• Udowodniono, że u osób mających zdiagnozowane zapalenie przyzębia  mniejsza liczba zębów wiązała się z szybszym tempem zaniku lewego hipokampu, wskazuje Neurology
  • Zły stan przyzębia, częściowa lub całkowita utrata zębów są powiązane z pogorszeniem funkcji poznawczych, jak dowodzi wiele wykonanych do tej pory badań
  • Te wyniki potwierdzają znaczenie naturalnych zębów, im zdrowsze dziąsła, im dłużej uda się je utrzymać, tym lepsze zdrowie psychiczne w starszym wieku

Zdrowe dziąsła. Ważne dla kondycji mózgu

Utrata zębów i zapalenie przyzębia zostały uznane za ważne czynniki ryzyka choroby Alzheimera. Jednak brakowało do tej pory jednoznacznego potwierdzenia, że wiążą się one z kurczeniem się hipokampu, obszaru mózgu odpowiedzialnego za pamięć krótko i długotrwałą oraz orientację przestrzenną.

W Japonii prowadzono badanie, którego celem był wyjaśnienie  związku między liczbą obecnych zębów a atrofią hipokampu w zależności od zaawansowania zapalenia przyzębia. Badaniem objęto populację osób w średnim i starszym wieku. Wyniki opisuje periodyk Neurology.

Do badania zakwalifikowano 172 osoby w wieku ≥55 lat, u których nie stwierdzono pogorszenia funkcji poznawczych.  Wszyscy uczestnicy przeszli rezonans magnetyczny mózgu, ocenę zdrowia zdrowia jamy ustnej i  zdrowia ogólnego, dwukrotnie w ciągu ośmiu lat.  Zaawansowanie zapalenia przyzębia oceniano na podstawie pomiaru  głębokości kieszonek zębowych (pomiar sondą periodontologiczną). 

Braki w uzębieniu. Gorsza percepcja i pamięć

Okazało się, że wśród  osób w średnim i starszym wieku zaobserwowano wyraźną zależność. U pacjentów z łagodnym zapaleniem przyzębia im mniej zębów tym szybsze tempo zaniku lewego hipokampu.  Uzyskano zatem kolejny dowód na to, że utrzymanie własnych zębów do jak najpóźniejszego wieku ma ogromne znaczenie także dla psychiki. 

Do podobnych wniosków doszli autorzy niedawno zakończonego badania w Finlandii. W którym dowiedli, że zły stan przyzębia, braki w uzębieniu i całkowita utrata zębów wiążą się z demencją. Z perspektywy klinicznej odkrycia potwierdzają duże znaczenie monitorowania stanu dziąseł, jako metody profilaktyki demencji i choroby Alzheimera.