• Naukowcy postanowili ocenić skuteczności stosowania płynu do płukania jamy ustnej zawierającego alkohol i olejki eteryczne (LISTERINE®), porównując efekty jego działania ze szczotkowaniem zębów, a także stosowaniem nitkowania i szczotkowania zębów
 • W badaniach naukowych płyn do płukania jamy ustnej Listerine wykazał istotną redukcję płytki nazębnej. Zarejestrowano 4.6x większe zapobieganie płytce nazębnej w przestrzeniach międzyzębowych powyżej linii dziąseł w stosunku do nici dentystycznej 
 • Szczotkowanie i płukanie jamy ustnej płynem stanowią kompleksowe podejście do pielęgnacji jamy ustnej i czyszczenia, które obejmuje prawie 100 proc. powierzchni jamy ustnej

Naukowcy postanowili ocenić skuteczności stosowania płynu do płukania jamy ustnej zawierającego alkohol i olejki eteryczne (LISTERINE®) oraz szczotkowania zębów, a także stosowania nitkowania i szczotkowania zębów (pod nadzorem) raz dziennie - w celu zapobiegania i redukcji płytki nazębnej*

Metodologia badania redukcji płytki nazębnej

Skuteczność zabiegów higienizacyjnych oceniano na podstawie średniego wskaźnika płytki nazębnej Quigleya-Heina w modyfikacji Turesky‘ego (TPI) w przestrzeniach międzyzębowych po 12 tygodniach stosowania środków służących zachowaniu higieny jamy ustnej.

Wszyscy badani byli nadzorowani raz dziennie w klinice (od poniedziałku do piątku).

Drugi zabieg w ciągu dnia oraz zabiegi w soboty i niedziele odbywały się bez nadzoru i były odnotowywane w dzienniczkach.

* W przypadku weryfikacji stanu jamy ustnej uczestnicy powstrzymywali się od higieny jamy ustnej przez 8-18 godzin i nie jedli przez ≥4 godziny przed wizytą.

Badanych podzielono na cztery grupy.

Kryteria włączenia do grupy badanych:

 • wiek ≥18 lat;
 • dobry ogólny stan zdrowia i jamy ustnej;
 • brak znanych alergii na dostępne na rynku produkty stomatologiczne;
 • ≥20 zębów z dającymi się ocenić powierzchniami wargowymi i językowymi;
 • oznaki zapalenia dziąseł i brak oznak zaawansowanego zapalenie przyzębia;
 • ≥10 miejsc krwawienia na podstawie wskaźnika krwawienia (Bl);
 • brak stałego lub wyjmowanego aparatu ortodontycznego lub wyjmowanych protez częściowych;
 • brak istotnej patologii tkanek miękkich jamy ustnej z wyłączeniem zapalenia dziąseł wywołanego płytką nazębną oraz zaawansowanego zapalenia przyzębia na podstawie badania klinicznego i uznania badacza (lekarza dentysty).

Kryteria wyłączenia z grupy badanych:

 • profilaktyka stomatologiczna w ciągu miesiąca przed rozpoczęciem badania;
 • konieczność stosowania antybiotyków przed leczeniem stomatologicznym;
 • stosowanie antybiotyków, terapii przeciwzapalnej lub przeciwzakrzepowej w ciągu miesiąca przed rozpoczęciem badania;
 • stosowanie produktów do pielęgnacji jamy ustnej zawierających składniki antyseptyczne/ przeciwzapalne w ciągu dwóch tygodni przed rozpoczęciem badania;
 • stosowanie tytoniu bezdymnego;
 • wszelkie inne stany medyczne lub psychiatryczne, które w ocenie badacza sprawiłyby, że ochotnik nie mógłby wziąć udziału w badaniu.

Wnioski wypływające z wyników badania 

 • Po 12 tygodniach, grupa, która szczotkowała oraz stosowała płyn do płukania jamy ustnej LISTERINE® Cool Mint w porównaniu do grupy, która szczotkowała i stosowała płyn do płukania jamy ustnej, stanowiący kontrolę negatywną, uzyskała statystycznie istotną redukcję płytki nazębnej;
 • Po 12 tygodniach, w grupie, która łączyła szczotkowanie oraz LISTERINE® Cool Mint”, wykazano znaczące zredukowanie płytki nazębnej z przestrzeni międzyzębowych i płytki nazębnej z całej jamy ustnej w odniesieniu do grupy, która łączyła szczotkowanie oraz płyn do płukania jamy ustnej stanowiący kontrolę negatywną.
 • W grupach łączących „szczotkowanie oraz nitkowanie przez higienistkę oraz szczotkowanie i nitkowanie pod nadzorem nie wykazano takiej zależności

Płyn do płukania jamy ustnej Listerine wykazał istotną redukcję płytki nazębnej

Zarejestrowano 4.6x większe zapobieganie płytce nazębnej w przestrzeniach międzyzębowych powyżej linii dziąseł w stosunku do nici dentystycznej*

* Nitkowanie przez higienistkę stomatologiczną. Trwała redukcja płytki nazębnej po profilaktyce stomatologicznej.

Uwaga: Nitkowanie skutecznie usuwa osad powstały z cząstek jedzenia i biofilmu spomiędzy zębów, przyczyniając się do poprawy zdrowia dziąseł pacjentów i wykazując istotną rolę w codziennej higienie jamy ustnej. Szczotkowanie i płukanie jamy ustnej płynem LISTERINE® Cool Mint stanowią kompleksowe podejście do pielęgnacji jamy ustnej i czyszczenia, które obejmuje prawie 100 proc. powierzchni jamy ustnej (2) (3).

Wnioski z dokonanych badań

 • Po 12 tygodniach płyn do płukania jamy ustnej LISTERINE® Cool Mint wykazał większą redukcję wskaźnika płytki nazębnej (TPI) w porównaniu z samym szczotkowaniem oraz z nitkowaniem wykonywanym przez higienistkę lub pod nadzorem higienistki.
 • Uzupełnienie codziennej higieny jamy ustnej o płyn do płukania jamy ustnej LISTERINE® Cool Mint wykazało skuteczniejsze zmniejszenie ilości płytki nazębnej naddziąsłowej w porównaniu z nitkowaniem wykonywanym przez higienistkę.
 • Wnioski te są przydatne dla profesjonalistów i mogą być pomocne w rekomendacji pacjentom najskuteczniejszej metody codziennej higieny jamy ustnej.

Opis i wyniki badań klinicznych, dotyczących redukcji płytki nazębnej, które zostały opublikowane w czasopiśmie Journal of Dental Hygiene pod tytułem „Skuteczność profesjonalnego i nadzorowanego nitkowania oraz płynu do płukania jamy ustnej w redukcji płytki nazębnej: 12 tygodniowe, randomizowane badanie kliniczne” autorstwa Bosma ML, McGuire JA, Sunkara A, Sullivan P, Yoder A, Milleman J, Milleman K (1)

Bibliografia:

 • 1 Bosma ML, McGuire, JA, Sunkara A, et al. Efficacy of professional flossing, supervised flossing and mouthrinsing regimens on plaque: a 12-week, randomized clinical trial. J Dent Hyg. 2022 Jun; 96(3);8-30.
 • 2 Floss/interdental cleaners. ADA website, https://www.ada.org/resources/research/science-and-research-institute/oral-health-topics/ floss. Last reviewed: September 21, 2021. Accessed February 23, 2022.
 • 3 Kerr WJS, Kelly J, Geddes DAM. The areas of various surfaces in the human mouth from nine years to adulthood. J Dent Res. 1991;70:1528-1530