• Chłoniak okolic gardła dawał objawy z rejonu jamy ustnej. Pacjent w starszym wieku zgłosił się do lekarza dentysty, gdyż dokuczał mu m.in. ból zębów i szczęki
  • Chłoniaki przestrzeni przygardłowej mają często złożony obraz, co stwarza dylemat diagnostyczny dla klinicystów, podkreśla  Journal of American Dental Association
  • W takich trudnych przypadkach bardzo pomaga w rozpoznaniu choroby dokładna znajomość anatomii głowy i szyi 

Chłoniaki. Nowotwory o nietypowych objawach

Chłoniaki powstają w wyniku mutacji komórek układu chłonnego. Są to m.in. zaburzenia na etapie dojrzewania limfocytów, powodujące niekontrolowane namnażanie się nieprawidłowych komórek w węzłach chłonnych, szpiku i pozostałych strukturach układu limfatycznego, czyli jednego z podstawowych systemów układu odpornościowego człowieka. Limfocyty, czyli podstawowe komórki krwi i układu chłonnego, odpowiadają za odporność swoistą - ukierunkowaną na konkretne czynniki chorobotwórcze.

Chłoniaki to nowotwory złośliwe o różnym stopniu złośliwości. Większość tych chorób jest wyleczalna, jednak sukces terapii i rokowania zależą przede wszystkim od stadium zaawansowania wykrytej choroby.

Chłoniaki rozwijające się w okolicach gardła gardłowej dają często mylące lekarzy objawy, co stanowi przeszkodę w szybkim postawieniu właściwej diagnozy.

Ból zębów i szczęki, jako objaw chłoniaka gardła

Przypadek 64-letniego mężczyzny chorego na chłoniaka, została opisany w Journal of American Dental Association.  Pacjent zgłaszał się do lekarzy różnych specjalności, także do stomatologa, szukając pomocy. Od czterech miesięcy cierpiał z powodu  bólu prawej strony głowy i bólu szczęki, którym towarzyszyły omdlenia. Ataki bólu zawsze zaczynały się od bólu zębów.  Odkąd pojawiły się objawy pacjent przeszedł różnego typu badania, jak informują badacze z  Rutgers University w New Jersey, w Stanach Zjednoczonych.

W końcu szczegółowe badanie kliniczne i radiologiczne wykonane przez specjalistę w zakresie bólu twarzoczaszki ujawniły  chłoniak w okolicy gardła.

Dokładna znajomość anatomii głowy i szyi pomaga w identyfikacji patofizjologii złożonych objawów bólowych twarzy. Trudno bez tej wiedzy o wczesne rozpoznanie i leczenie chorób dających tak mylące objawy, podkreślają autorzy.