• Badano nastolatki w Norwegii pod kątem bólu twarzy i związku tych dolegliwości z ogólnym stanem  zdrowia, wyniki publikuje  Clinical Implant Dentistry and Related Research
  • Wśród badanych w wieku od 14 do 18 lat co najmniej 50 proc. odczuwała ból twarzy (ból głowy i ból stawu skroniowo-żuchwowego) w ciągu ostatnich trzech miesięcy
  • Najczęściej z tego powodu cierpiały kobiety. Częstość dolegliwości wzrastała wraz z wiekiem, aż 57 proc. badanych sięgało bo dostępne bez recepty środki przeciwbólowe

Ból twarzy. Nawet u co drugiego nastolatka

Badano częstość występowania bólu twarzy i stawu skroniowo-żuchwowego oraz wpływ tych dolegliwości na funkcjonowanie nastolatków.

W sumie do badania włączono  957 osób w wieku 18, 16, oraz 14 lat. Dane były gromadzone podczas rutynowych badań stomatologicznych, a także uczestnicy byli proszeni o wypełnienie ankiety.

Okazuje się, że prawie połowa osób biorących udział w badaniu doświadczyła bólu twarzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy, a najczęściej zgłaszany był ból głowy. Najbardziej dolegliwości te dotykały kobiety, przy czym ból twarzy był istotnie częstszy w grupie badanych w wieku 18 lat.

Ból twarzy związany z płcią?

Stwierdzono istotnie częstsze występowanie bólu w przypadku kobiet we wszystkich lokalizacjach bólowych, a ból twarzy był istotnie częstszy wśród osób najstarszych.  Ci uczestnicy, którzy zgłaszali ból twarzy lub żuchwy, mieli też problemy z szerokim otwarciem ust oraz cierpieli w trakcie żucia pokarmu.  Przy czym aż 57 proc. osób używała leki przeciwbólowe dostępne bez recepty (największy odsetek wśród kobiet i w najstarszej grupie wiekowej, głównie z powodu bólów głowy).

Pacjenci, którzy cierpieli z powodu bólu twarzy, bólu głowy, bólu związanego z funkcjonowaniem jamy ustnej mieli też gorszy stan zdrowia ogólnego, informuje Clinical Implant Dentistry and Related Research