• Sedacja stosowana jest w procedurach medycznych, które mogą być odbierane jako nieprzyjemne, trwają długo lub wymagają od pacjenta pozostania w bezruchu. W stomatologii często jest wykorzystywana na przykład w przypadku osób, które nadmiernie boją się leczenia stomatologicznego
  • Dodanie fentanylu do sedacji midazolamem okazało się skuteczniejsze zwłaszcza u pacjentów, u których w przeszłości sam midazolam nie dawał wystarczających efektów, informuje British Dental Journal
  • Fentanyl zmniejszał średnią dawkę midazolamu wymaganą do osiągnięcia sedacji
  • Sedacja fentanylo-midazolamem dawała niewielką liczbę działań niepożądanych, gdy była wykonywana przez przeszkolony personel w środowisku odpowiednim do sedacji; jednak wymagane są dalsze badania na większą skalę, aby potwierdzić bezpieczeństwo takiej tej metody

Leczenie zębów w znieczuleniu. Wybawienie dla pacjentów z dentofobią

Dodanie fentanylu do midazolamu w celu uzyskania znieczulenia przy zachowaniu świadomości może znacząco poprawić warunki pracy podczas wykonywania zabiegów stomatologicznych, zwłaszcza w przypadku tych pacjentów, u których w przeszłości nie można było uzyskać sedacji jednym lekiem, podaje British Dental Journal.

 Świadoma sedacja dożylna to powszechnie stosowana farmakologiczna metoda kontroli lęku w stomatologii, ma uspokoić pacjenta, obniżyć poziom świadomości i czasami wywołać niepamięć. Na przestrzeni lat opracowano i stosowano różne leki w tym celu.

Sedacja może mieć kilka stopni głębokości:

Fentanyl. Badania zastosowania  w gabinecie stomatologicznym

Fentanyl to syntetyczny opioidowy środek przeciwbólowy, podobny do morfiny, ale 50-100 razy silniejszy. Fentanyl jest zwykle przepisywany w celu kontrolowania bólu okołooperacyjnego i leczenia przewlekłego bólu  i nienowotworowego. Stosowany w różnych postaciach, takich jak samoprzylepne plastry przezskórne; roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, dokanałowych lub dożylnych; tabletki dopoliczkowe lub podjęzykowe; pastylki przezśluzówkowe; oraz spray donosowy lub podjęzykowy.

W stomatologii dodanie fentanylu do midazolamu stosuje się u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym, na przykład ekstrakcji zęba mądrości lub  wszczepienia implantu, jako uzupełnienie stosowania miejscowego środka znieczulającego w miejscu zabiegu, pisze dr Xin Hui Yeo ze Special Care Dentistry, Bart´s Health NHS Trust, w Wielkiej Brytanii.

Stosowanie midazolamu z fentanylem do świadomej sedacji w stomatologii zostało sklasyfikowane przez Intercollegiate Advisory Committee for Sedation in Dentistry (IACSD) jako zaawansowana technika sedacji, która wymaga dodatkowego szkolenia. Jednak brakuje badań świadomej sedacji prowadzonej przez dentystę przy użyciu fentanylu i midazolamu u dorosłych pacjentów, a większość przepisów regulujących praktykę sedacji w stomatologii opiera się na opiniach ekspertów, głównie z dziedziny anestezjologii, wskazuje naukowiec.

 Celem opisywanego w British Dental Journal badania  jest przegląd wskazań do stosowania, bezpieczeństwa i skuteczności fentanylu i midazolamu w sedacji w Royal London Dental Hospital ( w okresie od października 2016 do października 2021), w sumie 109 przypadków.

Okazuje się, że większość pacjentów, którzy  otrzymali fentanyl (90,8 proc.) miała w wywiadzie nieskuteczną sedację midazolamem. Potrzebna była niższa średnia dawka midazolamu do uzyskania odpowiedniego poziomu sedacji, gdy stosowano fentanyl. Nie odnotowano żadnych zdarzeń niepożądanych.

Z przeprowadzonego badania wynika, że fentanyl może zmniejszać ilość midazolamu potrzebną do sedacji, a pacjenci nie doświadczyli żadnych działań niepożądanych, potrzebne są większe badania w celu potwierdzenia bezpieczeństwa tej techniki, napisał w podsumowaniu pracy dr Xin Hui Yeo.