• Powołaną do życia w kwietniu 2022 r. Sekcją Endodontyczną PTS kieruje dr n. med. Hubert Gołąbek
 • Zadania Sekcji Endodontycznej PTS to działalność: naukowa, szkoleniowa i promująca wiedzę o endodoncji w społeczeństwie
 • Przyszłość endodoncji to rozpowszechnienie i przyjęcie metod leczenia mikrochirurgicznego

Zadania stojące przed Sekcją Endodoncji Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego – przedstawia na portalu PTS szef tej sekcji dr n. med. Hubert Gołąbek.

Przypomnijmy, że W rozmowie z infoDENT24.pl dr n. med. Hubert Gołąbek zapewniał, iż uruchomienie Sekcji Endodontycznej PTS wynikało z zapotrzebowania na wymianę doświadczeń w tej właśnie specjalności.

Szczegóły tutaj

Główne tezy wypowiedzi Huberta Gołąbka dla portalu PTS

Zadania stojące przed Sekcją Endodontyczna PTS 

 • Zadania o charakterze naukowym
  zgłębianie wiedzy w zakresie endodoncji poprzez prace badawcze oraz pisanie artykułów naukowych
 • Zadania o charakterze edukacyjnym
  szerzenie sprawdzonej i wiarygodnej wiedzy wśród lekarzy dentystów, aby wspomóc ich w codziennej praktyce klinicznej dzięki rzetelnej wiedzy (m.in. poprzez konferencje, wykłady, szkolenia, webinary)
 • Zadania o charakterze prospołecznym
  szerzenie informacji i wiedzy na temat endodoncji wśród pacjentów (osoba niezwiązana ze stomatologią, powinna posiadać podstawową wiedzę na temat tego, jak dbać o zęby, aby zachować ich żywotność i mieć świadomość na czym polega leczenie kanałowe).

Wyzwania stojące przed lekarzami endodoncji

 • Materialne: rozwierające się nożyce pomiędzy drastycznie rosnącymi cenami sprzętu i materiałów potrzebnych do leczenia endodontycznego, a cenami usług akceptowalnymi przez pacjentów.
 • Niematerialne: problem z wyszukiwaniem w nadmiarze informacji rzetelnej wiedzy, niejednokrotnie o trudnej do zweryfikowania wartości merytorycznej

Główne kierunki rozwoju endodoncji

Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych w endodoncji obejmuje m.in.:

 • metody radiologiczne oraz optyczne przy nawigacji w trakcie otwierania komory zęba, podczas uzyskiwania dostępu do wierzchołka korzenia (zabiegi z zakresu endodoncji mikrochirurgicznej);
 • algorytmy sztucznej inteligencji, wykorzystywane np. w planowaniu leczenia endodontycznego.

Znaczenie leczenia mikrochirurgicznego

Przyszłość endodoncji to rozpowszechnienie i przyjęcie metod leczenia mikrochirurgicznego. Współczesna endodoncja to zarówno działanie od strony korony, jak i od strony korzenia zęba.

Procedura z zakresu mikrochirurgicznej resekcji wierzchołka, podobnie jak w leczeniu od strony korony, polega na odnajdywaniu ujścia kanałów, opracowywaniu kanałów, oczyszczaniu ich, osuszaniu, wypełnianiu i sprawdzaniu na zdjęciu RTG prawidłowości wykonanej obturacji

Endodoncja mikrochirurgiczna to nie tylko resekcja wierzchołka, to cały zestaw procedur, które pozwolą właściwie zaopatrzyć m.in. takie stany patologiczne, jak resorpcja zewnętrzna korzenia, w tym resorpcja przyszyjkowa czy perforacje korzenia.