach laboratoryjnych Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Od 2011 r. rozpoczęły się badania na ludziach. Brali w nich udział pacjenci Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, Katedry i Kliniki Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz pacjenci Centrum Stomatologicznego New Dent w Lublinie. Testy zakończyły się sukcesem, biomateriał może być szeroko wykorzystywany w ortopedii, chirurgii urazowej i szczękowo-twarzowej.

W chirurgii stomatologicznej lekarz będzie się mógł nim posłużyć do wypełniania ubytków po torbielach lub do leczenia przetok.