• Polskie Towarzystwo Periodontologii planuje skoncentrować się na tworzeniu programów mentorskich, staży oraz nowych zasobów edukacyjnych
  • PTP zamierza rozwijać ofertę edukacyjną poprzez organizację klinicznych seminariów online
  • Towarzystwo zapowiada VI Konferencję Periodontologiczną (od 22 do 23 marca 2024 r.) z wiodącymi tematami dotyczącymi estetyki i farmakologii w periodontologii
  • Prof. Elżbieta Dembowska została prezeską Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego w kadencji 2023 - 2027, zastępując na tym stanowisku prof. Renatę Górską

Zmiana władz Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego 

Prof. Elżbieta Dembowska, prezeska Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego w kadencji 2023 - 2027, dziękując za dotychczasową pracę ustępującym władzom PTP, przedstawiła plany Towarzystwa na przyszłość. Główne punkty programu prof. Elżbieta Dembowska zawarła  w liście skierowanym do aktualnych i przyszłych członków PTP. 

Szanowni Państwo, Koledzy i Koleżanki,

Jako Prezes, obejmujący przewodnictwo Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego w jego nowej - już IlI kadencji, chciałam serdecznie przywitać się z Państwem i podziękować za zaufanie, jakie okazaliście mnie oraz wybranym członkom Zarządu PTP.

Jako nowy zarząd, chcieliśmy rozpocząć ten list wyrażając serdeczne podziękowania dla ustępującego Prezesa Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego Profesor Renaty Górskiej oraz członków poprzedniego Zarządu za ich niezwykle ciężką pracę i zaangażowanie w utworzenie stowarzyszenia periodontologicznego w Polsce i dotychczasową działalność PTP.

Dzięki ich wysiłkom i poświęceniu, nasze Towarzystwo osiągnęło liczne sukcesy, rozwinęło się w znaczącą, rozpoznawalną markę wśród stomatologów w Polsce.

Plany Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego

W II części listu otwartego prezeska PTP podzieliła się planami na przyszłość:

Głównym celem jest dążenie do dalszego rozwoju Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, włączenia do naszego grona zarówno doświadczonych klinicystów, jak i kolejnych młodych stomatologów.

Planujemy wdrożyć inicjatywę, która zachęci absolwentów do zaangażowania się w pracę naszego Towarzystwa poprzez tworzenie programów mentorskich, staży oraz dostęp do cennych zasobów edukacyjnych. Chcielibyśmy, aby nasze Towarzystwo stało się miejscem, w którym młodzi lekarze stomatolodzy znajdą wsparcie u doświadczonych klinicystów podczas szkoleń, ale również umożliwić rozwój kariery zawodowej każdego periodontologa.

W kolejnym roku, planujemy opracować na podstawie wiedzy światowych autorytetów wytyczne, które będą promowały najnowsze standardy i europejskie rekomendacje w periodontologii.

Chcemy, aby nasze protokoły kliniczne były podstawą dla praktyk stomatologicznych, były przydatne dla wszystkich naszych członków, mogły zostać zastosowane w sposób łatwy i intuicyjny.

Ponadto, zamierzamy rozwijać naszą ofertę edukacyjną poprzez organizację klinicznych seminariów online. Wierzymy, że wirtualne seminaria pozwolą nam dotrzeć do większej liczby uczestników, zapewniając jednocześnie elastyczność i wygodę w dostępie do wiedzy.

Chcemy aby nasze wykłady były inspirujące, interaktywne i prowadzone przez czołowych ekspertów w dziedzinie stomatologii.

Wreszcie, zachęcamy do aktywnego udziału w naszych działaniach i do dzielenia się swoimi pomysłami oraz opiniami. Wasze zaangażowanie jest bardzo cenne dla rozwoju naszego Towarzystwa i pomaga kształtować przyszłość Polskiej Periodontologi.

Zaplanowaną mamy VI Konferencję Periodontologiczną, od 22 do 23 marca 2024 r. z udziałem profesorów Markusa Hurzelera i Davida Hererra na temat estetyki i farmakologii w periodontologi.

W zdarzeniu będą brać udział również polscy klinicyści, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w powyższych tematach.

Zapraszam do zgłaszania innych pomysłów i tematów seminariów, którymi Państwo jesteście zainteresowani na adres:

busse.dembowska@gmail.com
lub
biuro@perio.org.pl

Jeszcze raz dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście nas. Razem możemy uczynić nasze Towarzystwo jeszcze lepszym miejscem dla wspólnej nauki, wymiany doświadczeń i rozwoju naszych umiejętności.

Z poważaniem, prezes PTP, prof. dr hab. Elżbieta Dembowska z członkami Zarządu PTP.

Prof. Elżbieta Dembowska na czele PTP

Przypomnijmy, że prof. Elżbieta Dembowska została prezeską Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego w kadencji 2023 - 2027, zastępując na tym stanowisku prof. Renatę Górską

Dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska  jest adiunktem w Zakładzie Periodontologii i Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Nowa szefowa PTP specjalizuje się w dziedzinie: stomatologii ogólnej, periodontologii i protetyki stomatologicznej, implantologii i laseroterapii 

Nowa prezes Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego jest specjalistką w dziedzinie stomatologii ogólnej, periodontologii i protetyki stomatologicznej, implantologii i laseroterapii (jest członkiem Światowej Laserowej Federacji Stomatologów).

Od ponad 30 lat jest pracownikiem dydaktyczno - naukowym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jest autorką ponad 250 publikacji naukowych, podręczników dla studentów i lekarzy, a także recenzentką i promotorem wielu prac naukowych.

Dzięki swojej pracy zyskała uznanie w kraju i za granicą, a teraz ma okazję działać na rzecz rozwoju periodontologii w Polsce jako prezes Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, będącego pełnoprawnym członkiem European Federation of Periodontology.

Prowadzi od 25 lat szkolenia i kursy z zakresu leczenia zapaleń przyzębia, laseroterapii stomatologicznej i fizykoterapii oraz mikrochirurgii przyzębia dla osób specjalizujących się w periodontologii.

Jest adiunktem w Zakładzie Periodontologii i Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 

Funkcję honorowej prezeski PTP zachowała dotychczasowa szefowa tego Towarzystwa prof. Renata Górska.