• Usuwanie ósemek wiąże się z dużym ryzykiem powikłań, takich jak ból, obrzęk, szczękościsk. Pacjenci po ekstrakcji zębów mądrości przyjmują duże ilości niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), które także mają skutki uboczne
  •  Dlatego poszukuje się metod skutecznych w przeciwdziałaniu tym dolegliwościom, które byłyby wolne od działań niepożądanych. Badany jest m.in. kinesiotaping. Stosuje się go coraz częściej  w leczeniu dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego, bruksizmu oraz chirurgii stomatologicznej
  • Z badań przeprowadzonych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym wynika, że pacjenci po ekstrakcji dolnych zębów mądrości pod wpływem naklejonej na twarzy taśmy mogli szerzej otwierać usta, odczuwali słabszy ból, stosowali przez krótszy okres mniejsze dawki leków przeciwbólowych niż te osoby, które tylko przyjmowały NLPZ

Kinesiotaping twarzy. Metoda walki ze stanem zapalnym

Usunięcie zatrzymanych trzecich zębów trzonowych żuchwy to bardzo często wykonywany zabieg przez chirurgów stomatologów. Wiąże się jednak z dużym ryzykiem powikłań pooperacyjnych, takich jak ból, obrzęk i szczękościsk. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są powszechnie podawane zgodnie z protokołem leczenia tych powikłań. Niestety ich wadą są działania niepożądane.

Ponadto konieczne podczas wykonywania zabiegu ekstrakcji nacięcie błony śluzowej, czy retrakcja płata śluzówkowo-okostnowego zwiększają uraz.

Opracowany w Japonii kinesiotaping to nieinwazyjna metoda łagodzenia skutków stanu zapalnego. W Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach badano skuteczność konesiotapingu w ograniczaniu powikłań poekstrakcyjnych. Wyniki pracy ukazały się w Journal of Clinical Medicine.

Wady popularnych środków przeciwzapalnych. Powikłania u co trzeciego pacjenta

Niesteroidowe leki przeciwzapalne, najczęściej stosowane w leczeniu powikłań poekstrakcyjnych:

  • ibuprofen,
  • ketoprofen,
  • naproksen.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne są skuteczne, ale też mają liczne skutki uboczne, które najczęściej związane są z układem pokarmowym, dotykając nawet 30 proc. pacjentów. Inne rzadziej występujące powikłania to zaburzenia układu wydalniczego, oddechowego i sercowo-naczyniowego. Poszukuje się więc alternatywnych metod. Szczególne zainteresowanie naukowców budzą produkty naturalne, jak niepsychoaktywne kannabinoidy, flawonoidy i terpeny, z których wiele skutecznie zmniejsza intensywność bólu, wyliczają autorzy pracy.

Kinesiotaping. Leczenie bruksizmu i zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego

Innym przykładem alternatywnej metody łagodzenia bólu ustno-twarzowego jest zastosowanie kinesiotapingu. Przyklejone do twarzy taśmy nie ograniczają możliwości otwierania ust, więc nie przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu. Taśma  unosi skórę, poprawia krążenie krwi i limfy w przestrzeni podskórnej i w ten sposób likwiduje zastoje oraz obrzęki limfatyczne.

Kinesiotaping stał się popularną metodą wspomagającą leczenie wielu rodzajów urazów. Procedura jako nieinwazyjna jest dobrze tolerowana przez pacjentów i okazała się skuteczna w łagodzeniu powikłań związanych ze stanem zapalnym.
Ponadto stymulacja mechanoreceptorów skóry  osłabia ból. Nic więc dziwnego, że kinesiotapingiem zaczęto się interesować także w wielu dziedzinach stomatologii.

W szczególności zabieg ten jest często stosowany jako protokół pooperacyjny przy chirurgicznym usuwaniu zatrzymanego trzeciego zęba trzonowego, zmniejszaniu obrzęków, opiece pooperacyjnej pacjentów ze ustabilizowanymi złamaniami jarzmowo-oczodołowymi oraz po operacjach ortognatycznych.  Ponadto coraz popularniejsze staje się zastosowanie kinesiotapingu w leczeniu zaburzeń i zwalczaniu bólu u pacjentów z dysfunkcjami stawu skroniowo-żuchwowego oraz bruksizmem sennym. Wyniki analiz skuteczności  kinesiotapingu w chirurgii stomatologicznej nie są niejednoznaczne. Stąd projekt przeprowadzenia badania nad efektami  kinesiotapingu w połączeniu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi  w leczeniu powikłań po ekstrakcji dolnych ósemek.

Kinesiotaping. Jako rutynowe działanie po ekstrakcji dolnych ósemek?

W badaniu prowadzonym w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej ŚUM wzięło udział 30 pacjentów w wieku od 16 do 64 lat, którzy przechodzili ekstrakcję dolnego zęba mądrości.  Badanie prowadzono  od listopada 2020 do czerwca 2021.

Okazało się, że u pacjentów, u których zastosowano kinesiotaping w porównaniu do pacjentów przyjmujących tylko leki przeciwzapalne:

  •  ból był istotnie słabszy pierwszego dnia po operacji,
  • ilość przyjmowanych leków przeciwbólowych była mniejsza podczas dwóch pierwszych dni po zabiegu.

Natomiast nie zaobserwowano istotnych różnic między grupą kontrolną a badaną pod względem obrzęku tkanek twarzy.

Jak zatem dowodzi badanie przeprowadzone przez naukowców ŚUM kinesiotaping w połączeniu z NLPZ był skuteczniejszy niż same niesteroidowe leki przeciwzapalne w przeciwdziałaniu powikłaniom poekstrakcyjnym. 

Współpraca lekarzy stomatologów i zespołu fizjoterapeutycznego wiąże się z wymierną korzyścią, jaką jest ograniczenie procesu zapalnego oraz znaczne zmniejszenie ilości przyjmowanych przez pacjentów niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Takie współdziałanie powinno stać się standardem w chirurgii zatrzymanych zębów trzonowych dolnych, podsumowują naukowcy.