• Potrzebna jest ścisła współpraca między lekarzami rodzinnymi a periodontologami oraz innymi specjalistami zajmującymi się zdrowiem jamy ustnej
  • To współdziałanie lekarzy różnych specjalności jest warunkiem wczesnego wykrywania i leczenia chorób niezakaźnych oraz promowania zdrowego stylu życia
  • Należy opracować skuteczne metody wczesnego wykrywania chorób przyzębia w gabinetach medycyny rodzinnej oraz chorób niezakaźnych w gabinetach dentystycznych, wskazuje raport Europejskiej Federacja Periodontologii (EFP)

Bez zdrowych dziąseł nie ma zdrowia ogólnego

Potrzebna jest współpraca specjalistów z wielu zakresów medycyny, by prowadzić na dobrym poziomie profilaktykę, wczesne wykrywanie i skuteczne leczenie powszechnie występujących problemów ze zdrowiem, które trapią miliony osób na całym świecie. To jeden z głównych wniosków raportu, który analizuje konsekwencje chorób przyzębia dla zdrowia ogólnego, informuje Journal of Clinical Periodontology.

Raport jest przeznaczony dla dentystów i lekarzy rodzinnych, a dotyczy ich roli w leczeniu chorób niezakaźnych oraz promowaniu zdrowego stylu życia. Czołowi światowi eksperci w dziedzinie periodontologii i medycyny rodzinnej, analizując najnowsze dane zgodnie potwierdzają, że choroby dziąseł, a zwłaszcza zapalenie przyzębia i przewlekłe zapalenie dziąseł, są w niezależny sposób powiązane z:

  • chorobami układu krążenia,
  • cukrzycą
  • chorobami układu oddechowego (takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, bezdech senny, powikłania Covid-19).

Raport uwzględnia doniesieniach naukowe przedstawiane w 2017 r.  na warsztatach zorganizowanych przez Europejską Federację Periodontologii (EFP) i Międzynarodową Federację Diabetologiczną na temat powiązań między chorobami dziąseł a cukrzycą  oraz warsztatach EFP i Światowej Federacji Serca, podczas której analizowano  związki między chorobami dziąseł a chorobami układu krążenia  w 2019 r.

Z obu tych eksperckich  spotkań wynika, że lekarze rodzinni mają niezwykle ważną rolę, ponieważ  leczą większość pacjentów z cukrzycą lub chorobami układu krążenia. 

- Naukowe dowody potwierdzają związek między zapaleniem przyzębia a bardzo ważnymi chorobami układowymi, ale naszym głównym celem było zrozumienie interpretacji tych informacji przez lekarzy rodzinnych oraz co z tego wynika. Głównie, by  doprowadzić do poprawy wyników leczenia naszych pacjentów,  podsumowuje David Herrera, główny autor artykułu, przewodniczący Komitetu Warsztatowego EFP.

Konieczne nowe podejście w leczeniu zapalenia przyzębia

Raport zachęca lekarzy rodzinnych i specjalistów z zakresu zdrowia jamy ustnej do współpracy w zapobieganiu, wykrywaniu i leczeniu tych głównych ogólnoustrojowych problemów zdrowotnych, wymianie informacji i wzajemnym kierowaniu pacjentów oraz promowaniu wśród nich zdrowego stylu życia. Nie ma wątpliwości co do tego, że zdrowie dziąseł to warunek który musi być spełniony, by lekarze rodzinni  mogli właściwie zarządzać ogólnym stanem zdrowia swoich pacjentów, podkreślają autorzy raportu.

Przykładowo, zaleca się periodontologom i lekarzom rodzinnym wdrażanie skutecznych strategii wczesnego wykrywania chorób dziąseł w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej oraz chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy w gabinetach stomatologicznych. Zachęca się lekarzy rodzinnych do poszukiwania informacji na temat stanu przyzębia swoich pacjentów, a specjalistów zajmujących się zdrowiem jamy ustnej do zbierania informacji na temat ryzyka sercowo-naczyniowego i metabolicznego.

Obecnie EFP przygotowuje kampanię informacyjną skierowaną do  pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy dentystów  oraz lekarzy rodzinnych,  periodontologów i higienistek stomatologicznych.

Chore przyzębie. Wyższe ryzyko chorób układu krążenia i cukrzycy

- Podczas leczenia pacjentów z zapaleniem przyzębia, lekarze dentyści powinni im uświadamiać, że mają wyższe ryzyko choroby kardiologicznej. Ważne, by zbierany wywiad zawierał informacje o czynnikach ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym cukrzycy, otyłości, nadciśnienia tętniczego, palenia tytoniu, a także aktywności fizycznej, nadmiernej masy ciała, ciśnienia tętniczego czy poziomu lipidów i glukozy. Jeśli pacjent ma oczywiste czynniki ryzyka, należy kierować go do lekarza rodzinnego, a także zalecać zmianę trybu życia, czyli:  zwiększenie aktywności fizycznej,  utratę nadmiaru masy ciała, rzucenie papierosów, wskazuje periodontolog Lior Shapira, współautor raportu.

- W przypadku pacjentów z cukrzycą lub stanem przedcukrzycowym lekarze rodzinni są proszeni o poinformowanie ich o wyższym ryzyku rozwoju choroby przyzębia. Niezbędna jest wizyta u lekarza dentysty i zbadanie stanu dziąseł. Poza tym zapalenie dziąseł jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby metabolicznej, jaką jest cukrzyca. W gabinecie stomatologicznym lekarz dentysta  badając pacjentów z zapaleniem przyzębia, może  zidentyfikować osoby z cukrzycą lub stanem przedcukrzycowym, które nie zostały do tej pory u nich stwierdzone. My, dentyści, musimy być cały czas w kontakcie z lekarzami rodzinnymi naszych pacjentów – dodaje prof. Shapira.

- Powinniśmy dążyć do integracji i lepszej wymiany informacji. Obecny podział na stomatologię i lekarzy rodzinnych zajmujących się chorobami ogólnoustrojowymi nie ma sensu, Tylko ścisła współpraca w zakresie badań przesiewowych, profilaktyki i skierowań  przyniesie korzyści naszym pacjentom i zdrowiu publicznemu, dodaje  Shlomo Vinker, współautor raportu.